Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 22.5.2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Aula Základní školy Chýně, Bolzanova 800

Doba  konání: 22. května 2019 v 18,00 hod.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na rozšíření ČOV Chýně
 7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektu „Rekonstrukce vybraných komunikací a chodníků Chýně“ ze dne 30. 11. 2015 uzavřenou se společností Projekce dopravní Filip s.r.o.
 8. Žádost o směnu parkovacího místa parc. č. 156/380 v k.ú. Chýně
 9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Na Jarolímce“ ze dne 25. 3. 2019
 10. Žádost o dotaci ZŠ a MŠ Chýně
 11. Architektonická studie nové ZŠ
 12. Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty, pozemek parc. č. 1363
 13. Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty, pozemek parc. č. 1364
 14. Revokace usnesení č. 3/4/2019 ze dne 17. 4. 2019
 15. Diskuse
 16. Závěr.

V Chýni dne 14. 5. 2019

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 14. 5. 2019           

Sejmuto dne 22. 5. 2019

Soubory ke stažení:
pozvanka-22-5-2019.pdf

Vyvěšeno: 14.05.2019

Sejmuto: 23.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz