Bloček  

8. 6. 2012

Včera, ve čtvrtek 7. června, jsme byli šokování zjištěním, že někdo ukradl dětskou skluzavku pro nejmenší v areálu Višňovky. Zloděj uřízl 4 dřevěné sloupy, na kterých skluzavka stála, a skluzavku odvezl. Věc jsme okamžitě s patřičnou fotodokumentací předali Policii ČR. Po ukončení vyšetřování uplatníme škodu u pojišťovny a následně koupíme novou skluzavku. Nehorázností této krádeže jsem šokován stejně jako vy. Prosím všechny, kteří by mohli svým svědectvím přispět k objasnění krádeže a dopadení pachatele nebo nalezení ukradené skluzavky, aby se obrátili na obecní úřad.

skluzavka tu ještě je skluzavka tu už není
Takto vypadala skluzavka do včerejška... ...a takto dnes.

7. 6. 2012

Je až zarážející, jak vekou agendu pro starostu a obecní úřad obecně znamenají psi. Pravidelní čtenáři bločku si toho mohli všimnout už i v mých příspěvcích zde, a dnešní příspěvek bude další z řady. Jsem ale rád, že tentokrát si nemusím stěžovat na nekázeň a bezohlednost, ale naopak se můžu podělit o příběh o ochotě a se šťastným koncem.

V pátek 1. června odpoledne mi zavolal pan Korda z Točivé, že má na zahradě zaběhnutého pitbulla, zřejmě mládě. Měl obojek, ale byl bez známky. Mít na zahradě cizího pitbulla by zřejmě leckoho přivedlo na okraj nervového zhroucení a možná i zalarmování bezpečnostních složek. Ne tak pana Kordu, byl klidný a vstřícný, a slíbil, že zatímco se budeme snažit na psa upozornit v obecním rozhlase, na webových stránkách a e-mailem, pokusí se sám také pátrat. Nález psa jsme veřenými prostředky vyhlásili, ale pan Korda se mi za nějakou dobu sám ozval, že po téměř detektivním pátrání majitele našel. Ukázalo se, že pes nebyl z Chýně, ale utekl návštěvě na Kamenici.

Chtěl bych tímto panu Kordovi upřímně poděkovat za jeho racionální přístup a za velkou snahu a ochotu pomoci s řešením problému.

29. 5. 2012

Jak jste si jistě všimli, v centru obce už se naplno rozjela stavba nových chodníků. Leckdo si možná také všiml, že nový chodník bude končit přímo u mého domu. A odtud už je jen malý kousek k jasnému závěru: "Ááá, pan starosta si nechal z dotace udělat chodník až domů, aby se mu líp chodilo do ouřadu."

Vím, že řečí se vede spousta a nad některými "postřehy" by se asi člověk měl jen pousmát a hodit je za hlavu. V pozici starosty si to ale bohužel často nemohu dovolit. Proto bych chtěl tuto fámu uvést na pravou míru. Chodníky se stavějí na základě projektu a žádosti o dotaci, která byla schválena v roce 2009, kdy jsem nejen ještě zdaleka nebyl starostou, ale ani zastupitelem, a s projektem jsem v té době neměl nic společného. Že byly do žádosti o dotaci zahrnuty chodníky právě k mému domu, to je skutečně pouze shoda okolností.

25. 5. 2012

Ve svém předchozím textu o zahájení úprav v centru obce jsem vás uvedl v omyl. Hlavní silnice bude probíhat ve směru od obecního úřadu na Rudnou, a ne od Chrášťan na Rudnou, jak jsem původně napsal. Text jsem už opravil a za vzniklý zmatek se omlouvám.

21. 5. 2012

Dneškem začíná stavební akce: „Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně“. Jde o úpravu chodníků ve staré části obce na ulici Hlavní. Práci bude provádět firma Chládek a Tintěra. Úpravy začnou na chodníku naproti budově Obecního úřadu a budou pokračovat až na křižovatku ulice Hlavní s Květnovou a Okružní, tedy do míst současné zastávky autobusu ve směru od Chrášťan.

V průběhu stavebních úprav bude postupně zužována vozovka na ulici Hlavní. Chodník bude v provozu vždy jen na jedné straně. Proto vyzývám jak řidiče, tak chodce ke zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti. Jednou z velkých změn s touto stavbou souvisejících a schválených v příslušném projektu bude změna přednosti v jízdě na křižovatce ulic Hlavní a Rudenská. Nově bude hlavní silnice probíhat z Hlavní ve směru od Jenče na Rudenskou. Řidiči přijíždějící od Chrášťan budou přijíždět po vedlejší silnici.

Jako každá stavba i tato bude po nějakou dobu přinášet nepříjemnosti a omezení, ale věřím, že výsledek v podobě hezčích, pohodlnějších a hlavně bezpečnějších chodníků za to stojí.

16. 5. 2012

Dnes, ve středu 16. května, bylo pro veřejnost otevřeno dětské hřiště na Kališti. Přeji všem dětským uživatelům příjemnou hru a zábavu na nových herních prvcích, rodičům pak doporučuji k prostudování řád tohoto hřiště, zaměřený především na bezpečnost dětí. S otevřením jsme čekali na první posekání trávníku, který musel být po letošní mrazivé zimě prakticky znovu založen.

15. 5. 2012

Vážení občané,

v těchto dnech dostáváte do schránek výtisk dotazníku "Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně". Zorganizováním tohoto dotazníku chceme všem dát možnost vyjádřit svůj názor k současnosti i budoucnosti obce. Většina z nás sice má pocit, že ví přesně, co je třeba a co je nejdůležitější, ale velmi často se ukazuje, že jednotlivé představy se neshodují nebo jdou přímo proti sobě. Tímto dotazníkem bychom tedy rádi zjistili názor všech občanů, včetně těch, kteří se běžně veřejných debat z různých důvodů neúčastní. Pokud budou výsledky dotazníku reprezentativní, budou důležitým vodítkem při určování priorit a rozhodování o dalším rozvoji obce.

Dotazník je možné vyplnit buď v papírové formě nebo elektronicky. Všechny důležité informace naleznete v tištěné verzi dotazníku, který dostanete do schránek, a také v podrobném článku paní Anny Chvojkové, která je hlavní koordinátorkou celého dotazníkového šetření. Chtěl bych jí touto cestou poděkovat za její práci, a vás všechny chci požádat o vyplnění dotazníku, přestože je relativně obsáhlý, protože pouze pokud se sejde dostatečné množství odpovědí, bude mít dotazník potřebnou vypovídací hodnotu. Pokud máte připomínky nebo dotazy, které nejsou zodpovězeny ve výše zmíněném článku, můžete je směřovat na e-mail anketa@chyne.cz.

20. 4. 2012

V poslední době se v Chýni zvyšuje počet krádeží a jiné kriminality. Na podnět skupiny obyvatel z Kamenice jsem požádal starostu města Hostivice o navýšení počtu hlídek Městské policie v Chýni. Dnes jsem dostal usnesení Rady města Hostivice, ve kterém se bohužel konstatuje, že rada nesouhlasí s navýšením hlídek v Chýni z důvodu nedostatečné kapacity Městské policie. Od Městské policie Hostivice se tedy asi v nejbližší době rozšíření služeb nedočkáme. Proto se chystám oslovit samosprávu Rudné, případně i Řep nebo Zličína, a pokusím se zjistit, jestli někde mají volnou kapacitu.

19. 4. 2012

Kdo má zájem dozvědět se něco více o kvalitě vodovodní vody přitékající do Chýně, může nalézt rozbory vody na stránkách Technických služeb Hostivice: www.ts.hostivice.cz. Je zde k dispozici aktuální rozbor z 20. února 2012 a rozbor z 14. září 2011. Z rozborů je patrný dobře známý fakt, že voda sice splňuje normy, ale obsahuje vysoké množství minerálních látek způsobujících vysokou tvrdost vody, především vápníku a hořčíku. Situace by se měla zlepšit po dostavění vodovodního přivaděče Zličín - Rudná - Chýně, na který už bylo vydáno stavební povolení.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz