Zakládáme Klub rodičů v Chýni

Vážení rodiče a přátele školy,

dovolte nám, abychom Vás informovali o záměru založit spolek Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně. Rádi přivítáme v našich řadách nejen rodiče dětí a žáků, ale všechny, kterým záleží na rozvoji školy a školky a na rozvoji vzdělávání v obou institucích.

Naše priority? Chceme se ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem školy i školky podílet na rozvoji těchto institucí. Rádi bychom přiblížili školu a školku blíž k Vašim domovům. Cítíme potřebu zlepšit komunikaci mezi školami a rodiči. Chceme zviditelnit školu i školku v jejím dobrém světle na veřejnosti. Především však chceme pomoci dětem, aby se ve školce i škole cítily dobře a vzpomínaly na léta zde strávená s láskou.

Jaké máme cíle?

  • seznámit veřejnost s výchovnými a vzdělávacími plány a úkoly školy a školky,
  • spolupracovat s vedením školy a školky, předkládat jim své náměty, připomínky i případné stížnosti rodičů,
  • přispívat škole i školce dobrovolnou pomocí jak materiálně, tak i finančně při zajišťováním vzdělávání dětí i zlepšování materiálních podmínek,
  • podporovat a pomáhat při podávání žádostí o granty v oblasti výchovně vzdělávací a zájmové činnosti,
  • podílet se a zajišťovat kulturní a společenské akce, které povedou ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, školkou a dětmi.

Kde seženeme peníze? Příjmy spolku budou tvořit členské příspěvky, sponzorské dary, výnosy z různých společenských akcí a granty. Peníze a dary jsou určeny dětem ze školy a školky a o jejich určení rozhodne na doporučení svých členů Výbor Klubu.

Co nyní musíme udělat? 

Oznamujeme konání Ustavující schůze Klubu rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně, z.s. na pondělí 5. září v 18:00 hod. v budově Základní školy, Za školou 55, 253 01 Chýně. 

Program schůze: 1. Zahájení a prezence přítomných, 2. Schválení stanov, 3. Schválení výše členského příspěvku, 4. Volba statutárních orgánů, 5. Plán činnosti Klubu.

Návrh Stanov naleznete na webu ZŠ Chýně

Žádáme ty, kteří se chtějí ucházet o funkci v Klubu, aby svou kandidaturu oznámili po zahájení schůze.  Právo být volen do orgánů Klubu má každý člen. Případné dotazy směřujte na email klub@zschyne.cz.


Přípravný výbor Klubu

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz