Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.11.2019 21.11.2019 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 20. 11. 2019
Dagmar Záhorová
05.11.2019 21.11.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Jar. Bryknar
2401/JSv/19/Ch Dagmar Záhorová
05.11.2019 21.11.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Vítězslav Chládek
2413/JSv/19/Ch Dagmar Záhorová
05.11.2019 12.12.2019 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení a řízení o vydání změn vlny 07 U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07 Územního sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
21.10.2019 06.12.2019 Veřejná vyhláška - oznámení
SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS Dagmar Záhorová
14.10.2019 31.01.2020 Rozpočtové opatření č. 4
Alena Procházková
08.10.2019 23.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení -3.aktualizace Zásad územního rozvoje
SZ 023504/2019KUSK Dagmar Záhorová
16.07.2019 31.01.2020 Rozpočtové opatření č. 3
Alena Procházková
24.06.2019 31.07.2020 Závěrečný účet obce Chýně za rok 2018
Alena Procházková
30.05.2019 - Rekonstrukce silnice Chrášťany - Chýně
Dagmar Záhorová
23.05.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.1/2019 o nočním lidu a regulaci hlučných činností
Dagmar Záhorová
13.05.2019 31.01.2020 Rozpočtové opatření č. 2
Alena Procházková
09.05.2019 - Oznámení o době a místě konání voleb do evropského parlamentu
Dagmar Záhorová
26.04.2019 - Volby do evropského parlamentu-svolání zasedání okr.č.1
Dagmar Záhorová
26.04.2019 - Volby do evropského parlamentu-svolání zasedání okr. č. 2
Dagmar Záhorová
15.04.2019 - Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Dagmar Záhorová
11.03.2019 - Kůrovec ničí naše lesy
Dagmar Záhorová
27.02.2019 - Rozpočtové opatření č. 1 obce Chýně
Anna Chvojková
29.01.2019 - Zásady pro výše poskytovaných podpor neziskových činností
Dagmar Záhorová
16.01.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Chýně r. 2019-2021
Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz