Veřejná vyhláška hlavního města Prahy

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00 /zemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území


Vyvěšeno: 29.07.2016

Sejmuto: 12.08.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz