Pozvánka na prezentaci zádrže vody v Chýni ve volné krajině - 12.1.2022

  Pozvánka na prezentaci zádrže vody v Chýni ve volné krajině - 12.1.2022

  Vážení občané, 

  rádi bychom Vás pozvali na prezentaci zádrže vody v Chýni ve volné krajině. Studie proveditelnosti je vyhotovena podle metodiky Živá Krajina a na prezentaci klima-adaptační diagnostiky v obci, která se uskuteční ve středu dne 12.1.2022 od 17.hodin v zasedací místnosti OÚ Chýně.

  Můžete sledovat online na:

  https://us02web.zoom.us/j/2022025303

  CELOPLOŠNÁ ZÁDRŽ VODY V K.Ú. CHÝNĚ
  Studie proveditelnosti podle metodiky Živá Krajina

  Zpracoval: Mgr. Adam Voldán, Mgr. Zdeňka Voldánová, lokální koordinátoři spolku Živá Voda
  Revize: Jiří Malík, předseda spolku Živá Voda
  Datum: 29.11.2021

  Studie proveditelnosti se snaží o zhotovení komplexního návrhu zádrže vody v celé ploše krajiny pomocí krajinářských opatření na základě cíleného mapování krajiny.  Vzorem pro zhotovení projektu v Grafické části programu QGIS je metodika Živá Krajina, doporučená a certifikovaná MŽP v rámci studií pro adaptaci krajiny na změny klimatu.

  KLIMA-ADAPTAČNÍ DIAGNOSTIKA – OBEC CHÝNĚ, 2021

  Zpracoval: Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu, z.ú.
  V zastoupení: Alena Nekovářová, prezidentka ústavu
  Autor: Mgr. Lucie Horáková

  Cílem klima-adaptační diagnostiky je diagnostika katastrálního území obce Chýně, zhodnocení zranitelnosti a návrh opatření pro zmírnění rizik plynoucích z dopadů klimatické změny.

  Váš OÚ

  Cookies

  Webové stránky naší obce používají cookies. Díky tomu máme lepší přehled o tom, co vás na webu nejvíce zajímá a můžeme tomu lépe přizpůsobit jeho obsah. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
  Souhlas můžete odmítnout zde.