Správní poplatek za výjimku ze stavební uzávěry

 

Dne 13. 9. 2017 vešla v účinnost 2017 stavební uzávěra vydaná Opatřením obecné povahy č. l/2017, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře (dále jen „stavební uzávěra“), tzn., že u veškerých stavebních řízení, v rámci kterých nebylo k datu účinnosti stavební uzávěry vydané stavební povolení, je potřebné podat žádost o udělení výjimky z této stavební uzávěry (a to i v případech, ve kterých již v minulosti bylo vydáno stanovisko obce Chýně).

 

Dle položky 18 bodu 14 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (dále jen „zák. o správních poplatcích“) je za projednání žádosti o povolení výjimky za stavební uzávěry stanoven správní poplatek ve výši 5 000,- Kč. Dle tohoto zákona správní orgán nemůže snížit nebo prominout tento správní poplatek z důvodu, že v pol. 18 tohoto zákona nemá pro tento úkon zmocnění.

 

Správní poplatek je potřebné zaplatit při podání žádosti o výjimku, nejpozději však před provedením samotného úkonu (vydání rozhodnutí o výjimce).

 

Podle § 3 zákona o správních poplatcích je poplatníkem osoba, která podala žádost, nebo osoba, v jejímž zájmu bude úkon proveden.

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz