Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.05.2021 22.05.2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 103/2021 - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikacii
MUCE 52679/2021 OSU Zuzana Smejkalová
03.05.2021 18.05.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Petr Dušek
1143/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
03.05.2021 18.05.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Obec Chýně
1152/ZRy/21/Ch Zuzana Smejkalová
30.04.2021 01.06.2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Zuzana Smejkalová
30.04.2021 17.05.2021 Město Hostivice - Usnesení oprava zřejmých nesprávností
02640/2/21/SÚ/PŠr Anna Chvojková
29.04.2021 15.05.2021 Výsledky projednání a výpis usnesení zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 14. 4. 2021
Zuzana Smejkalová
29.04.2021 15.05.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - BEMETT, a.s.
1032/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
29.04.2021 15.05.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry- Anna Evans, Matthew John Evans, Jay Manas
1070/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
29.04.2021 15.05.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Josef Pinkr, Ing. Šárka Pinkrová, Ing. Tomáš Borovička, Mgr. Gabriela Borovičková
1071/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
28.04.2021 13.05.2021 Projektový manažer v oblasti dotací a veřejných zakázek
1037/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
26.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
1892670/21/2100-11460-200796 Zuzana Smejkalová
15.04.2021 08.06.2021 Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Chýně
MUCE 43873/2021 OUP Zuzana Smejkalová
12.04.2021 13.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
1508925/21/2100-11460-200796 Zuzana Smejkalová
06.04.2021 14.05.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
MHMP 244800/2021 Zuzana Smejkalová
06.04.2021 15.05.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 - Z 3380/20, Z 3381/20, Z 3382/20, Z 3383/20, Z 3384/20, Z 3385/20, Z 3386/20, Z 3387/20, Z 3388/20, Z 3389/20, Z 3390/20, Z 3391/20 a Z 3394/20
MHMP 381825/2021 Zuzana Smejkalová
29.03.2021 15.05.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
MHMP 380186/2021 Zuzana Smejkalová
15.03.2021 - Rozpočet na rok 2021 Svazku obcí Chýně Hostivice
Anna Chvojková
15.03.2021 - Rozpočtový výhled Svazku obcí Chýně Hostivice na období 2022-2025
Anna Chvojková
15.03.2021 - Pozvánka na sněm Svazek obcí Chýně - Hostivice
Anna Chvojková
19.02.2021 31.01.2022 rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2021
Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz