Závěrečný účet obce Chýně za rok 2016

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Závěrečný účet obce Chýně byl schválen na zasedání obecního zastupitelstva obce Chýně dne 24.5.2017 usnesením č. 9/5/2017


Vyvěšeno: 19.06.2017

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz