Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.10.2021 24.10.2021 POZVÁNKA NA SNĚM DELEGÁTŮ
SOChyHo 8/2021 Zuzana Smejkalová
30.09.2021 16.10.2021 OZV 1/2021 systém odpadového hospodářství Chýně
Alena Procházková
30.09.2021 16.10.2021 OZV 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Alena Procházková
30.09.2021 16.10.2021 Oznámení záměru směnit nemovitosti
2736/SPo/21/Ch Alena Procházková
30.09.2021 16.10.2021 Oznámení záměru vypůjčit část pozemku
2741/SPo/21/Ch Alena Procházková
22.09.2021 08.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Barbora Dobnerová
2296/ZRy/21/Ch Zuzana Smejkalová
22.09.2021 08.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - BEMETT, a.s.
2663/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
21.09.2021 08.10.2021 Oznámení - záměr pronajmout stavbu občanského vybavení na pozemku parc. č. st. 170
2665/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
21.09.2021 30.09.2021 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
2666/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
20.09.2021 07.10.2021 Oznámení o pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - veřejná vyhláška - "určení existence veřejné účelové komunikace"
MUCE 150652/2021 OSU Zuzana Smejkalová
15.09.2021 02.10.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
MZE-49892/2021-16212 Zuzana Smejkalová
14.09.2021 01.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Kamil Kučerák, Kateřina Kučeráková
2567/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
13.09.2021 22.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
2564/VHý/21/Ch Zuzana Smejkalová
13.09.2021 30.09.2021 Výzva k odstranění silničního vozidla, které je nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích - Mercedes
2021/000468 Zuzana Smejkalová
13.09.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
2576/VHý//Ch Zuzana Smejkalová
10.09.2021 17.09.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
2547/VHý/21/Ch Zuzana Smejkalová
08.09.2021 16.10.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízen o vydání změny Z 3130/12, Z3161/12 a Z3173/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
MHMP 1279783/2021 Zuzana Smejkalová
08.09.2021 16.10.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízen o vydání změn vlny 28 - Z 3527/28, Z3528/28, Z3529/28, Z3530/28, Z3537/28 a Z3540/28 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
MHMP 1284442/2021 Zuzana Smejkalová
08.09.2021 16.10.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízen o vydání změn vlny 04 úprav - U1236/04, U1327/04, U1328/04, U1329/04, U1330/04, U1333/04, U1334/04, U1335/04, U1336/04, U1337/04, U1338/04, U1339/04, U1340/04, U1341/04, U1343/04, U1344/04, U1346/04, U1348/04 a
MHMP 1306166/2021 Zuzana Smejkalová
08.09.2021 16.10.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 - 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16
MHMP 13076644/2021 Zuzana Smejkalová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz