Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 20. 11. 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně


Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Obecní úřad Chýně, Hlavní 200

Doba konání: 20. listopadu 2019 v 18,00 hod.

Navržený program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Náborový příspěvek pro strážníky Obecní police Chýně
7. Mimořádné odměny pro uvolněné členy Zastupitelstva obce Chýně
8. Plán rozvoje a sportu pro rok 2019 – 2025
9. Pronájem stavby obč. vyb. umístěnou na pozemku parc. č. st. 170, tzv. „Kačenky“
10. Koupě části vodovodního přivaděče Zličín-Rudná-Chýně o délce 700 m
11. Diskuse
12. Závěr
V Chýni dne 12. 11. 2019

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně


Vyvěšeno dne 12. 11. 2019          
Sejmuto dne 20. 11. 2019

Soubory ke stažení:
pozvanka-na-zastup.pdf

Vyvěšeno: 12.11.2019

Sejmuto: 21.11.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz