Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Označení (jednací číslo): MHMP 716626/2021

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 31.05.2021

Sejmuto: 08.07.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Zuzana Smejkalová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz