Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.11.2020 02.12.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš Novotný
čj. 2626/SPo/20/Ch Dagmar Záhorová
13.11.2020 11.12.2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby
Dagmar Záhorová
13.11.2020 29.01.2021 Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu na rok 2020
Alena Procházková
11.11.2020 30.11.2020 Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce
čj.2512/SPo/20/Ch Dagmar Záhorová
11.11.2020 19.11.2020 Změna místa konání zastupitelstva
Dagmar Záhorová
11.11.2020 19.12.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
10.11.2020 19.11.2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
č.j. 2492/SPo/20/Ch Dagmar Záhorová
10.11.2020 26.11.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Monika Lhotská
1825/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
09.11.2020 17.12.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12 atd. vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
09.11.2020 17.12.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24 atd...Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
02.11.2020 18.11.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Zdeněk Vajnlich
2233/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová
27.10.2020 04.12.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
Dagmar Záhorová
22.10.2020 09.11.2020 Veřejná vyhláška-oznámení převzít písemnost
č.j.2325/SPo/20/Ch Dagmar Záhorová
20.10.2020 29.01.2021 Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu na rok 2020
Alena Procházková
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
čj. MHMP 1513752/2020 Dagmar Záhorová
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení vydání změny 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
čj. MHMP 1514085/2020 Dagmar Záhorová
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 ˇuzemního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
čj. MHMP 1514670/2020 Dagmar Záhorová
14.10.2020 11.11.2020 Dražební vyhláška-elektronická dražba
č.j.212ED16/20-3 Dagmar Záhorová
13.10.2020 22.10.2020 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
Dagmar Záhorová
12.10.2020 28.10.2020 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Ctibor Šturc, MUDr. Veronika Kaliská Šturcová
1658/MAr/20/Ch Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz