Závěrečný účet obce Chýně za rok 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Závěrečný účet obce Chýně za rok 2020 byl schválen na zasedání obecního zastupitelstva obce Chýně dne 23.6.2021 usnesením                  č. 11/6/2021

Oznámení o zveřejnění

Závěrečný účet obce Chýně za rok 2020

V souladu se zákonem č. 24/2017 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti,
oznamuje obec Chýně dle § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, že Závěrečný účet obce Chýně za rok 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.chyne.cz v sekci OBECNÍ ÚŘAD - ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově OÚ Chýně, Hlavní 200, v kanceláři č. 101.


Vyvěšeno: 13.07.2021

Sejmuto: 31.07.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz