Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.10.2018 02.11.2018 Výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání
Dagmar Záhorová
08.10.2018 24.10.2018 Změna lhůty pro vyjádření k záměru "Obytný soubor Chýně, Lokalita Pod Horou" v k.ú. Chýně, STC2182
Dagmar Záhorová
08.10.2018 01.11.2018 Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba
Dagmar Záhorová
02.10.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 4
Alena Procházková
24.09.2018 24.10.2018 Veřejná vyhláška-oznámení Územní plán sídelního útvaru hl.m. Praha-VLNA 15
S-MHMP 1382933/2018 Dagmar Záhorová
21.09.2018 - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
Dagmar Záhorová
20.09.2018 - Oznámení o době a místě konání voleb
Dagmar Záhorová
17.09.2018 30.11.2018 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Dagmar Záhorová
10.09.2018 - Volby do Zastupitelstva-svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Dagmar Záhorová
15.08.2018 - Volby do zastupitelstva obce Chýně, konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Dagmar Záhorová
04.07.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 3
Alena Procházková
05.06.2018 30.06.2019 Závěrečný účet obce Chýně za rok 2017
Alena Procházková
05.06.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2
Alena Procházková
02.05.2018 - Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
Dagmar Záhorová
30.01.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1
Alena Procházková
19.01.2018 20.01.2019 Schválený rozpočet obce Chýně na rok 2018
Alena Procházková
21.09.2017 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Alena Procházková
05.09.2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Alena Procházková
19.06.2017 - Závěrečný účet obce Chýně za rok 2016
Alena Procházková
08.03.2017 - usnesení-změna dražební vyhlášky
č. j. 003 ED 3/16-7 Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz