Stavba nové základní školy

aktualizováno 16.8. 2017

16.8.2017 38. KD

V některých třídách a chodbách chybí pouze uklidit a osadit zámky a kliky. Jinde ještě chybí osazení světel a vypínačů a chybí osazení sanity.

KD38

KD38 1

9.8. 37. KD 

Provádí se instalace sádrokartonových podhledů. Venku probíhá úprava terénu, betonování a příprava sportovních ploch.

KD37

KD37 1

12.7.2017 33. KD

Na stavbě je patrná nerozita a shon. V jeden čas se tu reálně pohybuje i kolem 100 osob. Už se jen dokončují finální fasády. V interiéru se dává stěrka před pokládkou marmolea a dlažby a montují podhledy. V kuchyni začínají montovat gastro - už jsou osazeny chlaďáky. Kvalita fotek nic moc, tak se omlouvám.

KD33 4

KD33 1 KD33 2

KD33 3

28.6.2017 32. KD

Dnešní várka je větší, abych dohnala než seženu fotky z předchozích kontrolních dnů. Na dvou týdnech neúčasti je vidět rychlost s jakou stavba pokročila. Okna jsou již všude, zateplení objektu je ze 2/3, ve vnitřních částech se dokončují rozvody a omítky. Lepí se obklady na toaletách i pochozí dlažby v prostorách kuchyně a výdejny, spáruje se. Vzduchaři pokračují v montážích a kde mají hotovo, tak sádrokartonáři připravují podhledy.

KD32 2

KD32 3

KD32 4

KD32 1

KD32 5

7.6.2017 29. KD

Dokončeno kompletní železobetony a během týdne bude odvezen jeřáb.

KD29

KD29 1

Zakládáme Klub rodičů v Chýni

Vážení rodiče a přátele školy,

dovolte nám, abychom Vás informovali o záměru založit spolek Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně. Rádi přivítáme v našich řadách nejen rodiče dětí a žáků, ale všechny, kterým záleží na rozvoji školy a školky a na rozvoji vzdělávání v obou institucích.

Naše priority? Chceme se ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem školy i školky podílet na rozvoji těchto institucí. Rádi bychom přiblížili školu a školku blíž k Vašim domovům. Cítíme potřebu zlepšit komunikaci mezi školami a rodiči. Chceme zviditelnit školu i školku v jejím dobrém světle na veřejnosti. Především však chceme pomoci dětem, aby se ve školce i škole cítily dobře a vzpomínaly na léta zde strávená s láskou.

Jaké máme cíle?

  • seznámit veřejnost s výchovnými a vzdělávacími plány a úkoly školy a školky,
  • spolupracovat s vedením školy a školky, předkládat jim své náměty, připomínky i případné stížnosti rodičů,
  • přispívat škole i školce dobrovolnou pomocí jak materiálně, tak i finančně při zajišťováním vzdělávání dětí i zlepšování materiálních podmínek,
  • podporovat a pomáhat při podávání žádostí o granty v oblasti výchovně vzdělávací a zájmové činnosti,
  • podílet se a zajišťovat kulturní a společenské akce, které povedou ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, školkou a dětmi.

Kde seženeme peníze? Příjmy spolku budou tvořit členské příspěvky, sponzorské dary, výnosy z různých společenských akcí a granty. Peníze a dary jsou určeny dětem ze školy a školky a o jejich určení rozhodne na doporučení svých členů Výbor Klubu.

Co nyní musíme udělat? 

Oznamujeme konání Ustavující schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně, z.s. na pondělí 5. září v 18:00 hod. v budově Základní školy, Za školou 55, 253 01 Chýně. 

Program schůze: 1. Zahájení a prezence přítomných, 2. Schválení stanov, 3. Schválení výše členského příspěvku, 4. Volba statutárních orgánů, 5. Plán činnosti Klubu.

Návrh Stanov naleznete na webu ZŠ Chýně

Žádáme ty, kteří se chtějí ucházet o funkci v Klubu, aby svou kandidaturu oznámili po zahájení schůze.  Právo být volen do orgánů Klubu má každý člen. Případné dotazy směřujte na email klub@zschyne.cz.


Přípravný výbor Klubu

Důležité upozornění k bezpečnosti dětí

Blíží se čas prázdnin, ale i přesto upozorněte prosím děti, ať jejich obezřetnost nepolevuje.

Některé děti z naší školy byly venku na ulici v Chýni kontaktovány neznámým člověkem. Tento člověk je z auta oslovil, požádal je o radu, kudy se jede do Hostivic nebo do Rudné. Po této otázce následovala nabídka nevalného charakteru patrně s cílem nalákat dítě do auta.

Na základě této informace pedagogové s žáky ve škole pohovořili o tom, jak se zachovat v podobných případech. Pan ředitel kontaktoval Policii ČR.

Prosíme, poučte své děti a buďte pozorní ke svému okolí. V případě, že zaznamenáte podobný případ, neváhejte upozornit Policii ČR.

 

Základní škola bude mít nové třídy

V září se otevřou nové dvě třídy v budově v ulici Okružní 170 (bývalá Jednota). Aby mohly být prostory využity pro potřeby školy, je potřeba provést větší stavební úpravy, zbourat původní přístavbu, vystavět přístavbu novou a převést změnu ve využití stavby z „jiná stavba“ na základní školu. Celkové náklady rekonstrukce jsou kalkulovány na 4,8 mil. Obec na realizaci rekonstrukce vypsala výběrové řízení.

Dne 6. 6. 2016 byl ukončen příjem nabídek k plnění veřejné zakázky. V deset hodin byly na Obecním úřadě otevřeny obálky a k realizaci stavby byla komisí vybrána společnost Stavounion Praha, s.r.o.

Rekonstrukce bude zahájena 14. 6. 2016. V souvislosti s probíhající stavbou bude uzavřeno přilehlé parkoviště u obecního hřiště. Celá stavba bude oplocena. Provoz na hřišti ani v přilehlé ulici nebude nijak omezen.  

Stavba bude dokončena do konce prázdnin tak, aby v nových třídách již v září zasedli žáci. S největší pravděpodobností to budou děti z prvních tříd. Konečné rozhodnutí o rozmístění jednotlivých ročníků ve stávající i nové budově ukáže až finální podoba rekonstruovaných prostor. Rodiče i děti budou včas informováni.

Okruzni pohled

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz