Základní škola bude mít nové třídy

V září se otevřou nové dvě třídy v budově v ulici Okružní 170 (bývalá Jednota). Aby mohly být prostory využity pro potřeby školy, je potřeba provést větší stavební úpravy, zbourat původní přístavbu, vystavět přístavbu novou a převést změnu ve využití stavby z „jiná stavba“ na základní školu. Celkové náklady rekonstrukce jsou kalkulovány na 4,8 mil. Obec na realizaci rekonstrukce vypsala výběrové řízení.

Dne 6. 6. 2016 byl ukončen příjem nabídek k plnění veřejné zakázky. V deset hodin byly na Obecním úřadě otevřeny obálky a k realizaci stavby byla komisí vybrána společnost Stavounion Praha, s.r.o.

Rekonstrukce bude zahájena 14. 6. 2016. V souvislosti s probíhající stavbou bude uzavřeno přilehlé parkoviště u obecního hřiště. Celá stavba bude oplocena. Provoz na hřišti ani v přilehlé ulici nebude nijak omezen.  

Stavba bude dokončena do konce prázdnin tak, aby v nových třídách již v září zasedli žáci. S největší pravděpodobností to budou děti z prvních tříd. Konečné rozhodnutí o rozmístění jednotlivých ročníků ve stávající i nové budově ukáže až finální podoba rekonstruovaných prostor. Rodiče i děti budou včas informováni.

Okruzni pohled

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz