Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.02.2019 15.03.2019 Veřejná vyhláška-oznámení -Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy
S-MHMP 169742/2019 Dagmar Záhorová
04.02.2019 20.02.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Arshaluys Grigoryan
čj.3024/JSv/18/Ch Dagmar Záhorová
04.02.2019 20.02.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Markus Tran
84/JSv/19/Ch Dagmar Záhorová
04.02.2019 20.02.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Dr. Ing. Vladimír Církva
97/JSv/19/Ch Dagmar Záhorová
04.02.2019 20.02.2019 Opravné rozhodnutí - Bělka Jiří
čj.325/ASv/19/Ch Dagmar Záhorová
04.02.2019 20.02.2019 Oznámení veřejnou vyhláškou-Opatření obecné povahy č.9/2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
čj.MUCE 7447/2019 OSU Dagmar Záhorová
29.01.2019 01.03.2019 Výše podpor a maximálních příspěvků k jednotlivým oblastem pro rok 2019
Dagmar Záhorová
25.01.2019 05.03.2019 Veřejná vyhláška-oznámení Z2772/00, Z 2781/00, Z 2797/00
S-MHMP 110784/2018 Dagmar Záhorová
23.01.2019 11.03.2019 Veřejná vyhláška-územní plán sídelního útvaru hl.m. Praha
Dagmar Záhorová
23.01.2019 08.02.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Alena Plasová
2961/TSm/18/Ch Dagmar Záhorová
22.01.2019 07.02.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Jiří Březina
10/ASv/19/Ch Dagmar Záhorová
22.01.2019 07.02.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry -Michal Chvojka
37/ASv/19/Ch Dagmar Záhorová
16.01.2019 01.02.2019 Výroční zpráva za rok 2018 podle par. § zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dagmar Záhorová
15.01.2019 24.01.2019 Informace o konání zastupitelstva obce Chýně 23.1.2019
Dagmar Záhorová
14.01.2019 31.01.2019 Veřejná vyhláška-vydání změny č.3 územního plánu obce Chýně jako opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP a vyhotovení úplného znění ÚPO Chýně po změně č.3
Dagmar Záhorová
07.01.2019 24.01.2019 Záměr obce Chýně
Dagmar Záhorová
21.12.2018 06.01.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Petr Říha
3193/TSm/18/Ch Dagmar Záhorová
21.12.2018 06.01.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Václav Křižka, Miluše Křižková
Dagmar Záhorová
21.12.2018 06.01.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Radek Procházka, Petra Procházková
Dagmar Záhorová
20.12.2018 05.01.2019 Oznámení veřejnou vyhláškou-Opatření obecné povahy č. 239/2018-Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
MUCE 78075/2018 OSU Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz