Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.10.2021 27.10.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
2925/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Stepan Pop
2802/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - David Písař, Ing. Šárka Voldřichová
2801/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Lukáš Kořínek
2805/MAR/21/Ch Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Posuzování vlivů na životní prostřední - zahájení zjišťovacího záměru "Sběrný dvůr s překládací stanicí Hostivice" v k. ú. Litovice
123051/2021/KUSK Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 282/2021 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MUCE 169388/2021 OSU Zuzana Smejkalová
08.10.2021 24.10.2021 POZVÁNKA NA SNĚM DELEGÁTŮ
SOChyHo 8/2021 Zuzana Smejkalová
30.09.2021 16.10.2021 OZV 1/2021 systém odpadového hospodářství Chýně
Alena Procházková
30.09.2021 16.10.2021 OZV 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Alena Procházková
30.09.2021 16.10.2021 Oznámení záměru směnit nemovitosti
2736/SPo/21/Ch Alena Procházková
30.09.2021 16.10.2021 Oznámení záměru vypůjčit část pozemku
2741/SPo/21/Ch Alena Procházková
22.09.2021 08.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Barbora Dobnerová
2296/ZRy/21/Ch Zuzana Smejkalová
22.09.2021 08.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - BEMETT, a.s.
2663/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
21.09.2021 08.10.2021 Oznámení - záměr pronajmout stavbu občanského vybavení na pozemku parc. č. st. 170
2665/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
21.09.2021 30.09.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
2666/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
20.09.2021 07.10.2021 Oznámení o pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - veřejná vyhláška - "určení existence veřejné účelové komunikace"
MUCE 150652/2021 OSU Zuzana Smejkalová
15.09.2021 02.10.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
MZE-49892/2021-16212 Zuzana Smejkalová
14.09.2021 01.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Kamil Kučerák, Kateřina Kučeráková
2567/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
13.09.2021 22.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
2564/VHý/21/Ch Zuzana Smejkalová
13.09.2021 30.09.2021 Výzva k odstranění silničního vozidla, které je nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích - Mercedes
2021/000468 Zuzana Smejkalová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz