Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.06.2021 25.06.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ivana Nguyenová
1581/MArú21/Ch Zuzana Smejkalová
10.06.2021 25.06.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Bohuslav Moravec, Ivana Moravcová
1541/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
10.06.2021 25.06.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Dmitri Kourenkov
1595/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
10.06.2021 25.06.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Vlaimir Sidorov
1593/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
10.06.2021 25.06.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Sergij Sidorov
1604/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
10.06.2021 25.06.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - JUDr. Ing. Lucie Gregor
1607/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
09.06.2021 25.06.2021 Výsledky projednání a výpis usnesení zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 26. 5. 2021
Zuzana Smejkalová
07.06.2021 24.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
MHMP 651246/2021 Zuzana Smejkalová
07.06.2021 22.06.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Jiří Zajíček, Barbora Zajíčková
1511/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
07.06.2021 24.06.2021 Projektový manažer v oblasti dotací a veřejných zakázek
1533/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
02.06.2021 19.06.2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
MZE-22965/2021-15121 Zuzana Smejkalová
01.06.2021 16.06.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
MZE-33053/2021-15121 Zuzana Smejkalová
31.05.2021 08.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
MHMP 716626/2021 Zuzana Smejkalová
31.05.2021 08.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
MHMP 698817/2021 Zuzana Smejkalová
31.05.2021 08.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
MHMP 712786/2021 Zuzana Smejkalová
31.05.2021 09.06.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
1456/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
26.05.2021 11.06.2021 Oznámení zahájení řízení - vodovod a splašková kanalizace, ulice Rudenská, U Dráhy, Hájecká, Severní, Lomená a Okrajová
S-MUCDE 35770/2020 OZP/V/Zel Zuzana Smejkalová
25.05.2021 17.06.2021 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
Alena Procházková
24.05.2021 01.07.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízen o vydání změny vlny 19 - opakované veřejné projednání Z 3344/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
MHMP 624812/2021 Zuzana Smejkalová
19.05.2021 05.06.2021 Oznámení - pronájem pozemku par. č. 1239 v k.ú. Chýně
1336/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz