Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.10.2021 24.11.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
MHMP 1617989/2021 Zuzana Smejkalová
14.10.2021 30.10.2021 Výsledky projednání a výpis usnesení zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 9. 2021
Zuzana Smejkalová
13.10.2021 30.10.2021 Oznámení - záměr pronajmout prostor bufetu v budově sportovní haly u ZŠ a MŠ Bolzanova
2815/SPo/21/Ch Zuzana Smejkalová
12.10.2021 28.10.2021 Rozhodnutí - BEMETT, a.s. - RD1
12322/21/SÚ/TMa Zuzana Smejkalová
12.10.2021 28.10.2021 Rozhodnutí - BEMETT, a.s. - RD2
12397/21/SÚ/TMa Zuzana Smejkalová
12.10.2021 01.01.2022 Informace o poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Stepan Pop
2802/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - David Písař, Ing. Šárka Voldřichová
2801/MAr/21/Ch Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Rozhodnutí o udělení výjimky ze stavební uzávěry - Lukáš Kořínek
2805/MAR/21/Ch Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Posuzování vlivů na životní prostřední - zahájení zjišťovacího záměru "Sběrný dvůr s překládací stanicí Hostivice" v k. ú. Litovice
123051/2021/KUSK Zuzana Smejkalová
11.10.2021 27.10.2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 282/2021 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
MUCE 169388/2021 OSU Zuzana Smejkalová
11.10.2021 31.01.2022 Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu na rok 2021
Alena Procházková
08.10.2021 24.10.2021 POZVÁNKA NA SNĚM DELEGÁTŮ
SOChyHo 8/2021 Zuzana Smejkalová
06.10.2021 05.11.2021 Oznámení o návrhu územního opatření o zrušení části stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze
MHMP 1511495/2021 Zuzana Smejkalová
08.09.2021 - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
ÜZSVM/S/15400/2021-HMSO Zuzana Smejkalová
03.09.2021 31.01.2022 Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na rok 2021
Alena Procházková
13.07.2021 31.01.2022 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce na rok 2021
Alena Procházková
13.07.2021 31.07.2022 Závěrečný účet obce Chýně za rok 2020
Alena Procházková
11.06.2021 31.01.2022 Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu 2021
Alena Procházková
10.05.2021 31.01.2022 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu obce na rok 2021
Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz