Stavba roku 2019 Středočeského kraje

Společnost PKS stavby a.s. přihlásila základní školu Chýně do soutěže stavba roku 2019 Středočeského kraje. Fotografie a hlasování je k dispozici na stránkách STAVBA ROKU, kde je i možné si v přihlášených stavbách prohlédnout ostatní nádherné stavby, které v uplynulém roce ve Středočeském kraji vznikly.

12912

NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ - ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Tisková zpráva 30. 4. 2015

Namísto běžného tendru, jakým se u nás bohužel ještě stále zadává většina veřejných zakázek, se obec Chýně vydala cestou hledání nejkvalitnějšího architektonického řešení nové školy – prostřednictvím mezinárodní soutěže.

Návrh nové školy, stavby, která se staví zhruba jednou za 300 let, vybere tento víkend porota ve složení: architekti Pavel Nasadil, Gabu Heindl z Rakouska, Martina Buřičová a Ondřej Píhrt a zastupitelé obce, starostka Anna Chvojková, místostarostka Petra Vacková a Petr Štěpánek. Na své hodnotící zasedání, které začne v pátek 1. května, si porotci přizvali Jana Žemličku, specialistu na prostředí budov.
V Chýni by rádi zahájili školní rok 2017/18 v nové škole. Na její stavbu má obec již schválenou dotaci z Ministerstva financí z podprogramu 298 213
“Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst”. Hned po soutěži se povede s autory oceněných návrhů jednání, aby se již v létě mohl vybraný autorský tým pustit do rozpracování svého návrhu a dalších projekčních prací.
Do mezinárodní architektonické soutěže na novou školu v Chýni bylo celkem odevzdáno 61 návrhů.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 13. května v zasedací místnosti obecního úřadu Chýně v 17.00 hod a spolu s vyhlášením se zahájí také výstava soutěžních návrhů.

Srdečně zveme

Tisková zpráva

Poradní sbor pro vizi nové školy

V NOVÉ ŠKOLE BUDOU ROZHODOVAT UČITELÉ, DĚTI I RODIČE

Společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací centrum, to je v prvních obrysech podoba nové školy, která by se měla otevřít 1. září 2017. V lednu jsme se shodli, že to bude místo, které nabídne zázemí pro všechny obyvatele Chýně a okolí bez rozdílu věku. Bude to místo, které si můžeme vytvořit zcela podle svých představ. Bude to komunitní škola.
Honza vyrazil z domu brzy. Je členem školního parlamentu, mají dnes v 7 hodin sněm ve školním klubu, kde si obyčejně mezi hromadou knížek a stavebnic dodělává domácí úkoly. Dnes je na programu pálení čarodějnic a organizace dětského dne. Odpoledne to bude sám prezentovat řediteli, tak chce být dobře připraven. Proběhl chodbou ke své skřínce a jen koutkem oka zahlédl tu krásnou cvičitelku jógy, co má zrovna lekci v tělocvičně.  Sotva stihl pozdravit paní na vrátnici, která chystala na odpoledne plakát s rozpisem šaten pro taneční pro dospělé, počítačový kurz pro seniory a dramatický kroužek pro děti. Dnes to uteče, po parlamentu má jen pár vyučovacích hodin. Navíc budou celou dobu ve venkovní třídě na zahradě, místo oběda si budou sami chystat piknik v trávě. Večer bude v aule promítání školních projektů. Máma přinese koláče, co doma včera tak voněly. Táta ještě musí zařídit aparaturu, snad to stihne včas. Dnes půjdou ze školy všichni spolu a škola se zavře až pozdě večer. Jako každý pátek… Zní to přinejmenším podivně? Buďte si jistí, že pro mnoho dětí je již Honzův příběh každodenní realitou. Chodí totiž do školy, která je centrem dění místa, kde žije. Do školy, na jejímž programu, využití a směřování se podílejí všichni, kdo mají chuť. 

colored pencils 184369

OBOHACENÍ VÝUKY I ŽIVOTA V OBCI

Hovořme o tzv. komunitní škole, komunitním vzdělávání. Z definic např.: „Komunitní vzdělávání je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby.” Komunitou je v tomto případě myšlena společnost lidí, které spojuje region, ve kterém lidé bydlí a pracují. Komunitní školy jsou pak ty školy, které provozují vzdělávání za pomoci zapojení místní komunity do tohoto procesu. Výsledkem by mělo být obohacení výuky dětí, dospělých a v důsledku i celé komunity.
Základní pilíře komunitní školy:

  • smysluplné vyplnění volného času dětí,
  • aktivní spolupráci rodičů se školou,
  • vzdělávání veřejnosti,
  • získávání finančních i materiálních partnerů.

Možná vás napadají ekonomické aspekty konceptu. Velmi často vznikají komunitní školy právě na venkově, kde je k dispozici jen málo finančních zdrojů. Využití budovy školy, sdílení znalostí členů společenství, příjem z provozování volnočasových a kulturních aktivit naopak přináší dodatečné příjmy obci.

BRÁNA ŠKOLY STÁLE OTEVŘENÁ

Tento typ škol existuje nejen v Americe, ale i v Rusku, Severní Evropě, Anglii ... U nás je komunitních škol  mnoho, např. ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze, ZŠ a MŠ Višňové na Znojemsku a stovky dalších. Samozřejmě, nejsou všechny stejné. Vždy záleží na místních podmínkách a potřebách společnosti, na podpoře vedení obce, na ochotě lidí se zapojit, na vedení školy samotné.  To tvoří ducha školy. Co komunitní školy spojuje a zároveň vymezuje od ostatních typů, jsou tyto charakteristiky: 

  • Celý koncept školy a směřování výuky neovlivňují pouze učitelé, ale i děti, studenti (např. prostřednictvím školního parlamentu), rodiče a všichni lidé komunity, kteří mají zájem.
  • Škola je k dispozici pro všechny. Snaží se maximálně využít svých materiálních a lidských zdrojů. Třídy a tělocvičny se odpoledne a o víkendech využívají pro volnočasové aktivity dětí, spolky obce, zájmové aktivity dospělých, apod. Nejedná se pouze o komerční pronájem, který nemá vazbu na výuku ať už dětí či dospělých.
  • Škola se snaží nabízet celou škálu celoživotní vzdělávání. Připravuje a organizuje vzdělávací akce pro všechny členy komunity, bez rozdílu věku, od výuky počítačových kurzů pro nezaměstnané, předporodní přípravy pro budoucí maminky, cvičení pro důchodce, až po univerzitu třetího věku. Nabídka záleží na potřebách místních lidí. Nejčastěji se na začátku roku realizuje anketa mezi občany, kteří si vyberou z nabídky kurzů, o co by měli zájem. A co je velmi specifické pro komunitní školy, učitelé či lektoři zájmových činností většinou pocházejí právě z místních obyvatel. Ten umí to a ten zas tohle…
  • Škola nabízí nejen vzdělávací akce, ale i udržuje tradice, pořádá kulturní vystoupení, happeningy, zajišťuje sociální a zdravotní služby. Pálení čarodějnic, velikonoční jarmark, živý betlém, cokoliv, co si děti či dospělí vymyslí.

Obrázek: Řízení komunitní školy

 komunitni skola


Do rozhodovacích procesů vstupují všechny části komunity, viz obrázek. Zástupci jednotlivých částí  tvoří tzv. Školskou radu, která by měla kormidlovat směr školy a navrhovat řešení problémů, které komunitu trápí.

Dobré vztahy jako cesta k řešení

Proč vlastně nenechat školu jako jednu z dalších institucí obce, a pouze pasivně přijímat její služby? Proč by se měla škola otevřít na celé dny a víkendy a pobízet místní obyvatele k činnosti? Široká paleta kroužků pro děti, možnost aktivně ovlivnit vzdělávání nejen svých dětí, ale také příležitost ukázat, co umím a předat to dál. Rozvíjet svůj potenciál a podpořit v dětech i sousedech patrioty, kteří neutečou při první příležitosti do světa, nebo se alespoň z cest rádi vrátí pod jabloň, co jste tu zasadili. Ve škole, která je otevřená, vznikají dobré vztahy mezi všemi zúčastněnými, což přispívá k radostné a tvůrčí atmosféře. Přivádí lidi dohromady, sbližuje je, a tím jim dává možnost lépe popsat problémy, které je trápí, přemýšlet o nich a řešit je. Pokud si dáte na vánočních trzích se sousedy svařák, chodíte s nimi jednou týdně na fotbal či do angličtiny a oni vám občas odvezou dítě do školy, jistě se snadněji shodnete na řešení vážných problémů obce.

Sledujte články na webu www.chyne.cz a na facebooku stránky Nova škola Chýně https://www.facebook.com/novazschyne

Poradní sbor školy
Zakládáme „poradní sbor“ školy. Bude to uzavřená skupina zájemců, rodičů, učitelů, která se bude pravidelně scházet a vytvářet obraz školy. 
Chcete-li se podílet na vizi školy (aktualizace stávající? Nebo zcela nová vize?), pomoci hledat pilíře a hodnoty, na kterých má stát, přihlaste se na adresu: skola@chyne.cz. (Po zahájení činnosti sboru bude již obtížné skupinu rozšířit.)
První setkání proběhne 12. 4. 2015 v 17 hodin na OU Chýně. Je nutno se přihlásit předem.  Pokud Vám termín nevyhovuje, či pokud máte jakékoliv nápady, náměty, komentáře, prosím, napište na skola@chyne.cz . 
Těšíme se na setkání s Vámi.


 

Zasedání poroty k architektonické soutěži

Dnes zasedala na obecním úřadě porota k architektonické soutěži. Již 126 architektů/studií si vyzvedlo zadávací dokumentaci a mezi nimi i architekti z celého světa - Japonska, Venezuely či Spojených států. Porota zodpovídala jejich dotazy k upřesnění zadání. Všechny informace o průběhu budou během příštího týdne k dispozici na webu nové školy Chýně.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz