Adventní kalendář den DVACÁTÝTŘETÍ

    Adventní kalendář den DVACÁTÝTŘETÍ

    Okénko dvacátétřetí - jdeme plánovat

    V roce 2022 nás čeká velká revize stávajícího strategického plánu a zahájení plánu pro období do roku 2035. Jaká by v té době měla Chýně být? Co v ní chcete, co být musí? Pojďte diskutovat a tvořit vizi Chýně 2035.

    Mějte pohodový čtvrtek

    Anna Chvojková