Základní a mateřská škola

Obec Chýně je zřizovatelem Základní a mateřskou školu Chýně. Kapacita základní školy je k 1.9.2018 343 dětí a mateřské školy 190 dětí.

Podrobnosti o zápise a informace o Základní škole naleznete na www.zschyne.cz.

Pro školní rok 2019/2020 upozorňujeme rodiče, že kapacita ZŠ Chýně je ve většině ročníků plně obsazena.

Od roku 2011 řeší nedostatek míst v MŠ obec z vlastních zdrojů, ale problém se stále prohlubuje. V roce 2011 obec na vlastní náklady přistavěla k původní kapacitě 44 míst v MŠ jednu třídu o kapacitě 28 míst. Čímž se problém na jeden rok vyřešil, v následujícím roce se situace opakovala a v roce 2013 došlo k přestavbě prostor a rozšíření o dalších 25 míst. I tak se v daném roce dostaly do mateřské školy pouze děti, které měli třetí narozeniny do března daného roku nástupu do školky. Tím se kapacita mateřské školy ustálila na konečném čísle 97 dětí. V roce 2015 byla postavena z dotace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy přístavba s kapacitou 56 dětí na 153 celkové kapacity. Od září 2018 jsou pak v provozu další dvě malé třídy v objektu Okružní 170, které navyšují kapacitu na 190 dětí. 

Do budoucna je počítáno s výstavbou 2 tříd v každé z lokalit V Roklích a Pod Horou o celkové kapacitě 96 míst a 4 třídní MŠ v lokalitě Opatovka, kam se ale budou přesouvat třídy z lokality v Okružní. Jejich postupné otvírání je plánováno v letech 2021 - 2023. Celková plánovaná kapacita MŠ obce Chýně je 350 míst.

Nově postavená základní škola v Chýni má celkovou plošnou kapacitu včetně přípravné třídy 464 míst s tím, že maximální kapacita v každé třídě je na prvním stupni 24 míst a na druhém stupni 26 míst. V této souvislosti už od školního roku 2018/2019 je velká část tříd plně zaplněna a není možné přijímat další žáky nad rámec kapacit. Ve spolupráci s developery obec hledá vhodné pozemky pro možné rozšíření budoucích kapacit základní školy. Ve stávajícím areálu vyjma přístavby patra nad první stupeň po skončení udržitelnosti projektu není další rozšíření možné. 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz