Závěrečný účet obce Chýně za rok 2016

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Závěrečný účet obce Chýně byl schválen na zasedání obecního zastupitelstva obce Chýně dne 24.5.2017 usnesením č. 9/5/2017

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet obce Chýně za rok 2016

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, oznamuje obec Chýně dle § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet obce Chýně za rok 2016 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.chyne.cz v sekci OBECNÍ ÚŘAD - ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Chýně, Hlavní 200, v kanceláři č. 101.

Vyvěšeno dne :19.6.2017
Sejmuto dne : 30.6.2018

 


Vyvěšeno: 19.06.2017

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz