Upozornění stavebníkům

poplatek obci za zákor veřejného prostranství

 

Vážení občané,

Ti, kteří v důsledku stavby na svém pozemku používají, nebo mají v plánu použít veřejná prostranství ke skládání materiálu, parkování vozidel stavby, výkopů, stavby lešení apod., oznamte tuto skutečnost obecnímu úřadu alespoň s 30 denním předstihem. V obci existuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích, dle které je takovéto zvláštní užívání veřejných prostranství zpoplatněno, a to 10 Kč * m2 * den.

Obecní úřad Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz