Bloček  

23. 3. 2012

Vážení rodiče žáků ZŠ, vážení sousedé,

před dvěma týdny dostali žáci naší školy od paní ředitelky Jakubové společný dopis ředitelky školy a starosty obce, kterým jsme se na vás obrátili s prosbou o sponzorský dar na přestavbu třídy, která umožní otevření 5. ročníku v příštím školním roce. Mám velkou radost z toho, že jsme již obdrželi tři sponzorské dary s překvapivě vysokými částkami, celkem 30 tisíc Kč. Dárcům chci touto cestou poděkovat a ocenit jejich velkorysost. Na vás ostatní, ať už rodiče žáků nebo prostě ty, kterým záleží na fungování naší školy, se pak obracím s prosbou o přispění třeba i malou částkou, která bude ve vašich možnostech. Je možné, že se k vám oznámení o této sbírce ani nedostalo, proto využívám tuto cestu k dalšímu rozšíření této informace. Dary je možné posílat a účet 8825-111/0100, variabilní symbol 22012. Své jméno uveďte prosím do zprávy pro příjemce.

Projekt přestavby se připravuje, zásadní aspekty jsou již předjednané s Hygienickou službou a Stavebním úřadem, takže realizaci nebudou stát v cestě žádné administrativní a formální překážky. Předem děkuji všem, kteří se rozhodnou na tuto věc přispět.

1. 3. 2012

Na obecních stránkách v přehledu nakládání s odpady nově naleznete podrobný návod, jak platit za známky pro svoz směsného odpadu. Na základním systému prodeje jednorázových známek se nic nemění, ale přibyla možnost pořízení nalepovacího štítku opravňujícího k pravidelnému vývozu popelnice bez přivěšení jednorázové známky.

Tento systém byl možný už dříve pro bytové domy a týdenní svoz. Od pondělka 5. března bude možné zakoupit známku na týdenní a čtrnáctidenní svoz jak pro bytové domy, tak pro rodinné domy. Přiznám se, že já sám nejsem velkým příznivcem tohoto způsobu platby za svoz směsného odpadu i pro rodinné domy. Systém jednorázových známek je flexibilní a zvýhodňuje ty, kteří se snaží produkovat co nejméně odpadů. Předplacením pravidelného svozu se motivace pro co nejefektivnější třídění odpadu snižuje. Jednorázové známky navíc umožňují snadnou kontrolu správnosti faktur za svoz odpadu. Další z pohledu obce závažný argument vidím v tom, že obec svoz každé popelnice dotuje. Pokud si např. majitel popelnice předplatí týdenní svoz, i když by mu stačil čtrnáctidenní, a nechá tedy každý týden vyvézt jen způli plnou popelnici, znamená to, že službu, kterou si zaplatil, nevyužívá efektivně, a v konečném důsledku také obec platí za odvoz více, než by odpovídalo potřebě. Toto nebezpečí je v případě jednorázových známek minimální.

Přesto jsem nakonec vyslyšel argumenty, že není zcela korektní, aby systém pravidelných svozů fungoval pro bytové domy, ale nebyl dostupný pro rodinné domy, a rozhodl jsem se tuto variantu platby umožnit všem. Chtěl bych ale apelovat na všechny zodpovědné občany, aby pečlivě zvážili, zda je pro ně varianta předplacených svozů skutečně nezbytná, a zda drobné nepohodlí spojené s kupováním a zavěšováním jednorázových známek není více než vyváženo finanční výhodností takového systému jak pro ně samotné, tak i pro obec.

28. 2. 2012

Zima si opět vybrala daň i na obecních komunikacích. Asi nejproblematičtější jsou díry ve vyústění ulice Ke Skále na Rudenskou. Zatím jejich opravě brání promrzlá půda, do které není možné osadit obrubník, který umožní opravu děr na okraji silnice. Prozatím jsou proto díry provizorně vyplněny recyklátem, který budeme podle potřeby doplňovat, a jakmile zem dostatečně rozmrzne, díry necháme bez odkladu opravit. Do té doby prosím řidiče o trpělivost a opatrnost při jízdě.

16. 2. 2012

Ještě jednou k chýňskému diskusnímu fóru: Nedávno se tam objevil příspěvek od pana Jáchima, který mimo jiné uvádí i následující: “K tomu si s překvapením na fóru v sekci inzerce přečtu, že paní Musilová najímá dalšího člověka, protože ve stávajícím množství zaměstnanců nezvládají agendu! Nestačilo by se například zamyslet nad tím co, jak a proč jednotliví zaměstnanci dělají a jejich náplň práce optimalizovat? A nemuseli bychom platit dalšího zaměstnance.“ konec citace

Myslím, že toto je závažné obvinění, a protože v omyl mohlo být uvedeno více lidí, cítím potřebu uvést věci na pravou míru. V citovaném textu je pravdivý pouze fakt, že obec Chýně hledá zaměstnance. Ve skutečnosti se ale nejedná o nově vytvořené místo, ale o stávající pracovní místo, které se uvolní, protože jeden za současných zaměstnanců končí na vlastní žádost pracovní poměr.

O nově vytvářených místech má právo rozhodnout pouze zastupitelstvo (nebo rada, je-li zřízena) tak, jak to stanoví zákon o obcích. Počet zaměstnanců v administrativě se již roky nezměnil. Zůstal stejný jako v době, kdy obec měla necelých 700 obyvatel, přestože dnes máme občanů 3x více, a obecnímu úřadu navíc v průběhu několika let přibyla nová agenda – služba Czech POINT, služby v souvislosti s vytvořením datových schránek a zpráv apod. Nemyslím si proto, že je na místě výkonnost zaměstnanců obecního úřadu kritizovat, a už vůbec ne zveřejňováním takovýchto nepravdivých tvrzení a nepodložených spekulací.

Je opravdu únavné muset investovat čas a energii do vyvracení podobných fám. Přitom stačilo učinit u kteréhokoliv zaměstnance obce dotaz, a kdokoliv z nás by věc bez problémů vysvětlil.

15. 2. 2012

Investiční referent OÚ Chýně, pan Vladimír Plaňanský se 14. února t. r. nevhodným a hrubým způsobem projevil na chýňském diskuzním fóru. Stalo se to navíc v jeho pracovní době. Tyto způsoby považuji za naprosto nepřijatelné. Panu Pelnářovi, kterého ve svém příspěvku napadl, jsem se vzápětí za hrubé jednání zaměstnance obecního úřadu omluvil. Pan Plaňanský dostal následně písemnou důtku s upozorněním, že se takové jednání z jeho strany nesmí opakovat.

9.2.2012

Připravuje se nové uspořádání obecních webových stránek. Podrobnosti najdete v tomto textu, kde se také dozvíte, jakým způsobem můžete k návrhu vyjadřovat připomínky.

5. 2. 2012

Několik lidí s na obecní úřad nebo přímo na mě obrátilo s dotazem, jestli je pravda, že bus 347 nemá jezdit do Motola, ale má končit v Hostivici. Zeptal jsem se na to jak na hostivické radnici, tak potom při jednání se zástupcem Ropidu, a byl jsem ujištěn, že se nic takového nepřipravuje. Tato fáma je tedy nepravdivá. Pravda naopak je - jak se ostatně můžete přesvědčit v jízdním řádu -, že se podařilo s Ropidem dohodnout, aby byl na Háje prodloužen jeden důležitý spoj, který doposud nahoru nezajížděl. Jde o linku 347 a spoj, který vyjíždí ze Zličína v 23:20 a na Hájích je v 23:32.

31. 1. 2012

Palčivým a aktuálním problémem v obci je možnost udržet ve škole všech pět ročníků prvního stupně. Na obec v tomto směru apelovali i rodiče žáků naší školy. Obec sice požádala o dotaci na druhou etapu rekonstrukce budovy školy, ale zároveň bylo nutné najít alespoň provizorní řešení na dobu, než tato rekonstrukce proběhne. Paní ředitelka navrhla přebudovat současnou tělocvičnu ve školce na školní třídu. Toto řešení bylo projednáváno i se zastupiteli a ti proti němu neměli námitky. Až budou k dispozici konkrétnější údaje, bude se celá věc samozřejmě ještě projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva. Prostory pro pohybovou aktivitu děti naleznou v nově budované tělocvičně při Fit-Clubu Chýně. Rekonstrukce by měla proběhnout letos v létě. Vím, že toto řešení není ideální, ale za současné situace je to jediný způsob, jak pátou třídu v Chýni příští rok udržet. Obec bude samozřejmě stát před otázkou, jak rekonstrukci financovat, a zde bych se chtěl obrátit i na občany, především pak na rodiče školáků, s žádostí o pomoc, ať už v podobě přímých příspěvků - finančních nebo věcných darů, tak při shánění a oslovování firem ochotných přestavbu sponzorovat.

27. 1. 2012

Asi jste si také všimli, že po položení nového povrchu na ulicích Hlavní a Rudenská pořád ještě chybí namalované přechody na části Hlavní. Také jsem si toho všiml a už krátce po dokončení prací jsem kromě jiných nedostatků požadoval od zástupce Správy a údržby silnic i namalování přechodů pro pěší. Od té doby jsem už posílal dvě písemné urgence. Až po té druhé se dostavil do úřadu cestmistr z kladenské SÚS a chtěl se ujistit, že na provedení značení trváme přesto, že je zimní období. Odpověděl jsem, že ano, a že není naší vinou, že se k tomu nedostali dříve. Dostal jsem slib, že značení tedy neprodleně doplní. Pokud se tak nestane, budu věc dále urgovat.

18. 1. 2012

V posledních dnech se množí dotazy týkající se kácení stromů podle cestičky u Berger betonu. Na úvod musím zdůraznit, že mi každé kácení stromů vadí, vždy jsem se snažil, aby se kácelo co nejméně, a tento názor jsem jsem nezměnil. Fakta týkající se kácení topolů jsou následující: Stromy jsou na pozemku Berger betonu a jsou to kanadské topoly staré více než 50 let. Firma Berger beton požádala o kácení těchto stromů téměř před dvěma lety, v březnu 2010. Svoji žádost doložila fotodokumentací, ze které bylo zřejmé, že po silném větru se ze stromů odlamují mohutné větve a padají na auta zaparkovaná v areálu i na buňky, kterými je provoz vybaven. Odborník, se kterým obecní úřad problém konzultoval, vyslovil obavu, že by mohlo při silném větru dojít i vyvrácení některých stromů. Proto obecní úřad tehdy vyhověl žádosti s těmito podmínkami: Berger beton vysadí dvojnásobný počet nových stromů nejméně dvoumetrové výšky, s podpůrnými kůly a ochranou proti ohryzání. Dále je firma zavázána k dvouleté následné péči o tyto stromy. Obec určí místo výsadby a druh(druhy) stromů. Stejnou povinnost měl Berger beton při kácení stromů podél silnice do Hostivice, za které vysázel stromy v aleji podél biokoridoru.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz