Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 31. 3. 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně


Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně. 


Doba konání: 31. března 2020 v 18,00 hod


Na základě usnesení vlády č. 274 ze dne 22. 3. 2020 (122/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů v souvislosti s krizovým opatřením č. 85/2020 Sb., kterým se omezuje volný pohyb osob, se bude zasedání Zastupitelstva obce Chýně konat on-line vysíláním prostřednictvím internetu.


O průběhu zasedání zastupitelstva bude pořízen zvukový záznam, který bude zveřejněn na webových stránkách obce Chýně www.chyne.cz.


Navržený program:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Obec Chýně – sběr, svoz a nakládání s odpadem“
5. Svoz odpadů v obci Chýně po dobu od 1. 4. 2020 – 30. 6. 2020
6. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Svítidla – obec Chýně – EFEKT 2020“
7. Diskuse
8. Závěr


V Chýni dne 24. 3. 2020


Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně


Vyvěšeno dne 24. 03. 2020
Sejmuto dne 31. 3. 2020


Vyvěšeno: 24.03.2020

Sejmuto: 31.03.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz