Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.06.2018 11.07.2018 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Gabriela Jones Naiwirtová
Dagmar Záhorová
25.06.2018 11.07.2018 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Ing. Onřej Hašek
Dagmar Záhorová
25.06.2018 26.07.2018 Krajský soud v Praze-kandidáti do funkce přísedících
Dagmar Záhorová
22.06.2018 09.07.2018 Veřejná vyhláška
Dagmar Záhorová
18.06.2018 04.07.2018 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Dagmar Záhorová
18.06.2018 19.09.2018 Usnesení o nařízení dražebního jednání-elektronická dražba
Dagmar Záhorová
13.06.2018 27.07.2018 Veřejná vyhláška-oznámení, územní plán hl.m. Praha
Dagmar Záhorová
13.06.2018 16.07.2018 Veřejná vyhláška-oznámení aktualizace č.3 zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
Dagmar Záhorová
05.06.2018 30.06.2019 Závěrečný účet obce Chýně za rok 2017
Alena Procházková
05.06.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 2
Alena Procházková
24.05.2018 02.07.2018 Veřejná vyhláška-aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
Dagmar Záhorová
04.05.2018 02.07.2018 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1908/07 ÚP SÚ HMP
Dagmar Záhorová
02.05.2018 - Obecně závazná vyhláška obce Chýně č.1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
Dagmar Záhorová
30.01.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č. 1
Alena Procházková
19.01.2018 20.01.2019 Schválený rozpočet obce Chýně na rok 2018
Alena Procházková
21.09.2017 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Alena Procházková
05.09.2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Alena Procházková
19.06.2017 - Závěrečný účet obce Chýně za rok 2016
Alena Procházková
08.03.2017 - usnesení-změna dražební vyhlášky
č. j. 003 ED 3/16-7 Dagmar Záhorová
30.11.-0001 - Střednědobý výhled rozpočtu
Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz