Bloček  

3. 1. 2012

Procházka s kronikářem aneb co skrývají archivy

Dne 13. ledna 2012 v 19 hodin se bude konat další ze série procházek s kronikářem, tentokrát trochu netradičně bez procházení. V budově Obecního úřadu bude mít přednášku pracovník okresního archivu Mgr. Buchtele. Archivář nás seznámí s tím, jaké dokumenty o Chýni archiv spravuje, o možnosti do těchto dokumentů nahlížet a studovat je. Jako kronikář obce přednášku doplním povídáním o historii Chýně a neopomenu se zmínit i o jedné čerstvé novince. Všichni kdo se chtějí o naší obci něco nového dozvědět, jsou srdečně zváni. Viz také plakátek na obecních stránkách.

 

23. 12. 2011

Vážení sousedé,

Přeji vám jménem svým i jménem místostarosty J. Novotného a pracovníků Obecního úřadu příjemné prožití vánočních svátků, štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2012.

Pavel Fousek

22. 12. 2011

Našel se pes

Pracovník firmy DPD, která rozváží balíky, přinesl na úřad štěně psa (foto1, foto2). Prý mu někde v Chýni málem vběhnul pod kola. Je to štěně černé barvy, na krku má černý obojek bez známky, pod obojkem náhrdelník z korálků. Je to fenka, kříženec na vysokých nohách, zdá se, že původem z loveckého ohaře. Zatím je umístěn v budově úřadu, ale je jasné, že tu nemůže zůstat. Velmi nerad by psa předával útulku, protože je velmi pravděpodobné, že ho majitel hledá. Pokud psa znáte, kontaktujte mě prosím na telefonu 739 421 515 a pomozte nám vrátit ho jeho pánovi.

Doplnění: ukázalo se, že pes má čip, a díky němu se ho už podařilo vrátit majitelům.

5. 12. 2011

Ti, kdo jsou přihlášeni k odběru e-mailových zpráv z obecního úřadu, už vědí, že pan Plaňanský založil galerii fotografií, které pořizuje při dokumentaci různých stavebních i jiných akcí v Chýni. Galerii najdete na adrese http://chyne.rajce.idnes.cz/ a k dnešnímu dni obsahuje dokumentaci výstavby nové části školky, přehled herních prvků ve Višňovce tak, jak vypadaly letos v červenci, a také pestrou galerii toho, jak dopadají nedávno rozmístěné kontejnery na papír. Na toto téma jsem zde již psal, teď se tedy o můžete "pokochat" i obrázky. Co dodat...

30. 11. 2011

Dnes proběhlo předání nové části mateřské školy. Školku mi slavnostně předal majitel dodavatelské firmy Warex pan Fryč. Po úvodních projevech a přestřižení pásky nám děti z mateřské školky předvedly své taneční a pěvecké umění, a všichni přítomní měli příležitost si novou školku prohlédnout.

Stavba byla zahájena v srpnu tohoto roku a dokončena v listopadu. S provozem počítáme od první poloviny ledna 2012. Dodavateli ve splátkách zaplatíme 6 234 911 Kč, další náklady (především na vybavení) činí asi 400 000 Kč. Celková kapacita školky se zvýší z 44 na 72 dětí. Věřím, že tímto krokem pomůžeme vyřešit alespoň větší části rodičů problém s umístěním jejich dětí do MŠ. Školka se rozšiřuje 33 let od postavení původní budovy, která byla slavnostně otevřena 2. září 1978.

26. 11. 2011

Zraněný pes aneb jak je důležité chodit do hospody

Jak ukazuje dnešní historka, práce starosty se zdaleka neomezuje jen na úřadování. Dnes, tedy v sobotu, po obědě mi zazvonil telefon, a ředitelka naší ZŠ a MŠ paní Jakubová mi volala, že před vchodem do školky leží zraněný pes. I vypravil jsem se tam, a skutečně tam byl poraněný labrador bez známky. Zavolali jsme do psího útulku Bouchalka v Buštěhradě, aby si psa přijeli vyzvednout. Mezitím jsem se vydal do vsi zkusit sehnat majitele. Jako slepička z klasické pohádky O kohoutkovi a slepičce jsem chodil od jednoho potenciálního majitele ke druhému, abych se pokaždé dozvídal, že jim pes nechybí, ale ať zkusím toho a toho, až jsem dorazil do hospody. Kdo chodí do hospody, ví, že tam se dozví všechno, a tak to bylo i teď. Poslali mě za správným majitelem, se kterým jsme stihli dorazit zpět ke školce právě ve chvíli, kdy tam dorazila pracovnice z útulku. Majitelé sice museli zaplatit výjezd, ale ušetřili si cestu do Kladna a především složité zjišťování, kam se jejich pes poděl. Všechno tedy dobře dopadlo. Musím jen poznamenat, že kdyby pes býval měl známku, bylo by celé hledání mnohem jednodušší a rychlejší.

Když už píšu o psech, chtěl bych apelovat na zodpovědnost majitelů za kontrolu pohybu jejich psů. Ve vsi platí obecně platná vyhláška o omezení pohybu psů (zde pak její změna z roku 2008), která na veřejných prostranstvích nařizuje majitelům vést psy na vodítku. Já nejsem zastáncem drakonických trestů za každé porušení této vyhlášky, ale majitelé psů by měli chápat, ne že ne každý psy miluje stějně jako oni, a cizí pes ženoucí se proti vám skutečně může znamenat vážné ohrožení. Pokud tedy váš pes není natolik vycvičený, aby na vaše zavolání okamžitě přiběhl, nebo pokud je dokonce jeho oblíbenou kratochvíli radostně skákat na kolemjdoucí a nakukovat do dětských kočárků, tak ho prosím pouštějte z vodítka až mimo obytnou zónu. Je to otázka slušnosti a respektu, a v neposlední řadě se vám také lehce může stát, že na vás někdo zavolá policii, a ať se vám to líbí nebo ne, bude v právu.

24. 11. 2011

Kolaudace přístavby mateřské školy

Dnes proběhla kolaudace nové části mateřské školy. Pracovnice Stavebního úřadu požaduje odstranění několika drobných nedostatků, hygienička požaduje změnu povrchu podlahy ve spojovacím krčku a doplnění dlažby nebo linolea v chodbě ve staré části školky. Po provedení těchto vcelku nenáročných úprav vydá Stavební úřad kolaudační rozhodnutí. Před uvedením školky do provozu musíme ještě doplnit nábytek a vybavení v učebně a v šatně. Pokud se nestane nic neočekávaného, bude školka do konce roku připravena na přijetí 28 nových dětí.

Připomínám také, že 30. listopadu v 9:30 proběhne slavnostní předání stavby školky. Všichni jste srdečně zváni!

21. 11. 2011

Od opata Strahovského kláštera p. Michaela Josefa Pojezdného, O.Praem., jsme dostali oficiální dopis, ve kterém dává souhlas s vybudováním provizorní pěšiny mezi centrem obce a Vyhlídkou (viz také můj příspěvek z 31. 10. 2011). Paní Jonáková, která se s námi zúčastnila jednání s premonstráty, slíbila, že se pokusí získat cenovou nabídku na provedení potřebných úprav. Po obdržení a posouzení této nabídky už nebude nic bránit realizaci této tolik potřebné věci. Chtěl bych touto cestou poděkovat Královské kanonii premostrátů jakožto majiteli pozemku za vstřícnost a rychlé jednání.

15.11. 2011

Na konci srpna jsme s pracovníky obecního úřadu vyhodnotili nákup známek za popelnice. Zjistili jsme, že 41 popisných čísel si letos nezakoupilo ani jednu známku. Všem jsem poslal dopis s žádostí o vysvětlení, jak likvidují komunální odpad. Na tuto výzvu zareagovalo 31 domácností zakoupením známek, dalších několik (kolik?) domácností si známky zakoupilo po opakované výzvě. Doufám, že se nám brzy dostane vysvětlení - nebo nákupu známek - i od zbývajících několika domácností. Ve sledování nákupu známek budeme pokračovat. Naší snahou je, aby co největší počet domácností zacházel s odpady v souladu se zákonem a s dobrými mravy.

11. 11. 2011

8. listopadu začala firma Elektroštika s výkopovými pracemi pro ukládání kabelů přípojek domů a pro nové veřejné osvětlení.Tyto práce mají skončit brzy na jaře příštího roku a potom bude následovat dláždění chodníků. Tyto práce způsobí některá omezení především vlastníkům přilehlých domů, věřím ale, že výsledek bude stát za to.

Součástí prací bude patnáct průtlaků pod silnicí. Bohužel, hned při vrtání prvního průtlaku se přihodil velký průšvih - souprava se trefila do vodovodního potrubí. Nejen že pak přestala na nějakou dobu téct voda v části obce, ale při opravě havárie bylo nutné vyříznout pruh do nového povrchu silnice. Určitě nejsem sám, koho při pohledu na rozřezaný nový povrch jímá vztek. Je ale potřeba uznat, že elektrikáři jsou ve velmi obtížné situaci, protože pokud se snaží vyhnout trase plynovodu, mají velmi zúžené možnosti pro provedení průtlaků. V Chýni jsou sítě uloženy v hloubce od 90 do 180 cm. Pod touto hloubkou ovšem průtlak už nelze dělat, protože podloží je příliš nezpevněné. Je velká škoda, že Krajská správa a údržba silnic s námi položení nového povrchu nekonzultovala - této situaci se tak dalo předejít.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz