Bloček  

Informace o ZŠ a MŠ na webu obce

5.2.2015

Na webových stránkách obce v nabídce ZŠ a MŠ Chýně budeme průběžně zveřejňovat aktuality ohledně situace s rozšířením mateřské školy, informace o průběhu dotace, výběru dodavatele apod. a zároveň o plánované nové základní škole - architektonické soutěži, dotaci a další informace. Jako první jsme zveřejnili výsledky z plánovací neděle - Jaká bude nová ZŠ v Chýni.

Anna Chvojková

Posunutí lampy veřejného osvětlení

2.2.2015

Taky Vám občas zůstává rozum stát nad otázkou, proč na některých místech stojí sloupy pouličního osvětlení uprostřed chodníků tak, že se kolem nich skoro nedá projít, natož projet s kočárkem? V únoru by se alespoň (dle počasí) u jedné lampy měl tento problém vyřešit. Jedná se o lampu v ulici Ke Skále na křižovatce s ulicí Příčnou, kterou firma Elektroštika přesune o cca 70-80 cm k okraji chodníku. Doufám, že v dohledné době se podaří vyřešit i ostatní takové případy, ale na mnoha místech to zatím nejde, protože chodníky případně komunikace nejsou v obci ve stoprocentním vlastnictví obce, ale soukromých firem.

Anna Chvojková

Rozšíření MŠ

30.1.2015

Včera jsme předložili žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na rozšíření mateřské školy o 2 třídy tj. 48 dětí. Rozšíření kapacity MŠ je zásadní prioritou pro všechny zastupitele a s ohledem na počet dětí je to naprostá nezbytnost.

Za nejlepší řešení osobně považuji rozšíření školky v současném areálu. Donedávna jsme stáli před otázkou, jakým způsobem rozšíření provést - zda nadstavbou nad současnou "starou" budovu nebo stavbou nového křídla, které by ze současného areálu tvaru L udělalo U. Volba jedné z těchto dvou variant se nakonec vyřešila nečekaným způsobem. Zjistili jsme, že obec dosud nedodala Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) závěrečné vyhodnocení akce zateplení staré budovy MŠ dokončené v říjnu 2013, na které byla získána předchozí dotace.

Při hledání podkladů se ukázalo, že tato stavba doposud nebyla zkolaudována a obci chybí ke kolaudaci některé podklady a energetický audit objektu. Bez toho nemůžeme od SFŽP získat svolení k dalším stavebním úpravám na staré budově. Protože žádost o dotaci na MŠMT na rozšíření kapacity MŠ jsme museli podat do 31. 1. 2015, volba řešení byla jasná - rozšiřovat se bude přístavbou nového křídla.

Anna Chvojková

Plánovací víkend

28.1.2015

V sobotu 24.1. a v neděli 25.1. proběhl první plánovací víkend. V sobotu na téma přípravy nového strategického plánu obce, v neděli jsme diskutovali o tom, jak by měla vypadat nová chýňská škola. Obou diskusí se zúčastnilo přes čtyřicet lidí. Diskusi moderovali profesionálové se zkušenostmi z dané oblasti. Ti také zpracují výsledky diskuse do formy dokumentu, se kterým budeme moci dále pracovat. Jakmile dokument budeme mít k dispozici, objeví se i na webových stránkách obce. Zároveň dáme výstupy všem občanům k dalším připomínkám a k rozpracování dílčích bodů. Jako nejbližší budou výstupy z neděle a diskuse kolem nové základní školy součástí vyhlášení architektonické soutěže v půlce února.

Myslím, že plánovací víkend se vydařil, zaznělo na něm mnoho zajímavých názorů a postřehů a výsledky budeme moci využít k další práci. Podobné diskuse nad různými tématy proto budeme určitě organizovat i v blízké budoucnosti. V plánu je zatím terénní šetření v červnu nad návrhy ke strategickému plánu.

Anna Chvojková

Autobusové spojení o víkendech

21.1.2015

V polovině ledna (13.1.2015) se uskutečnila mnou iniciovaná schůzka s Ropidem o možnosti rozšíření autobusového spojení ze Zličína do Chýně. Jednání bylo úspěšné a obec získala příslib, že o víkendech přidají ranní spoje a stoupne frekvence na minimálně jeden spoj za dvě hodiny. Zároveň pojede autobus, nejspíš 347, ze Zličína do Chýně každý den okolo půlnoci (mezi 23:40-23:50). Dnes jsem obdržela pozvání na další jednání s ROPIDem ohledně smluv na rok 2015, které bude v polovině února. Podrobnější informace o jízdním řádu i o tom, od kdy začne platit, bychom tedy měli znát do konce února.

Anna Chvojková

Žádost o dotaci na stavbu nové ZŠ

19.1.2015

Konec minulého roku byl ve znamení hektické přípravy podkladů pro podání žádosti o dotaci na stavbu nové základní školy. Zapotili jsme se, ale vše jsme stihli a 22.12. v noci, jsme žádost zkompletovali a 23.12. byla předána na podatelnu Ministerstva financí. Minulý týden jsme ještě do žádosti doplnili další náležitosti a podklady, především tabulky shrnující plánovaný rozpočet akce a harmonogram dle představ ministerstva. V tuto chvíli je žádost na ministerstvu, máme potvrzeno, že byla přijata a má všechny náležitosti. Teď už zbývá "maličkost" - aby Chýně dotaci získala a abychom se mohli pustit do stavění.

Dalším krokem je vyhlásit architektonickou soutěž, ale ještě před ní musíme vědět, jakou školu vlastně chceme! Připomínám proto, že 25.1. (neděle) proběhne v budově OÚ plánovací neděle na téma "nová základní škola". Pozvánku najdete zde.

Anna Chvojková

Novoroční přání

Milí spoluobčané,

máme za sebou čas svátků, vánočního klidu a pohody prožité s našimi nejbližšími.

Nyní stojíme na počátku nového roku 2015. Chci nám všem do něj popřát, abychom si vážili všech drobných radostí života a dokázali si každý den užít. A stačí i málo, jak si zpříjemnit všední den. Usmát se na kolemjdoucího, pozdravit, popovídat si se sousedy, kolegou v práci, políbit manžela/ku, setkat se s přáteli a mnohé další. Pokud bych měla vybrat jedno novoroční předsevzetí pro Chýni, které je i poměrně snadno splnitelné, zvolila bych vzájemnou slušnost a vstřícnost. Když se tímto budeme řídit, bude pro nás všechny život příjemnější.

Věřím, že i v roce 2015 bude pokračovat dobrá spolupráce mezi občany a obecním zastupitelstvem. Budeme si vážit všech Vašich podnětů a připomínek, které přispějí k lepšímu chodu naší obce. Každý občan má možnost ovlivnit směr, kterým se bude Chýně ubírat.

Vážení spoluobčané, přeji Vám ze srdce do nového roku hodně zdraví, úspěchů a optimismu.

Anna Chvojková

3.12.2014 Vodné a stočné 2015

Vzhledem k tomu, že bloček považuji i za místo zveřejňování průběžných zpráv, ráda bych Vás informovala o dnešním jednání o cenách vodného a stočného pro rok 2015. Asi týden po mém nástupu do funkce se přišel představit ing. Aleš z 1. Vodohospodářské společnosti s.r.o. a informoval nás, že TS Rudná plánuje zvýšení cen vody předané ze současných 20Kč/m3 o cca 25%. Na základě této informace jsem svolala schůzku na dnešní den (3.12.2014), abychom získali informace a další podklady k důvodu navýšení. Cena 20 Kč/m3 vycházela ze smlouvy z roku 2011 a jednalo se dle vyjádření TS Rudná o cenu smluvní. Po dnešním jednání byla TS Rudná předložena kalkulace, jejíž největší podíl tvoří cena vody z Prahy tj. 12,43 Kč/m3 a plná výše odpisů přivaděče 810 t.Kč/rok (přepočteno na 1m3 cca 6,6 Kč/m3).

Po započtení výše uvedené ceny do kalkulací 1.Vodohospodářské je navržená cena pro r. 2015 pro vodné 43,56 Kč/m3 a stočné 33,78 Kč/m3. Na jednání jsme vznesli několik připomínek a další jednání se uskuteční v průběhu následujících dnů. Zároveň dojde ze strany TS Rudná k zaslání kalkulací za roky 2013 a 2014, aby měla obec k dispozici porovnání k současné kalkulaci. Také požádáme o stanovisko Ministerstvo financí, zda nedochází k chybnému výpočtu při kalkulaci ceny.

Všechny ceny jsou v textu uvedeny bez DPH.

Kalkulace TS Rudná, kalkulace 1. Vodohospodářské bude doplněna:

Přeji pěkný zbytek dne

Anna Chvojková

Listopad za námi 1.12.2014

Postupně jsme se přehoupli do adventního období, ale na úřadě to moc na zklidnění zatím nevypadá. Ale bude lépe, už nyní jsem si vyšetřila čas, napsat po dvou týdnech krátký report o tom, co se událo. Alespoň v bodech se Vám to pokusím přiblížit:

 • V rámci plánovaného projektu revitalizace centra obce v úseku Rudenská/1.Máje po Rudenská/Lomená, zahájila společnost Projekce dopravní Filip s.r.o. geodetické práce a první kroky k projektu, tak abychom mohli projekt v lednu 2015 předložit.
 • Bylo vyhlášeno poptávkové řízení na pasportizaci hřbitova v souvislosti s nalezenými nedostatky kontroly Specializovaného finančního úřadu, Oddělení cenové kontroly. Kontrola bude pokračovat ještě v příštím týdnu. V tomto týdnu provedeme výběr dodavatele pasportu.
 • Bylo vyhlášeno poptávkové řízení na monitoring dotačních příležitostí, aby se eliminovala možnost, že nám nějaká výzva uteče a naopak, aby jsme zvýšili možnosti k čerpání dotací.
 • Uskutečnilo se první jednání spolků a sdružení, komise pro občanské záležitosti a obce a první bylo i naše řádné zastupitelstvo.
 • Proběhla řada seznamovacích jednání s partnery obce - s 1. Vodohospodářskou, s ředitelkou MŠ a ZŠ Mgr. Urbánkovou, se starosty některých okolních obcí, s řediteli/ředitelkami okolních škol atd.
 • Probíhají práce na předvánočním vydání Zpravodaje.
 • Revidujeme vyhlášky a nařízení obce a vniřní předpisy. Tato činnost nám nějaký čas ještě zabere, ale v průběhu ledna a února bychom první změny měli mít k dispozici.
 • V rámci projektu rozšíření/přistavby Mateřské školy proběhla schůzka se statikem p. Tučkem. Vypracuje nám posudky na starou budovu a dle podkladů vyhodnotí i přístavbu Warex ke vhodnosti dostavby a za jakých podmínek. Odhadovaná cena posudku je 9450Kč, zpráva bude do 14 dní k dispozici.
 • Intenzivě řešíme situaci kolem nové školy v Chýni. Uskutečnilo se první jednání s Ing.arch. Igor Kovačević PhD, který bude pro obec realizovat a organizovat všechny potřebné kroky kolem architektonické soutěže.
 • Na Krajský úřad byl zaslán dopis o odmítnutí přiznané dotace na sběrný dvůr ve výši 500t. Kč. Původní termín zaslání podkladů byl do 30.9., bylo zažádáno o prodloužení do 31.10 a následně do konce listopadu. Ani přes tento posun se nepodařilo zajistit stavební povolení se všemi náležitostmi ani vybrat dodavatele. Navíc se původní cena neplánovaně (nutné náklady, které nebylo možné před projektem odhadnout) z 1,068mil Kč vyšplhala až na 2,65-5,5 mil. Kč. Projekt sběrného dvora upravíme a použijeme ho znovu v jarních výzvách pod Ministerstvem Životního prostředí.
 • Ad hoc se řešily problémy se zabahněním vozovky v Točivé ulici a s neprůchodností chodníku v Rudenské ulici. Stavebník oznámil, že 1.12.2014 chodník bude průchozí, vysypal celý úsek větším štěrkem a s opatrností úsek chodníku průchozí je. Bohužel ne s kočárkem, budeme řešit během středečního dne.

Přeji Vám krásný čas adventu

Anna Chvojková
16.11.2014

Vítejte v obnoveném Bločku!

 

Ráda bych Vás zde neformální cestou průběžně informovala o dění na obecním úřadě. Rovněž bych ráda přiblížila svou činnost veřejnosti a úřad víc otevřela.

Ve svém prvním týdnu jsem se seznámila s chodem úřadu a se všemi zaměstnanci, vyhodnotili jsme výběrová řízení na projektanta druhé etapy revitalizace centra obce (chodníky podél Rudenské od návsi ke hřbitovu) a na organizátora architektonické soutěže na novou základní školu. Máme za sebou i první část kontroly úřadu, kterou provedl Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly. Kontrolovány byly roky 2012, 2013 a 2014, druhá část kontroly bude provedena 20.11.2014 a o výsledcích Vás budu informovat. Na základě dosavadních výsledků kontroly se chystáme vypsat poptávkové řízení na pasportizaci hřbitova.

V příštím týdnu budu pokračovat v přebírání agendy a seznamování se s úřadem. Chystáme se ustanovit SDK - Stavebně-dopravní komisi pro usnadnění rozhodování v technických a stavebních záležitostech obce a také Komisi pro občanské záležitosti, která bude koordinovat akce pro veřejnost. Zároveň proběhne 20.11.2014 od 18:00 zastupitelstvo.

 

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz