Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.02.2019 11.03.2019 Oznámení
čj.471/SPo/19/Ch Dagmar Záhorová
20.02.2019 08.03.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Radko Marek
347/JSv/19/Ch Dagmar Záhorová
20.02.2019 08.03.2019 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Bemett uzavřený investiční fond
317/JSv/19/Ch Dagmar Záhorová
12.02.2019 15.03.2019 Veřejná vyhláška-o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06
S-MHMP 203642/2019 Dagmar Záhorová
08.02.2019 28.03.2019 Dražební vyhláška
118/2018-D Dagmar Záhorová
05.02.2019 15.03.2019 Veřejná vyhláška-oznámení -Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy
S-MHMP 169742/2019 Dagmar Záhorová
29.01.2019 01.03.2019 Výše podpor a maximálních příspěvků k jednotlivým oblastem pro rok 2019
Dagmar Záhorová
29.01.2019 - Zásady pro výše poskytovaných podpor neziskových činností
Dagmar Záhorová
25.01.2019 05.03.2019 Veřejná vyhláška-oznámení Z2772/00, Z 2781/00, Z 2797/00
S-MHMP 110784/2018 Dagmar Záhorová
23.01.2019 11.03.2019 Veřejná vyhláška-územní plán sídelního útvaru hl.m. Praha
Dagmar Záhorová
16.01.2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Chýně r. 2019-2021
Alena Procházková
16.01.2019 31.01.2020 Rozpočet obce Chýně na rok 2019
Alena Procházková
16.01.2019 - Rozpočtové opatření č. 6
Alena Procházková
16.01.2019 - Rozpočtové opatření č. 7
Alena Procházková
09.01.2019 02.03.2019 Výzva PRV na podporu zemědělských a nezemědělských činností
Dagmar Záhorová
21.09.2018 - Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
Dagmar Záhorová
20.09.2018 - Oznámení o době a místě konání voleb
Dagmar Záhorová
10.09.2018 - Volby do Zastupitelstva-svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Dagmar Záhorová
15.08.2018 - Volby do zastupitelstva obce Chýně, konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Dagmar Záhorová
05.06.2018 30.06.2019 Závěrečný účet obce Chýně za rok 2017
Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz