Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.10.2020 04.12.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
Dagmar Záhorová
22.10.2020 09.11.2020 Veřejná vyhláška-oznámení převzít písemnost
č.j.2325/SPo/20/Ch Dagmar Záhorová
20.10.2020 29.01.2021 Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu na rok 2020
Alena Procházková
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
čj. MHMP 1513752/2020 Dagmar Záhorová
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení řízení vydání změny 3175/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
čj. MHMP 1514085/2020 Dagmar Záhorová
14.10.2020 21.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 ˇuzemního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
čj. MHMP 1514670/2020 Dagmar Záhorová
14.10.2020 11.11.2020 Dražební vyhláška-elektronická dražba
č.j.212ED16/20-3 Dagmar Záhorová
13.10.2020 - Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.8/2020
čj. KHSSC 51250/2020 Dagmar Záhorová
09.10.2020 - Stanovení úředních hodin od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 na základě usnesení vlády č. 398 o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020
Dagmar Záhorová
07.10.2020 29.01.2021 Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na rok 2020
Alena Procházková
05.10.2020 - Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.5/2020
Dagmar Záhorová
05.10.2020 - Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.6/2020
Dagmar Záhorová
05.10.2020 - Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č.7/2020
Dagmar Záhorová
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.9 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
čj.MHMP 1449923/2020 Dagmar Záhorová
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
čj. MHMP 1476342/2020 Dagmar Záhorová
02.10.2020 11.11.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.7 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
čj. MHMP 1478811/2020 Dagmar Záhorová
22.09.2020 - ČEZ Distribuce-Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Dagmar Záhorová
22.09.2020 - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí(neznámý vlastník)
Dagmar Záhorová
18.09.2020 05.11.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z3224/15, Z 3226/15, Z3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
17.09.2020 - Oznámení době a místu konání voleb
Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz