Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.08.2020 22.10.2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání(dražební vyhláška)
Dagmar Záhorová
17.08.2020 03.10.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav 1236/04, 1327/04, 1328/04, 1329/04, 1330/04, 1333/04, 1334/04, 1336/04, 1337/04, 1338/04, 1339/04, 1340/04, 1341/04, 1343/04, 1344/04, 1346/04, 1348/04 a 1349/04 hl.m.Pr
Dagmar Záhorová
17.08.2020 03.10.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
12.08.2020 19.09.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
12.08.2020 19.09.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
28.07.2020 06.08.2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 5. 8.2020
Dagmar Záhorová
22.07.2020 07.08.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Květoslav Kejmar
1332/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
22.07.2020 07.08.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Pavel Hořejš, Ing. Daniela Hořejšová
1336/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
14.07.2020 29.07.2020 Přerušení dodávky elektrické energie - lokalita v Roklích(nová Chýně-Embalador)
Dagmar Záhorová
03.07.2020 04.09.2020 Výzva k odstranění silničního vozidla, které nesmí být provozováno na pozemních komunikacích
čj. 1399/ASv/20/Ch Dagmar Záhorová
03.07.2020 04.09.2020 Výzva k odstranění silničního vozidla, které nesmí být provozováno na pozemních komunikacích
čj.1405/ASv/20/Ch Dagmar Záhorová
03.07.2020 04.09.2020 Výzva k odstranění silničního vozidla, které nesmí být provozováno na pozemních komunikacích
čj.1398/ASv/20/Ch Dagmar Záhorová
01.07.2020 17.07.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Mgr. Lukáš Mirtes a Ing. Adéla Mirtes
1219/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
01.07.2020 17.07.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - PLAS s.r.o.
1166/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
01.07.2020 17.07.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Jan Zemánek
1253/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
01.07.2020 17.07.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Aleksandr Adler, Marina Adler
1195/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
01.07.2020 17.07.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - PLAS s.r.o.
1279/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
01.07.2020 07.08.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
29.06.2020 05.07.2020 Oznámení o promítání letního kina
Dagmar Záhorová
24.06.2020 10.07.2020 Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.3/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002 Provozní řád veřejného pohřebiště Chýně
Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz