Neznámkujeme, ale hodnotíme na mapách učebního pokroku

Proč děti hodnotíme? Aby měly dostatečně konkrétní představu o svých schopnostech a znalostech a mohly se dále rozvíjet. Daleko přínosnější než je označit nějakou známkou nebo je srovnávat s ostatními je popsat, co v daném předmětu zvládají, a umožnit jim svůj pokrok systematicky sledovat.

 

Mnozí rodiče se ptají svých dětí, co jsi dostal dnes ve škole za známky, místo aby byli zvědaví, co nového se naučili, co je bavilo. Jsme zvyklí podávat výkony, získat hodnocení. A to mnohdy čekáme i od svých dětí. Otázka je, zda je to ta správná cesta k jejich rozvoji, motivaci a radosti z poznávání. Budete mít chuť jít zítra do školy, když jste dostali pětku? Nebo hned dvě?

Nejen pro děti, ale i pro nás dospělé má přínos jen takové hodnocení, na jehož základě můžete pokračovat v práci. Tedy hodnocení, které slouží ke konkrétnímu pojmenování toho, co dokážete a znáte, a naznačení dalších nejvhodnějších kroků, abyste se v daném předmětu mohli zdokonalovat. Když dostanete špatnou známku třeba na vysvědčení, už nemáte žádnou šanci si výsledek zlepšit.

V matice jsem už na čtvrtém levelu

Společnost Scio v rámci projektu ESF připravila pro školy komplexní hodnotící nástroj, který mapuje vzdělávací cestu každého jednotlivého žáka. Svůj pokrok mohou žáci, jejich učitelé i rodiče sledovat na mapách učebního pokroku (MUP) hned v šesti předmětových oblastech:

 • mapa pokrokumatematická gramotnost,
 • čtenářská gramotnost,
 • přírodovědná gramotnost,
 • český jazyk,
 • angličtina,
 • společenské vědy.

Nesoutěžím a nemám žákovskou 

Ukazatelem výsledků dítěte tak není známka v žákovské, ale jeho pohyb po mapě jednotlivých předmětů. Úrovně obtížnosti jsou znázorněny krajinou. Dítě tedy vychází v nížině a přes zvlněnou hornatinu a vyšší kopce přichází do velehor. Každý nový krok na cestě je pak přesně popsán znalostmi a dovednostmi, které dítě muselo prokázat. Ve svém profilu může žák i jeho rodič sledovat kroky, které už má za sebou, svoji aktuální pozici označenou vlaječkou v jednotlivých aspektech daného předmětu i to, co ho čeká v dalších úrovních. Na popis jednotlivých úrovní v dílčích předmětech se můžete podívat zde.

Zvládne to i moje máma

Aplikace připomíná spíš počítačovou hru. Umožňuje s mapami pracovat rovněž učitelům, kteří zde najdou všechny potřebné informace k realizaci MUP na školách, všechny dostupné dokumenty (aktivity a projektové náměty), vstupy do testů, metodickou podporu včetně e-learningu a také administrační prostředí, umožňující zadávat výsledky a zpětnou vazbu k výkonům žáků v průběhu výuky (rubriky hodnocení).

Pro rodiče je aplikace především prostředím, které jim přinese konkrétní informace o práci jejich dětí, o tom, co a do jaké míry jejich dítě zvládá a na které dovednosti a znalosti by se mělo ve svém dalším učení zaměřit. Může rovněž napomoci komunikovat mezi rodiči a školou o výsledcích vzdělávaní žáků.

Vyzkoušejte si to hned teď! Na adrese mup.scio.cz naleznete vpravo v rohu možnost přihlášení. Do uživatelského jména zadáte: HYLAU TUGEROUK a do hesla: HYLAU340. Dostanete se tak do profilu imaginárního žáka a můžete si prohlédnout, jak vše vypadá v praxi.

 • Průběžné hodnocení
 • Kriteriální hodnocení
 • Sebehodnocení
 • Vrstevnické hodnocení
 • Individuální hodnocení pro každého žáka
 • Každý žák postupuje a zažívá tak úspěch

Už neuslyším: „Dobré hodnocení, nebo si mě nepřej!“

Cílem užitečného hodnocení, ať už jde o známku, nebo vysvědčení, není sumarizovat výsledky dětí, ale poskytnout jim odrazový můstek k dalšímu učení. Děti by tedy rozhodně neměly mít strach z hodnocení, které jim učitel dává, naopak by ho měly chtít, protože jim pomůže jít dál. MUP klade důraz na průběžné hodnocení, zaměření hodnocení na další rozvoj a co nejširší zapojení sebehodnocení i hodnocení vrstevnického, protože schopnost objektivně hodnotit sebe i své okolí je vynikající výbavou pro celý další život. Pro zjištění pozice žáka na mapě mohou učitelé použít tři druhy nástrojů. Každému učiteli je zároveň ponechán prostor pro zpřesňující komentáře nebo vyhodnocení průběhu práce na projektu.

Pilotně se do projektu MUP zapojilo od května 2013 do června 2014 více než 2500 žáků a 150 učitelů z 20 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR. Od září 2014 začíná s aplikací a nástroji, které nabízí, pracovat již více než 200 škol. Přístup k aplikaci a ke správě žákovských a učitelských profilů získá každá škola zdarma. Stačí napsat žádost o registraci na adresu mup@scio.cz. Není nutné čekat na novou budovu školy. Hodnocení žáků lze změnit už teď.

Zdroje:

Tisková zpráva projektu MUP, Scio
https//mup.scio.cz

ESF

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz