Veřejná elektronická dražební vyhláška

Označení (jednací číslo): 819/EJe/16/Ch

Popis (anotace):

Dražební vyhláška na parc.č.568/15, 568/16,568/17 v k.ú. Chýně

Oprávněný : Eva Špačková, Vřesová 587

Povinný      : Slunečné údolí s.r.o., Kmochova 517/2, 150 00 Praha 5


Vyvěšeno: 12.05.2016

Sejmuto: 16.06.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Eva Jehlíková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz