Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.10.2020 23.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Oleksandr Leutskyi
1567/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
07.10.2020 29.01.2021 Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na rok 2020
Alena Procházková
05.10.2020 21.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Tomáš Bagar, Helena Bagarová
1847/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
05.10.2020 21.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Stanislav Chromec, Bc. Hana Vančurová, Jan Vaĺko, Ing. Věra Vaĺková
1846/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
čj.MHMP 1449923/2020 Dagmar Záhorová
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
čj. MHMP 1476342/2020 Dagmar Záhorová
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
čj. MHMP 1478811/2020 Dagmar Záhorová
01.10.2020 16.10.2020 Oznámení - pronájem části pozemku parc.č.st.143
čj.2199/SPo/20/Ch Dagmar Záhorová
30.09.2020 16.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Tereza Dvorská
čj. 1663/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
30.09.2020 16.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Petr Thiel, Vanda Thielová
čj.1842/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
30.09.2020 16.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry -Tung Nguyen Thanh
1255/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
30.09.2020 16.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Bc. Jan Kučera a Ing. Radka Kučerová
čj. 1874/TSm/20/Ch Dagmar Záhorová
30.09.2020 16.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Bc. Petra Zahurancová, Bc. Júlia Harachová, MgA. Peter Harach
1377/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
25.09.2020 13.10.2020 Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.5/2020, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v obci Chýně
Dagmar Záhorová
24.09.2020 12.10.2020 Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2020, o regulaci provozování hazardních her
Dagmar Záhorová
18.09.2020 05.11.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z3224/15, Z 3226/15, Z3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
16.09.2020 02.10.2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce ulice Okrajová, K Roklím
Dagmar Záhorová
15.09.2020 24.09.2020 Informace o konání zastupitelstva obce Chýně
Alena Procházková
14.09.2020 21.10.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
13.09.2020 27.09.2020 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č. 145/2020
MUCE 76801/2020OSU Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz