Rozpočtové opatření č. 6

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Chýně dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.chyne.cz v sekci OBECNÍ ÚŘAD - ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Chýně, Hlavní 200, v kanceláři č. 101.


Rozpočtové opatření č. 6 bylo schváleno OZ dne 19.12.2018 usnesením č. 3/12/2018

Soubory ke stažení:
ro-6.pdf

Vyvěšeno: 16.01.2019

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz