Úřední deska - detail vyvěšení

  Kategorie: Úřední deska

  Název: Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně 19.1.2022

  Značka: 81/SPo/22/Ch

  Původce:

  Zodpovědná osoba: Smejkalová Zuzana

  Stav: Vyvěšeno

  Informace o vyvěšení a zveřejnění

  Úřední deska doručujícího orgánu / Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

  Zvěřejněno od: 11. 1. 2022

  Zvěřejněno do: 20. 1. 2022

  Sejmuto: 21. 1. 2022