Pozvánka na konání zastupitelstva obce Chýně 19. 2. 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E


o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně


Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.
Místo konání:  Obecní úřad Chýně, Hlavní 200
Doba konání: 19. února 2020 v 18,00 hod
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Dodatek č.1 ke smlouvě o provozu vodovodu a kanalizace ze dne 19. 10. 2015
7. Smlouva o dočasném provozování vodojemu se společností 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.
8. Smlouva se společností Technické služby Rudná a.s. o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a o podmínkách dodávky pitné vody
9. Nájemní smlouva se společností AGROSA a.s. na část pozemku parc. č. 873 – hnojné plato
10. Koupě pozemku parc. č. 759/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
11. Koupě pozemku parc. č. 770/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
12. Koupě pozemku parc. č. 769/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
13. Koupě pozemku parc. č. 771/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
14. Koupě pozemku parc. č. 772/2 v k.ú. Chýně v souvislosti s výstavbou spojové komunikace
15. Koupě pozemku parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně od společnosti OAKLAND TRADE a.s.
16. Diskuse
17. Závěr
V Chýni dne 11. 2. 2020

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
Vyvěšeno dne 11. 02. 2020
Sejmuto dne 19. 2. 2020

Soubory ke stažení:
pozvanka-zastupko-19-2-2020.pdf

Vyvěšeno: 11.02.2020

Sejmuto: 20.02.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz