Bloček  

Modrá úsporám aneb dešťovka

22.5.2017

Pro žadatele o dotaci v novém dotačním titulu, kde je možné čerpat na akumulaci a využití srážkových vod. Níže nabízíme ke stažení termíny a znění opatření obecné povahy o nakládání s vodou v letech 2014 a 2016.

1) MěÚ Černošice vydal pod MUCE 35563/2014 OZP/V/Kut-OOP za základě žádosti obce Chýně opatření obecné povahy, kterým se od 27.6.2014 v Chýni zakazuje napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí aut pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě po dobu 3 měsíců. Ke stažení

2) MěÚ Černošice vydal pod MUCE 35238/2016 OZP/V/Zel-OOP za základě žádosti obce Chýně opatření obecné povahy, kterým se od 1.6.2016 v Chýni zakazuje napouštění bazénů, akumulačních nádrží, zalévání zeleně a mytí aut pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě po dobu 3 měsíců. Ke stažení

Tímto dochází ke splnění podmínky k předložení žádosti a to:

- V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
- V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Podrobnosti na: https://www.dotacedestovka.cz/

Anna Chvojková

Návštěvní den stavby základní školy

12.5.2017

Srdečně Vás zvu na první možnost podívat se do útrob nové základní školy a to v pátek 26.5.2017. Máte možnost jit se podívat do jídelny, kuchyně, tříd i sborovny. Prohlídka je určena pro osoby starší 18 let. Děti nebudou na stvbu vpuštěny. Doporučujeme pevnou obuv, ostatní prvky nutné z hlediska BOZP Vám budou předány před zahájením prohlídky. Prohlídka je počítána na přibližně 50minut a začíná se v 15:00 a následně po 30minutách do 17:00 tj. celkem 5 skupin. Každá skupinka může mít maximálně 12 osob. S každou skupinkou půjdu buď já nebo paní místostarostka a zástupce stavby. Vaše dotazy jsou samozřejmě vítány.

Rezerovat si můžete na přesný čas a upozorňujeme na příchod cca 5minut předem, na nikoho se nečeká.

začátek 15:00

začátek 15:30

začátek 16:00

začátek 16:30

začátek 17:00

Podrobnosti a další informace budou registrovaným zaslány nejpozději 48h předem na email. Pro ostatní bude z návštěvního dne sestříháno a prezentováno na FB obce krátké video.

Kuchyně duben 2017

kuchynZS

Příjemný víkend

Anna Chvojková

Park Opatovka

28.4.2017

Zvu Vás a především obyvatele ul. Na Jarolímce, na prezentaci a diskusi v úterý 9.5.2017 od 18:00 na Obecním úřadu Chýně, ohledně projektu park "Opatovka", který se nachází mezi ul. Na Jarolímce a ul. Echsteinova.

Opatovka

K nahlédnutí:

Průvodní zpráva

Technická zpráva

Řezy A a B

Grafická příloha

 

Budu se těšit na viděnou

Anna Chvojková

Ukliďme Chýni 2017

24.3.2017

Dnes bych Vás ráda pozvala na třetí ročník akce "Ukliďme Chýni". Tentokrát se opět sejdeme na návsi a podle počtu se rozdělíme - větší část půjde směrem Malé a Velké Rokle až k Vyhlídce a část opět východním směrem. Sraz je v 9:30 v sobotu 8.4.2017. 

Anna Chvojková

http://www.UklidmeCesko.cz/event/13576/

Uklidme Chýni 2017 

Živé sekačky

22.3.2017

Minulý víkend se Chýně zařadila mezi obce, kterým s údržbou zeleně pomáhají kozy a ovce. Základem myšlenky pořídit hospodářská zvířata bylo spojit příjemné s užitečným. Tento víkend se naše obec rozrostla o čtyři kozy, jednoho kozla a 20 slepic. V plánu je ještě další rozšíření této obecní minifarmy o několik kusů ovcí. Primárním účelem je ekologické a efektivní zpracování trávy v biokoridoru mezi Baštou a Strahovským rybníkem. V případě slepic pak zpracování části obecního bioodpadu. Mezi prvními si obecní stádo pořídila obec Bohunice, která takto hospodaří od roku 2009, kdy si pořídili čtyři kozičky, pět ovcí a jednoho berana. I Praha má na 21 místech stáda spásaající chráněná území a území biokoridor., Nejblíž Chýně je pak o Šárecké či Prokopské údolí nebo Praha 4, kde i spočítali, že jejich provoz vyjde cca na čtvrtinu nákladů oproti sekání trávy tradičními prostředky (odkaz).

Příjemnou stránku věci je, že současně uděláme radost dětem z MŠ a ZŠ. Ti v jedné z anket nad tématem, co by přivítali v obci, mimo jiné zmiňovaly požadavek na zřízení „minizoo“ a možnost bližšího kontaktu se zvířaty.

Dovoz zvířat se nám oproti plánu trochu nečekaně urychlil, takže první tři dny strávili naši noví pomocníci v trochu improvizovaných podmínkách. Od pondělí mají ale již k dispozici finální ubytování – slepice jsou v bývalé voliéře pro bažanty v prostorách sběrného dvora s velkým výběhem a kozy mají zázemí v maringotce za MŠ. Jejich výběh se bude pravidelně posouvat a rozšiřovat za účelem průběžného spásání trávy.

Na závěr jedno důležité upozornění – prosím respektujte doporučení týkající se krmení koz, viz letáčky u ohrady jejich výběhu. Pro jistotu opakuji i tady:

- můžete krmit hodně tvrdým a suchým pečivem, především chléb, rohlíky prosím raději ne - rozhodně ne plesnivé!

- scvrklé ovoce a zelenina, co Vám doma zbyde - ne nahnilé a plesnivé

- ideální je jablko, mrkev a tvrdý chléb

kozy

Foto: Jiří Grégr

Věřím, že v budoucnu přinese stádo na více jak 60.000m2 obecních pozemků biokoridoru možnost vytvořit vlivem pastvy specifické luční a stepní společenstva rostlin a tím obzvláštnit prostor rákosin současného území.

Anna Chvojková 

 

Česká televize v Chýni

14.3.2017
Dnes proběhlo natáčení České Televize pro Zprávy z Regionu o lokalitě Sluneční údolí, která touto cestou řeší své spory se společností Verostav. Poslední dny je a bude Chýně v televizi také díky "Chrášťanské" skládce, kdy 1.3. letošního roku bylo doručeno rozhodnutí nejvyššího správního soudu o zamítnutí kasační stížnosti. Pro celou stavbu je nejdůležitější výrok týkající se práv k rekultivaci pozemků, na nichž se skládka nachází "...rozhodnutí stavebního úřadu, který nařídil opatření tohoto druhu osobě, která zjevně není vlastníkem dotčeného pozemku, je nezákonným rozhodnutím spočívajícím v podstatném porušení ustanovení o řízení před správním orgánem...", celý text rozhodnutí je k dispozici ZDE.
 
V minulých dnech již probíhal zásah České Policie a i v dalších dnech se dá předpokládat zvýšený ruch a další natáčení přímo na místě. Podrobnosti jsou k dispozici na webu české televize: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/stredocesky-kraj/2055106-dlouhodoby-spor-o-pozemky-pod-chrastanskou-skladkou-pokracuje-i

 

Výsledky hlasování a co bude dál?

5. 12. 2016

Děkujeme všem, kteří se zaregistrovali - celkem ke dni voleb bylo zaregistrováno 447 občanů Chýně s trvalým pobytem, kteří představovali necelých 24 % ze všech oprávněných voličů starších 15 let. Samotné volby se pak zúčastnilo 245 lidí. A kdo volil si můžete prohlédnout zde:

vekzena muz
Ten kdo na závěr zadal svůj email, dostal výsledky minutu po skončení hlasování na svůj mail. Ostatní si je mohou prohlédnout na webu https://vote.d21.me/vote/N1SEYwBzM/results. Na prvním místě bylo posílení dopravního spojení, které bylo zároveň i nejvíc sporným bodem mezi zastupiteli, co se zařazení týče, ale o tom až v některém z dalších článků. Na dalších místech skončilo propojení pěších tras u Strahovského rybníka a přechod pro chodce v ul. Ke Skále.

pdvnich10

 

Co bude dál?
Posílení dopravy je kromě finančních prostředků závislé na Ropidu a Krajském úřadu Středočeského kraje. Zároveň bude nutné uskutečnit ještě jednu volbu, která již vyhodnotí možnosti, kdy je možné nasadit další autobus, případně vlak nebo vlak o část posunout a kdy ho požadují občané. A zde bude to hlavní. Každý si nejspíš posílení představuje v jinou dobu. Při posledním navyšování počtu spojů nedošlo k uspokojení veškerých potřeb a zároveň dopad a využívání současných spojů je malé. Volba pomocí aplikace D21 by nám měla zajistit větší spokojenost se změnami. Tato změna bude patrná nejdříve k termínu změn jízdních řádů od 1. 9. 2017.

Propojení pěších tras začne být realizováno v jarních měsících z velké části obecními zaměstnanci. Dojde k vytyčení tras, odbagrování zeminy, navození štěrků a písků a jejich zhutnění. Pokud bude přát počasí a nebude terén podmáčen, bude realizace do prázdnin hotová.

Realizace přechodu pro pěší v ul. Ke Skále závisí na jeho umístění a souhlasném stanovisku dopravní policie. Jako první bude vypracován projekt se zakreslením a rozhledovými trojúhelníky, kde některé varianty ve formě studie již máme k dispozici. Pokud dojde k jeho umístění, kde hlavní vliv má stávající točna, bude realizován v letních měsících, aby s otevřením školy byl k dispozici.

Anna Chvojková

Chýňský ohňostroj

26. 12. 2016

Dovoluji si Vás pozvat na 31. 12. 2016 na ohňostroj, který se koná hlavně díky Vaší finanční spoluúčasti a společnosti OK Trans a to od 19:00 ve Višňovce. 

Část Višňovky v místě odpalu bude uzavřena dle nákresu níže:

odpal

Děkuji všem, kteří se podíleli na financování Silvestrovského ohňostroje. Celkem jste si koupili petardy nebo na dětských dílničkách zaplatili za 14.486 Kč.

Hodně štěstí a zdraví v roce 2017

Anna Chvojková

Zásobník akcí občanů nezařazených do hlasování

19.1.2017 (aktualizováno 16.3.2017 - přesunuto z Aktualit na Bloček)

Ještě jednou si dovolím poděkovat všem, kteří se aktivně zúčastnili hlasování o rozdělení částky 300t. Kč dle potřeb občanů. Ti z Vás, kteří svůj záměr na hlasovacím lístku nenašli ho najdou v seznamu níže. Zastupitelé dlouze hodnotili jednotlivé došlé záměry. Rozdělili jsme je do 4 kategorií. První byla realizována formou umístění v hlasovacím lístku, obdobné záměry byly sloučeny do jednoho bodu. Ostatní níže uvedené jsem rozdělili do dalších 3 kategorií. Podněty ač nezahrnuté do hlasování jsou pro nás velmi podstatné pro vnímání, jak Chýni vidíte jako občané a budeme s nimi dále pracovat. Řada bodů vyžaduje další detailnější práce a jasnější specifikace, ale určitě nezapadnou pouze do šuplíku. Některé z nich jsou už v přípravě a jejich náročnost je vyšší než 300t. Kč a z toho důvodu také nebyly součástí hlasování. Jako poučení si zároveň pro rok 2017 stanovíme, že před samotným vypracováním hlasovacího lístku uspořádáme veřejnou diskusi, kde se pokusíme jasně nadefinovat zadání a představy jednotlivých bodů, aby došlo k jejich přesné realizaci.

2 nezařazeno - nevejde se do 300t.
3 nezařazeno - závislé na 3.straně
4 neurčitý podnět

poř. kat. název navrhované akce: zdůvodnění potřebnosti projektu: stanovisko obce
1 2 Chodníky a komunikace udělat nový chodník od školky až k Hlavní ulici (směr stávající škola - druhý směr k úřadu by byl vítán k opravě také - dlažba je popraskaná a hýbe se). Stejně tak udělat chodník a zpevnit asfaltem ulici Dlouhou a navazující ulici doprava k rybníku. K chodníku - nejkratší vzdálenost chodníku od školky k Hlavní silnici je 205m, při šířce 1,5m a průměrné ceně 1200Kč/m2 se dostaneme nad stanovenou mez. ul. Dlouhá - zde momentálně probíhají projekční práce, cena realizace je v rozmezí 3,7-4,5mil. Kč.
2 2 Bezbariérové chodníky Háje, Kamenice, Kaliště Bohužel stav a rozmístění chodníků v těchto lokalitách je katastrofální, křižovatky jsou pro přecházení silnic velmi nepřehledné a situaci hodně komplikují vysoké obrubníky bez nájezdů.  Chodníky v daných lokalitách jsou úzké a mají nedostatečně řešeny bezpečnostní prvky. Podmínkou úprav je projektová dokumentace v souladu s platnou legislativou. Cena realizace je těžko odhadnutelná.
3 2 Chodníky Udělejte nové chodníky ke školce i v přilehlých ulicích jsou v takovém stavu že by si jeden zlámal nohy - navíc na nich dost často parkují auta - takže chodci nemají ani kudy bezpečně chodit Stejné jako bod 1.
4 2 Rekonstrukce chodníku Ke Skále ROzsireni chodniku az k plotu v useku Serikova - Dlouha. \nJedna se o pouzivanou trasu (lide od autobusu, vsichni do/z centra)Chodnik je zde uzky, neni mozne se vyhnout. Pritom je zde prostor od 30-50cm, kde v soucasne dobe je v lepsim pripade trava(musi se sekat) v horsim neurcity neporadek. Vedle sirky je trereba resit povrch - chodnik je nerovny, spatne vyspadovany, jsu zde nevyuzivane pripravene vjezdy atd... Problém se opakuje v celém úseku ul. Ke Skále, což představuje délku 427,5m. Kompletní smysluplná rekostrukce, osazení bezpečnostních prvků v celém rozsahu a rozšíření chodníku při ceně 300-500 Kč/m2 je nad rámec. Nicméně části je možné realizovat svépomocí, průběžně.
5 2 Oprava ulice Dlouhá Možnost průchodu touto ulicí pro pěší na zastávku autobusu Háje Stejné jako bod 1.
6 2 sluneční ulice - úprava povrchu velké výmoly Oprava výmolů po zimě bude součástí běžné údržby obce. Nicméně problém v ul. Sluneční je její nezpevněný povrch. Zde jsou v plánu vypracování projektové dokumentace.
7 2 pevný povrch Dlouhá, Obecní Udělejte pořádný pevný povrch v ulici Dlouhá a Obecní, nejenže jsou ulice nesmyslně zúžené, ale poté co jste tam ještě navezli nesmyslně recyklát, padáme do děr, zasypaných provizorně kamením a dřevem a nosíme si domů neskutečné nánosy bláta - nehledě na nebezpečí když se v místě domu pana Novotného a zahrady paní Kovářové kde je ulice nejužší potkáte jako chodec s autem - tam je to opravdu o život! Stejné jako bod 1.
8 2 zřízení točny pro autobusy u vlakové zastávky Chýně zvýší se tím komfort cestování pro občany Chýně, zvláště v časech výluky autobusů, nebo vlaků. Momentálně probíhá proces vydání stavebního povolení. Realizace je plánována, alespoň částečně na rok 2017, nicméně cenové náklady se pohybují 1,7-2,3mil. Kč.
9 2 Vybudování autobusové točny Prosím o vybudování autobusové točny v ulici ke Skále. Vybudování točny bylo slibováno již v roce 2015 a stále se nic neděje. Točna bude praktická především z důvodu, že pokud budou občané cestovat např. na Zličín apod. nemusí tak daleko přecházet, případně pokud nepojede vlak může se jet autobusem apod. Stejné jako bod 7.
10 2 Nova polni cesta UHLIRKA Jedna se o usek mezi Treti skalou smerem k Hajku. Vznikne tak okruh, který mohou obyvatele vyuzit pro relax a volny cas - prochazky, sport Polní cesta je součástí projektu pozemkových úprav a je komplexním řešením celé oblasti od vlakového viaduktu přes Třetí skálu, biocentrum až k Hájku. Celkové náklady celého projektu včetně výsadby jsou odhadovány na 5,7 - 6,5mil. Kč. Řešení této realizace je prostřednictvím dotačních titulů OPŽP.
11 2 Marnice Myslim,ze je to pri dnesni drahote docela potrebne pro nasi obec\n Celková přestavba a rekonstukce márnice/kaple na současném hřbitově se pohybuje mezi 1,2-2,5mil. Kč podle rozsahu. Je zapotřebí projektová dokumentace.
12 2 zřídit přístřešek popř.klubovnu pro teenagery, buď ve stávající škole nebo u hřiště mladiství se nemají kde scházet v trošku kulturním prostředí, zřízení ping-pongu, šipek,.... Zastupitelé počítají s umístění obdobného typu zařízení do objektu Okružní 170.
13 2 strážník Mám dojem, že by obci prospělo, kdyby měla vlastního strážníka, kterého občané znají a on zná je. Realizace obecní policie je komplexním řešením, jehož cena se do 300t. Nevejde, nicméně je již ve formě přípravy
14 3 Propojení polních asfaltových cest za tratí Tyto silnice jsou masově využívány občany Chýně všech věkových kategorií k procházkám, cyklistice, inline bruslení, běhu, atd atd. Jejich propojením by vznikl okruh nezatížený automobilovým provozem a tudíž bezpečný a příjemný. Jedná se o realizaci na katastru obce Úhonice. Realizace akce třeba i svépomocí je v jednání. V roce 2017 proběhne v části úseku výsadba stromořadí.
15 3 SILNICE - SKLÁDKA Rozšířit stávající vozovku v okolí skládky o 2 pruhy - aby když napadne 0,5 cm sněhu tam nebyla ihned zablokovaná cesta - a pro mnohé tak jediná šance dostat se do práce když využíváme autobusy které tudy jedou všechny. - Nebo propojte ulici Rudenskou kolmo ulicí Za Horou před skládku - bráno od Chrášťan. - Dopravní situace je neúnosná a neustále se zhoršuje a doplácí hlavně lidé využívající hromadnou dopravu !!!! Podnět jsme předali SÚS Kladno, který je správcem komunikace. V letošním roce probíhají projekční práce na rozšíření a zpevnění části silníce ve svahu a budou zahájeny realizační práce přeložky silnice přes Chrášťany.
16 3 postarat se o zřízení kruhového objektu na křižovatce za Strahovákem křížení směr Hostivice a Břve, další kruhový objezd nutný u betonárky Chýně na křižovatce bylo již mnoho dopravních nehod i smrtelných Ohledně prvního zmiňovaného byl i stranou Hostivice, ne jehož katastrálním území se křižovatka nachází akceptován kruhový objezd a je zanesen do platného územního plánu Hostivice. Realizace je vzhledem k silnici III.třídy na SÚS Kladno, projekční práce pro urychlení by musel připravit městský úřad Hostivice. Druhý kruhový objezd byl již projednáván s dotčenými orgány, ale momentálně se řeší celá dopravní koncepce silnice III/00513.
17 3 Zřízení propojovací cesty při silnici Úhonice - Hájek Zvýšení osobní bezpečnosti občanů z Chýně i z Úhonic, kteří také používají asfaltku, dosud jako neuzavřený okruh, pro sportovní vyžití. Stejné jako bod 13
18 3 Přidání ranního vlakového spoje po 8hod. Momentálně jede vlak z Chýně 7:26 a 7:39 a další až 9:26 a 9:39. Dvouhodinový interval v době největší špičky (tj. kolem osmé, kdy po odvedení dětí do MŠ a ZŠ člověk cestuje do práce) je zarážející. Ideálně přidat spoj v 8:26 a 8:39. Požadavek předán na kraj v rámci řešení jízdních řádů a objednávek železniční dopravy.
19 3 zajistit demolici chátrajících objektů bývalé Agrosy za pivovarem ve zdevastovaném objektu hrozí nebezpečí úrazu popř.úmrtí Upozornění na havarijní stav objektů byl rozeslán vlastníkům jednotlivých budov.
20 3 pošta podání listovních zásilek,\nvýdej doporučených listovních zásilek a balíků Probíhají jednání s Českou poštou, realizace je závislá na v současné době nedostatku vyhovujících prostor. Změna nastane po otevření nové základní školy a uvolnění stávajících obecních objektů.
21 3 Zřízení ordinace pediatra V Chýni i přes velké množství dětí chybí dětský lékař. Bylo by fajn mít pediatra v místě bydliště a nevláčet nemocné děti do Prahy. Pediatři jsou problém ve více suburbálních prostor. Řešení vidíme v pobídce prostor v rámci plánovaného lékařského domu v budově "současné" školy s realizací v průběhu roku 2018.
22 3 Pediatr Když tu má bydlet asi milion lidí, tak by to chtělo taky pediatra. Stejné jako bod 20
23 3 Zajistit vetsi prostor pro obchod Prodejna je mala je potreba zvetsit sortiment Prodejci jsou vstricni a ochotni , ti vedle pohostinstvi starsi obcane by to privitali dekujeme Podnět předán.
24 4 Modré z nebe Mám se výborně a chci se mít ještě lépe. Děkujeme, taky bychom rádi :)
25 4 obnovení SDH sbor dobrovolných hasičů tady chybí, nyní funguje jen Jednotka v zařazení č.5 - vhodná na vyčerpávání jímek a odstraňovaní vosích hnízd Ve spolupráci se stávající SDH se pokusíme podpořit jejich práci a rozšíření členské základny. Budeme rádi, pokud se také zapojíte.
26 4 dopravní hřiště stačilo by menší-třeba v prostoru u nádrže za železničním přejezdem Podnět, o kterém již probíhala diskuse v rámci plánovacích sobot na obci. Lokalizace a realizace je zatím závislá na novém územním plánu Chýně.

Za správnost a informace odpovídá Mgr. Anna Chvojková, starostka 

Spuštěno hlasování o rozpočtu 2017

29.11.2016

Do dnešního dne se registrovalo 401 obyvatel Chýně k možnosti hlasovat o rozdělení 300.000 Kč v Chýni pro rok 2017. Volbu a hlasovací lístek si můžete projít na webu ZDE. Hlasovat mohou osoby, kteří mají trvalý pobyt v Chýni, jejich registrace proběhla úspěšně a mailem, případně poštou či SMS (u těch bez uvedeného mailu) obdrželi unikátní PIN. Tento PIN umožňuje ve volbě hlasovat a to právě jednou. PIN je občanům přidělen na 2 roky a budou s jeho pomocí hlasovat i v dalších volbách. Ve volbách udělujete jednotlivým projektům pozitivní i negativní hlasy. To zpřesňuje celo hlasování. Více o systému na www.demokracie21.cz

V úvodním textu volby zůstala chyba, za kterou se omlouvám. Není možné dát více hlasů jedné volbě.

Stručný souhrn z webu www.demokracie21.cz:

"D21 je systém, který zefektivňuje jakékoliv skupinové rozhodování. Umožňuje lidem použít více než jeden hlas, a tím zvyšuje počet těch, kteří jsou s výsledkem spokojeni. Oproti klasickým hlasováním, v nichž každý hlasující disponuje jedním hlasem, umožňuje D21 mnohem přesnější vyjádření preferencí – díky tzv. efektu více hlasů. Jde o jednoduchý algoritmus: počet hlasů každého hlasujícího je dvakrát větší, než je počet vítězných možností. Většinou chcete znát jednoho vítěze, např. projekt, který má mezi hlasujícími nejvyšší podporu nebo místo, kam vyrazíte na výlet. V takové případě disponuje každý z hlasujících dvěma hlasy, neboť vítězem může být jen jeden projekt či jedna lokalita. Pro zpřesnění preferencí je možné použít i negativní hlas. Těch může hlasující vždy udělit dvakrát méně než hlasů kladných."

 

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz