Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.09.2020 13.10.2020 Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.5/2020, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v obci Chýně
Dagmar Záhorová
24.09.2020 12.10.2020 Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2020, o regulaci provozování hazardních her
Dagmar Záhorová
22.09.2020 - ČEZ Distribuce-Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Dagmar Záhorová
22.09.2020 - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí(neznámý vlastník)
Dagmar Záhorová
18.09.2020 05.11.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z3224/15, Z 3226/15, Z3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
17.09.2020 - Oznámení době a místu konání voleb
Dagmar Záhorová
16.09.2020 02.10.2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce ulice Okrajová, K Roklím
Dagmar Záhorová
14.09.2020 21.10.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
09.09.2020 - Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020, vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termín školení
Dagmar Záhorová
04.09.2020 - Volby do zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020-Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Dagmar Záhorová
04.09.2020 29.01.2021 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2020
Alena Procházková
04.09.2020 14.10.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Praha
Dagmar Záhorová
04.09.2020 14.10.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
26.08.2020 13.10.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/
Dagmar Záhorová
17.08.2020 22.10.2020 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání(dražební vyhláška)
Dagmar Záhorová
17.08.2020 03.10.2020 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav 1236/04, 1327/04, 1328/04, 1329/04, 1330/04, 1333/04, 1334/04, 1336/04, 1337/04, 1338/04, 1339/04, 1340/04, 1341/04, 1343/04, 1344/04, 1346/04, 1348/04 a 1349/04 hl.m.Pr
Dagmar Záhorová
17.08.2020 03.10.2020 Veřejná vyhláška-oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
29.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
14LH18295/2020-16212 Dagmar Záhorová
10.06.2020 - Provozní a návštěvní řády hřišť v obci Chýně
Dagmar Záhorová
03.06.2020 - Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu 2020
Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz