Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 2.7.2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Obecní úřad Chýně, Hlavní 200

Doba  konání: 2. července 2019 v 18,00 hod.

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
  5. Zpráva starostky
  6. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření obce Chýně“
  7. Diskuse
  8. Závěr.

V Chýni dne 24. 6. 2019

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 24. 6. 2019           

Sejmuto dne 2. 7. 2019

Soubory ke stažení:
2-7-2019-pozvanka.pdf

Vyvěšeno: 24.06.2019

Sejmuto: 03.07.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz