Chýně našla náves!

  Chýně našla náves!

  Vážení občané,  

  na začátku října zasedla odborná komise, aby vybrala vítěze výběrového řízení o nejlepší urbanisticko-architektonický koncept centra Chýně. Ze třech ateliérů – Atelier bod architekti, ateliér tečka a UNIT architekti s.r.o – uspěl třetí jmenovaný. Stanovisko komise následně schválilo i Zastupitelstvo obce Chýně. Veřejná debata s autory vítězného řešení se uskuteční 29. listopadu od 17:00 v aule ZŠ a MŠ Chýně.

  Úkolem architektů bylo navrhnout koncept revitalizace a rozvoje centrální části „staré Chýně“ tak, aby nabídla živá a všestranně fungující veřejná prostranství (s návazností na doplňovanou občanskou vybavenost) a novou silnou identitu pro celou obec.

  „Vítězné řešení přináší Chýni vizi, jak oživit nejstarší centrální části obce. Vnáší do území lehkost, svěžest a moderní přístup k architektuře i veřejnému prostoru. Sjednocuje náves, obecní hřiště, prostor před obecním úřadem i plácek v Družstevní ulici. Věřím, že rozpracováním tohoto konceptu a jeho následnou realizací vznikne místo, kde se lépe žije,“ říká starostka Chýně Anna Chvojková. „Doufám také, že tato proměna posílí vztah starousedlíků i nových obyvatel k Chýni a podpoří rozvoj komunitního života,“ dodává.

  V odborné komisi, která návrhy hodnotila, zasedli vedle zástupců obce také nezávislí architekti, urbanisti a krajinářka. Komise hodnotila nejen komplexní urbanisticko-architektonicko-krajinářské kvality jednotlivých konceptů, ale zejména jejich provozně-funkční řešení a ekonomickou přiměřenost a udržitelnost.

  „Komise ocenila především to, že vítězný koncept pojímá řešené území komplexně a propojuje jednotlivá místa do funkčního celku. Stávající zástavbu vhodně doplňuje novostavbami pro občanskou vybavenost, jež svým programem a začleněním podporují užívání celého území. Tým ateliéru UNIT architekti nezapomíná ani na řešení a aplikaci principů modrozelené infrastruktury. Návrh celkově nejlépe naplnil zadaná hodnotící kritéria, díky jeho vyváženosti a uměřenosti posiluje realizovatelnost i udržitelnost záměru. Zároveň ale komise doporučuje prohloubit otázku identity a osobitosti návrhu v konkrétních řešeních: materiál, detail, tvar,“ shrnul verdikt komise architekt Ondřej Synek 

  Všechny koncepty budou zveřejněny v listopadu. Plánována je také veřejná debata s autory vítězného řešení, která se uskuteční 29. listopadu od 17:00 v aule ZŠ a MŠ Chýně (Bolzanova 800).

  V rámci tohoto výběrového řízení se architekti zabývali řešením centra Chýně jako celku. Nyní bude následovat zpracování projektové dokumentace na vybrané části území, získání potřebných povolení a vysoutěžení stavebních prací. Se zahájením stavby první etapy se počítá nejdříve v polovině roku 2024.

  Chýně hledá náves výkres

  Těšíme se na Vás!
  Váš OÚ

  Cookies

  Webové stránky naší obce používají cookies. Díky tomu máme lepší přehled o tom, co vás na webu nejvíce zajímá a můžeme tomu lépe přizpůsobit jeho obsah. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
  Souhlas můžete odmítnout zde.