Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.04.2017 07.05.2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
Dagmar Záhorová
04.04.2017 20.04.2017 Oznámení o projednání a doručení návrhu zadání územního plánu Chýně
MUCE 16818/2017 OUP Alena Procházková
04.04.2017 20.04.2017 Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2017
Alena Procházková
03.04.2017 30.05.2017 Rozpočtové opatření č.2/2017
Dagmar Záhorová
25.03.2017 25.04.2017 veřejná vyhláška-Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
Dagmar Záhorová
21.03.2017 30.03.2017 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
Dagmar Záhorová
21.03.2017 05.04.2017 Veřejná vyhláška-Xénie Hladík
Dagmar Záhorová
16.03.2017 26.04.2017 veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
16.03.2017 02.04.2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení-autobusové obratiště a komunikace
Dagmar Záhorová
01.03.2017 17.03.2017 Jednoznačná identifikace nově navržených pozemků po ukončených komplexních pozemkových úpravách
SPU 089884/2017 Dagmar Záhorová
01.03.2017 17.03.2017 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
UZSVM/S/4687/2017-HMSO Dagmar Záhorová
24.02.2017 13.03.2017 Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.2/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Dagmar Záhorová
24.02.2017 12.04.2017 Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje města Prahy
Dagmar Záhorová
22.02.2017 11.03.2017 Uložení písemnosti paní Xénie Hladík
č.j.458/SPo/17/Ch Dagmar Záhorová
22.02.2017 10.03.2017 Návrh zadání změny č.2)ÚPSÚ Úhonice
Dagmar Záhorová
20.02.2017 31.01.2018 Oznámení o zveřejnění rozpočet obec, rozpočtová opatření 1 - 7/2017
Dagmar Záhorová
14.02.2017 23.02.2017 Informace o konání zastupitelstva
Anna Chvojková
07.02.2017 08.03.2017 Dražební vyhláška
003 ED EXD 3/16-7 Alena Procházková
07.02.2017 11.03.2017 Dražební vyhláška
134 EX 00092/10-297 Alena Procházková
31.01.2017 24.02.2017 Dodatek č.1 k dražební vyhlášce
Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz