Rozpočtové opatření č. 3

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Chýně dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.chyne.cz v sekci OBECNÍ ÚŘAD - ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Chýně, Hlavní 200, v kanceláři č. 101.

Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno radou obce dne 24.6.2019 usnesením č. 8/6/2019

Soubory ke stažení:
ro-3-2019.pdf

Vyvěšeno: 16.07.2019

Sejmuto: 31.01.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz