Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Aula Základní školy Chýně, Bolzanova 800

Doba  konání: 17. dubna 2019 v 19,00 hod.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci se společností EMBALADOR, s.r.o. ze dne 21. 12. 2011
 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice Na Jarolímce“ ze dne 25. 3. 2019
 8. Smlouva o spolupráci se společností Areál PM, a.s.
 9. Rozpočtové opatření č. 2
 10. Žádost ZŠ a MŠ a mimořádný příspěvek
 11. Směna parkovacích míst se společností Silver development s.r.o
 12. Podání žádosti o mimořádnou dotaci na vodojem
 13. Diskuse
 14. Závěr.

V Chýni dne 9. 4. 2019

Marcela Czerwinski, místostarostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 9. 4. 2019           

Sejmuto dne 17. 4. 2019


Vyvěšeno: 09.04.2019

Sejmuto: 18.04.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz