Výsledky hlasování o kroužcích

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do hlasování o volnočasových aktivitách pro děti i dospělé v nastávajícím školním roce. Více než 100 hlasujících vybralo kroužky ze všech oblastí – sportovních, vzdělávacích i tvůrčích. Podrobné výstupy jsou uvedeny v grafu v procentech (pozn. procento vyjadřuje podíl z celku, procenta nelze sčítat).

V tuto chvíli hledáme lektory a prostory pro realizaci jednotlivých aktivit. Pokud máte chuť se aktivně zapojit do vedení jakéhokoliv z kroužků, prosím, ozvěte se co nejdříve na adresu skola@chyne.cz.

Aktuální seznam otevíraných kroužků bude zveřejněn do konce prázdnin.

 

pref1

 

pref2

Nový ředitel ZŠ a MŠ Chýně

Dnes, 13. 7. 2015, byl jmenován do funkce ředitele ZŠ a MŠ Chýně s účinností a nástupem od 1. 8. 2015 Mgr. Jaroslav Novák, na základě konkurzu konaného dne 29.6. byl doporučen konkurzní komisí jako nejvhodnější kandidát na tuto pozici. V následujících týdnech ho čeká seznámení s chodem školy, s pedagogickým sborem a příprava na školní rok 2015/2016. Do začátku přeji novému řediteli především klid na práci a školu plnou aktivních pedagogů, šťastných dětí a spokojených rodičů.

Příjemné léto

Anna Chvojková

Kapacita ZŠ v následujících dvou školních letech

Podle součaného harmonogramu by měla být v Chýni otevřena nová základní škola v roce 2017. Do otevření této školy nás ale čekají ještě nejméně dva školní roky a stále častěji se setkáváme s otázkou, jak, a zda vůbec, bude zajištěna dostatečná kapacita prvního stupně ZŠ pro toto přechodné období.

Chceme zdůraznit, že zajištění dostatečné kapacity školy je pro obec povinností a pro nás naprostou prioritou a proto vůbec nepřipouštíme, že by situace mohla dojít tak daleko, že by chýňská škola nemohla přijmout všechny přihlášené děti. Pro školní rok 2015/2016 má škola dostatečnou kapacitu v současné budově i pro otevření dvou prvních tříd a akutní nedostatek míst proto nehrozí. Nedostatečná kapacita současné budovy hrozí až pro školní rok 2016/2017. Pro tento rok počítáme s otevřením jedné, v případě nutnosti dokonce i dvou dalších tříd ZŠ v budově Okružní 170 (bývalá Jednota). Tuto budovu obec plánuje získat v nejbližší době do svého vlastnictví. Do září roku 2016 bude tedy dostatek času na přípravu a realizaci rekonstrukce objektu na třídy ZŠ. Budova je dost velká na to, aby i při případném zpoždění výstavby nové školy poskytovala dostatečnou kapacitu pro další žáky chýňské školy.

Problém kapacity ZŠ do postavení tedy máme na zřeteli a obec pro něj má připravené řešení. Chceme ujistit rodiče budoucích školáků, že o kapacitu chýňské školy nemusí mít obavy. Pokud se Vaše děti v Chýni přihlásí do školy, určitě budou přijaty a ani nehrozí, že by tuto školu z kapacitních důvodů musely předčasně opustit.

Anna Chvojková, starostka

Petra Vacková, místostarostka

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz