Informace o konání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.


Místo konání: Obecní úřad Chýně, Hlavní 200


Doba konání: 18. prosince 2019 v 19,00 hod


Navržený program:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Žádost ZŠ a MŠ Chýně o příspěvek na provoz na rok 2020
8. Střednědobý výhled rozpočtu
9. Rozpočet na rok 2020
10. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce od 1. 1. 2020
11. Dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020
12. Podmínky využití služby SeniorTaxi provozovaného společností POHODA Transport pro občany obce Chýně
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích v obci Chýně
14. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o ochraně ovzduší v obci Chýně
15. Výše cen pro vodné a stočné pro r. 2020
16. Diskuse
17. Závěr


V Chýni dne 10. 12. 2019

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 10. 12. 2019
Sejmuto dne 18. 12. 2019

Soubory ke stažení:
pozvanka-zastupitelstvo-18122019.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2019

Sejmuto: 19.12.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz