Harmonogram rozšíření mateřské školy

Stav příprav a plán prací na rozšíření MŠ k 28. 4. 2015:

  • V lednu 2015 podala obec žádost o dotaci s rozpočtem na 15,5 mil. Kč na výstavbu dvou tříd po 24 dětech a na rekonstrukci prvního patra stávající budovy mateřské školy, včetně kompletního vybavení.
  • V březnu 2015 obdržela obec vyrozumění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace.  Výše obdržené dotace je 13 mil. Kč.
  • V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci, jednání s krajskou hygienickou stanicí a dalšími orgány. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace je 25.5.2015.
  • Jakmile bude dokončena projektová dokumentace, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrové řízení by mělo být ukončeno a dodavatel stavby vybrán v druhé polovině června.
  • Nejpozději do konce června 2015 budou zahájeny stavební a přípravné práce k realizaci stavby dvou tříd MŠ.
  • Práce na vnitřní rekonstrukci objektu MŠ budou zahájeny 10.7.2015, tak, aby nebyl narušen provoz MŠ před prázdninami. Rekonstrukce bude ukončena do 24.8.2015 a od září bude plně zahájen provoz se současnou kapacitou (tj. celkem 97 dětí).
  • Jednou z možností je pomocí drobných stavebních úprav při rekonstrukci navýšit kapacitu staré budovy o 7 míst, ale tato varianta musí nejprve být schválena krajskou hygienickou stanicí.
  • Stavební práce na nové budově by měly být dokončeny nejpozději v průběhu měsíce října.
  • Teprve ve chvíli, kdy budeme mít v ruce kolaudační souhlas (říjen - listopad 2015), může být vyhlášen zápis dětí pro naplnění nově vzniklých míst. Předpokládaný termín nástupu je zhruba v rozmezí 19.10-30.11.2015 dle rychlosti provádění stavby.
  • V takto velkém projektu se bohužel nelze vždy vyhnout zdržením a prodloužením některých lhůt. Za krajní termín nástupu dětí do nové MŠ i v případě komplikací považujeme datum 4.1.2016.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz