Základní a mateřská škola

Obec Chýně je zřizovatelem Základní a mateřskou školu Chýně. Kapacita základní školy je k 1.9.2014 80 dětí a mateřské školy 97 dětí.

Podrobnosti o zápise a informace o Základní škole naleznete na www.zschyne.cz.

Od roku 2011 řeší nedostatek míst v MŠ obec z vlastních zdrojů, ale problém se stále prohlubuje. V roce 2011 obec na vlastní náklady přistavěla k původní kapacitě 44 míst v MŠ jednu třídu o kapacitě 28 míst. Čímž se problém na jeden rok vyřešil, v následujícím roce se situace opakovala a v roce 2013 došlo k přestavbě prostor a rozšíření o dalších 25 míst. I tak se v daném roce dostaly do mateřské školy pouze děti, které měli třetí narozeniny do března daného roku nástupu do školky. Tím se kapacita mateřské školy ustálila na konečném čísle 97 dětí.

Pro školní rok 2014/2015 se do školky dostaly děti narozené do října 2010, tzn. děti, kterým dnem nástupu do školky budou téměř čtyři roky. Pod čarou se umístilo na 63 dětí. V Chýni teprve od roku 2014 nastupují silnější ročníky dětí do mateřské školy a v nadcházejících letech se bude situace zhoršovat, jak je patrné z údajů výše. Dle Městské a Obecní Statistiky je v každém následujícím ročníku 55-67 dětí a jedná se pouze o děti s trvalým pobytem v obci. Řada rodin si trvalý pobyt do obce nepřihlašuje právě z důvodu omezené kapacity mateřské školy.

Nutnost přístavby dvou tříd MŠ k původní budově je vyvolána potřebou umožnit  velkému množství malých dětí v obci, které dosáhnou věku vhodného nástup do MŠ Chýně. Z tohoto důvvodu obec podala v lednu 2015 žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce (2015) má „nárok“ na mateřskou školu 124 dětí (ke dni 20.1.2015), které budou mít ke 30.8.2015 3 roky a zatím nenavštěvují MŠ. Podrobnosti o zápise a informace o Mateřské škole naleznete na www.mschyne.cz. Harmonogram prací na rozšíření MŠ je zde.

Obdobná situace se v obci promítne i do základní školy. Obec proto v prosinci 2014 předložila žádost o dotaci na Ministerstvo financí na výstavbu nové základní školy. O podrobnostech Vás na těchto stránkách budeme průběžně informovat.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz