Infrormace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně


Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Obecní úřad Chýně, Hlavní 200

Doba konání: 23. října 2019 v 18,00 hod.

Navržený program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Smlouva o obstarávaní služeb se společností SAZKA a.s.
7. Dotace na akci "Chýně, napojení na pražský vodovod – vodojem"
8. Koupě části vodovodního přivaděče Zličín-Rudná-Chýně o délce 700 m
9. Žádost o odkup parkovacího místa ve vlastnictví obce Chýně
10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci Záměru Silver development s.r.o. a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci ze dne 15.8.2017
11. Diskuse
12. Závěr

V Chýni dne 15. 10. 2019


Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 15. 10. 2019          
Sejmuto dne 23. 10. 2019

 

Soubory ke stažení:
zastupitelstvo-23-10-2019.pdf

Vyvěšeno: 15.10.2019

Sejmuto: 24.10.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz