Bloček  

Listopad za námi 1.12.2014

Postupně jsme se přehoupli do adventního období, ale na úřadě to moc na zklidnění zatím nevypadá. Ale bude lépe, už nyní jsem si vyšetřila čas, napsat po dvou týdnech krátký report o tom, co se událo. Alespoň v bodech se Vám to pokusím přiblížit:

 • V rámci plánovaného projektu revitalizace centra obce v úseku Rudenská/1.Máje po Rudenská/Lomená, zahájila společnost Projekce dopravní Filip s.r.o. geodetické práce a první kroky k projektu, tak abychom mohli projekt v lednu 2015 předložit.
 • Bylo vyhlášeno poptávkové řízení na pasportizaci hřbitova v souvislosti s nalezenými nedostatky kontroly Specializovaného finančního úřadu, Oddělení cenové kontroly. Kontrola bude pokračovat ještě v příštím týdnu. V tomto týdnu provedeme výběr dodavatele pasportu.
 • Bylo vyhlášeno poptávkové řízení na monitoring dotačních příležitostí, aby se eliminovala možnost, že nám nějaká výzva uteče a naopak, aby jsme zvýšili možnosti k čerpání dotací.
 • Uskutečnilo se první jednání spolků a sdružení, komise pro občanské záležitosti a obce a první bylo i naše řádné zastupitelstvo.
 • Proběhla řada seznamovacích jednání s partnery obce - s 1. Vodohospodářskou, s ředitelkou MŠ a ZŠ Mgr. Urbánkovou, se starosty některých okolních obcí, s řediteli/ředitelkami okolních škol atd.
 • Probíhají práce na předvánočním vydání Zpravodaje.
 • Revidujeme vyhlášky a nařízení obce a vniřní předpisy. Tato činnost nám nějaký čas ještě zabere, ale v průběhu ledna a února bychom první změny měli mít k dispozici.
 • V rámci projektu rozšíření/přistavby Mateřské školy proběhla schůzka se statikem p. Tučkem. Vypracuje nám posudky na starou budovu a dle podkladů vyhodnotí i přístavbu Warex ke vhodnosti dostavby a za jakých podmínek. Odhadovaná cena posudku je 9450Kč, zpráva bude do 14 dní k dispozici.
 • Intenzivě řešíme situaci kolem nové školy v Chýni. Uskutečnilo se první jednání s Ing.arch. Igor Kovačević PhD, který bude pro obec realizovat a organizovat všechny potřebné kroky kolem architektonické soutěže.
 • Na Krajský úřad byl zaslán dopis o odmítnutí přiznané dotace na sběrný dvůr ve výši 500t. Kč. Původní termín zaslání podkladů byl do 30.9., bylo zažádáno o prodloužení do 31.10 a následně do konce listopadu. Ani přes tento posun se nepodařilo zajistit stavební povolení se všemi náležitostmi ani vybrat dodavatele. Navíc se původní cena neplánovaně (nutné náklady, které nebylo možné před projektem odhadnout) z 1,068mil Kč vyšplhala až na 2,65-5,5 mil. Kč. Projekt sběrného dvora upravíme a použijeme ho znovu v jarních výzvách pod Ministerstvem Životního prostředí.
 • Ad hoc se řešily problémy se zabahněním vozovky v Točivé ulici a s neprůchodností chodníku v Rudenské ulici. Stavebník oznámil, že 1.12.2014 chodník bude průchozí, vysypal celý úsek větším štěrkem a s opatrností úsek chodníku průchozí je. Bohužel ne s kočárkem, budeme řešit během středečního dne.

Přeji Vám krásný čas adventu

Anna Chvojková
16.11.2014

Vítejte v obnoveném Bločku!

 

Ráda bych Vás zde neformální cestou průběžně informovala o dění na obecním úřadě. Rovněž bych ráda přiblížila svou činnost veřejnosti a úřad víc otevřela.

Ve svém prvním týdnu jsem se seznámila s chodem úřadu a se všemi zaměstnanci, vyhodnotili jsme výběrová řízení na projektanta druhé etapy revitalizace centra obce (chodníky podél Rudenské od návsi ke hřbitovu) a na organizátora architektonické soutěže na novou základní školu. Máme za sebou i první část kontroly úřadu, kterou provedl Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly. Kontrolovány byly roky 2012, 2013 a 2014, druhá část kontroly bude provedena 20.11.2014 a o výsledcích Vás budu informovat. Na základě dosavadních výsledků kontroly se chystáme vypsat poptávkové řízení na pasportizaci hřbitova.

V příštím týdnu budu pokračovat v přebírání agendy a seznamování se s úřadem. Chystáme se ustanovit SDK - Stavebně-dopravní komisi pro usnadnění rozhodování v technických a stavebních záležitostech obce a také Komisi pro občanské záležitosti, která bude koordinovat akce pro veřejnost. Zároveň proběhne 20.11.2014 od 18:00 zastupitelstvo.

 

Anna Chvojková

16. 8. 2012

Vážení sousedé,

na včerejším zasedání zastupitelstva obce jsem byl hlasy pěti zastupitelů odvolán z funkce starosty obce Chýně. Nový starosta nebyl volen, a řízení obce proto až do zvolení nového starosty přechází do rukou místostarosty pana Josefa Novotného.

Téměř dva roky, které jsem strávil ve funkci, pro mě z počátku znamenaly hektické období náročného seznamování s každodenními povinnostmi a úkoly starosty i s běžícími a plánovanými projekty obce, a poté dobu nepřetržité snahy  skloubit potřebu řešit závažné problémy a velké projekty s každodenní drobnou agendou. Svou funkci jsem se snažil vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nakolik se mi to podařilo, nechávám k posouzení jiným.

Tímto textem uzavírám své příspěvky do "Starostova bločku". Starostův bloček byl po celou dobu své existence nejsledovanější stránkou na webu obce, a dá se proto říci, že se tento formát komunikace osvědčil. Zda v něm bude příští starosta pokračovat, záleží pouze na jeho rozhodnutí.

Rád bych zde poděkoval všem, kteří mě během mého působení podpořili ať už přímou pomocí, radou, nebo "pouze" konstruktivní a věcnou kritikou. Přeji vám všem do budoucna mnoho úspěchů a životní pohody, naší obci zdárné vyřešení výzev a problémů, které ji v nadcházející době čekají, a svému nástupci ve funkci, ať to bude kdokoli, aby v nelehké funkci starosty obstál a aby ji zastával ku prospěchu celé obce.

Pavel Fousek

17. 7. 2012

Rekonstrukce chodníků na Hlavní se pomalu blíží k závěru. Velká část chodníků už je hotová a v provozu. Bohužel, ne každý pochopil, že nové chodníky mají sloužit k chození a ne k ježdění, takže někteří řidiči si z nových chodníkových ploch začínají dělat parkoviště. Takové parkování na chodníku je nepřípustné, a to nejen proto, že omezuje pohyb chodců. O tomto argumentu by se snad dalo polemizovat, protože plocha chodníků je na některých místech opravdu velkorysá. Jde především o to, že chodníky nejsou dlážděny jako pojezdové, a opakované najíždění aut bude mít za následek jejich zničení, které, pochopitelně, nepůjde reklamovat. Výjimkou jsou parkovací plochy a nájezdy, které jsou dlážděny jako pojezdové. Lze je poznat podle jiného směru pokládky dlaždic. Velká parkovací plocha vzniká na křižovatce Hlavní s Květnovou. Chci důrazně apelovat na řidiče, aby v zájmu všech na chodníky nenajížděli, a na všechny ostatní, aby slušně, leč důrazně upozorňovali špatně parkující řidiče na jejich přestupek. Pokud bude k přestupkům docházet opakovaně, nezbude nám než je řešit ve spolupráci s Městskou policií Hostivice a s Policií ČR. Jinak hrozí nebezpečí, že kvůli neukázněným řidičům bude zanedlouho z některých částí chodníku opět tankodrom.

10. 7. 2012

Minulý týden jsme dostali stavební povolení na přestavbu třídy pro ZŠ v budově MŠ. Mezitím, 27. června, také výběrová komise vybrala dodavatele stavebních prací na úpravu této třídy. Zakázku získala firma KLEMPÍK - Stav s. r. o., Praha 5. Dnes s touto firmou podepíšeme smlouvu o dílo a předáme jí staveniště. Třída má být podle soutěžních podmínek hotova 24. 8. 2012.

28. 6. 2012

25 června 2012 se konal konkurz na post ředitelky ZŠ a MŠ v Chýni. Do konkurzu se přihlásily tři kandidátky, ale jedna ze soutěže odstoupila ze zdravotních důvodů ještě před zasedáním konkurzní komise. Po vyhodnocení písemných podkladů a ústních pohovorů mi konkurzní komise doporučila ke jmenování dosavadní ředitelku Mgr. Lenku Jakubovou. Nabídka výukových programů obou kandidátek byla srovnatelná, ovšem narozdíl od své protikandidátky má paní Jakubová dlouholeté zkušenosti s prací ředitelky a v minulých letech také dvakrát absolvovala kurz pro řídící pracovníky ve školství. Neměl jsem žádný důvod doporučení komise měnit, a proto jsem včera, 27. června, jmenoval paní Jakubovou ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Chýně, a to na období šesti let.

Gratuluji paní ředitelce k obhájení její pozice. Přeji jí, žákům i rodičům úspěšné funkční období, a především jí přeji, aby měla ke své práci potřebný klid, kterého se jí v poslední době dostávalo tak málo.

25. 6. 2012

Vážení sousedé, vážení rodiče, tentokrát bych vás chtěl informovat o postupu ve věci vybudování učebny pro 5. ročník. Projekt na přestavbu třídy pro ZŠ v budově MŠ je podán na Stavebním úřadě a čekáme na stavební povolení. Zároveň jsme vyhlásili soutěž na provedení stavebních prací. Podmínkou této soutěže je mimo ceny také splnění termínu výstavby před začátkem příštího školního roku. Termín pro podání přihášek do souteže je 27. 6. 2012 v 12:00, a už v této chvíli jsme dostali několik přihlášek. I o dalším vývoji vás budu informovat.

Krátce po společné výzvě, kterou jsme se s paní ředitelkou ZŠ obrátili na rodiče dětí, aby sponzorsky přispěli na tuto výstavbu, jsme obdrželi sponzorské dary v celkové výši 31 000 Kč. Za tyto příspěvky jsme velmi vděčni, nicméně od té doby již řadu týdnů nepřišel žádný příspěvek. Protože je možné, že výzva v proudu informací, které se na nás každodenně valí, trochu zapadla, využívám tuto příležitost pro její obnovení. Příspěvky je možné posílat na obecní účet č. 8825-111/0100, variabilní symbol 22012. Děkuji všem, kteří dosud přispěli, i těm, kteří se případně rozhodnou nyní.

15. 6. 2012

17. červen roku 1927 se stal pro Chýni historickým mezníkem. V ten den se poprvé rozsvítily žárovky v domácnostech. 13. červen 2012, tedy téměř na den přesně o 85 let později, se z hlediska elektrifikace naší obce stal také historickým datem, byť jeho význam nechci s přímo srovnávat s počátkem elektrifikace. V tento den byly přepojeny domy na velké části Hlavní, v celé Okružní, Rybniční a v části Rudenské z vrchního elektrického vedení na sloupech do přípojek napájených z podzemního kabelového vedení. Celkem se jedná o více než 50 přípojek. Ve stejné oblasti bylo vybudováno také nové veřejné osvětlení. To umožní likvidaci všech sloupů a drátových vedení mezi jednotlivými domy.

Přípojky domů financovala firma ČEZ na základě slibu, že tyto instalace provede v místech, kde se obec rozhodne budovat nové chodníky. Vybudování veřejného osvětlení financuje obec z vlastních zdrojů. Myslím, že v kombinaci s novými chodníky přispěje likvidace drátů a sloupů elekrického vedení k tomu, že stará část obce znatelně "prokoukne".

11. 6. 2012

Od minulého týdne jsou na devíti místech obce rozmístěné červené kontejnery na jedlé tuky a oleje. Tuky a oleje je potřeba slévat do PET lahví nebo kanystrů, a ty pak uzavřené vhodit do kontejneru. Podrobné instrukce i se seznamem umístěných kontejnerů naleznete v tomto článku. Upozorňuji hlavně na to, že se jedná skutečně o JEDLÉ tuky a oleje, a nikoli o průmyslové nebo automobilové oleje.

Tříděný sběr kuchyňských olejů je výhodný nejen pro nás jako občany, protože nám odpadá starost s likvidací tohoto odpadu, ale také pro správnou a efektivní funkci čističky odpadních vod. Doufám proto, že si všichni na tuto novinku co nejrychleji zvykneme a budeme ji hojně využívat.

8. 6. 2012

Včera, ve čtvrtek 7. června, jsme byli šokování zjištěním, že někdo ukradl dětskou skluzavku pro nejmenší v areálu Višňovky. Zloděj uřízl 4 dřevěné sloupy, na kterých skluzavka stála, a skluzavku odvezl. Věc jsme okamžitě s patřičnou fotodokumentací předali Policii ČR. Po ukončení vyšetřování uplatníme škodu u pojišťovny a následně koupíme novou skluzavku. Nehorázností této krádeže jsem šokován stejně jako vy. Prosím všechny, kteří by mohli svým svědectvím přispět k objasnění krádeže a dopadení pachatele nebo nalezení ukradené skluzavky, aby se obrátili na obecní úřad.

skluzavka tu ještě je skluzavka tu už není
Takto vypadala skluzavka do včerejška... ...a takto dnes.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz