Bloček  

Projektová dokumentace ke komunikacím

1.10.2015

Lomena

Děkuji mnohokrát za včerejší účast velké části obyvatel ul. Lomená, K Roklím a Okrajová, kteří se přišli seznámit s navrhovaným dopravním řešením daných komunikací a předali nám svoje podněty. Na základě diskuse zde zveřejňuji projektový návrh a prosím o případné zaslání Vašich připomínek nejpozději do úterý 13.10.2015 na email starosta@chyne.cz.

Zvonění přejezdu

4.9.2015

Zdravím Vás všechny po prázdninách,

poslední dny se nám množí dotazy obyvatel bydlících v dosahu železničního přejezdu v ulici Ke Skále a vlakové zastávky Chýně. 

Po rekonstrukci tratě prováděné v průběhu léta došlo k výměně signalizace přejezdu z mechanického na elektronický a zároveň k doplnění hlasového upozornění na příjezd/zpoždění vlaků na samotné zastávce. Dle občanů bydlících v bezprostředním okolí je hlasitost obou signalizací a jejich nastavení nepřiměřené. Na základě těchto podnětů podala obec žádost o přezkum na SŽDC (Správa Železničních a Dopravních Cest). Ve věci hlásičů budeme požadovat jejich výrazné ztlumení či případné zrušení/vypnutí. U bezpečnostních hlásičů přejezdu musí splňovat normu +15db nad normální stav zvuku v místě. I v této věci žádáme o přezkum, zajištění terénního šetření a nápravu situace.

Situace je v řešení a o dalším postupu Vás budeme informovat.

Anna Chvojková

Nové odpadkové koše

11.8.2015

Na základě Vašich podnětů probíhá v těchto dnech instalace a montáž nových odpadkových košů na frekventovaných místech po Chýni. Zároveň jsou tyto koše vybaveny i sáčky pro sběr psích exkrementů. V případě, že u koše nejsou sáčky nebo pokud se Vám zdá, že koš na nějakém důležitém místě chybí, kontaktujte prosím obecní úřad. Prosím majitele psů, aby nové koše využívali. Věřím, že toto opatření zvýší čistotu v ulicích obce.

Mapa s rozmístěním jednotlivých košů je k dispozici na mapovém portálu - je nutné si vpravo úplně dole označit zobrazení "Odpadkové koše".

Anna Chvojková

ANKETA - výsledky - Změna vlakového jízdního řádu 2015/2016

13.8.2015

Na základě dodatečně obdržených připomínek proběhla dohoda mezi objednatelem Středočeským krajem, dopravcem a ROPIDem (Prahou) na vedení vlaku „navíc“ v ranní špičce mezi 6:30 - 8:00 v rámci nového změněného dopravního modelu (posun současného dopravního modelu o cca 25 minut). Byl vložen spoj do současného času čili z Chýně ve směru Hostivice budou odjezdy 6:39, 7:09 a 7:39. Ráno tedy bude mít Chýně obsluhu vlakem v tomto čase po půl hodině (oproti pravidelnému hodinovému taktu). Půlhodinový interval v obou směrech na této trati bez funkční výhybny bohužel zatím není možný, tzn. ve směru na Rudnou zůstává interval 1h. Změna na kratší intervaly v obou směrech bude možné až po aktivaci výhybny Ho

Výběr ředitele

V pondělí 29.6. proběhl konkurz na místo nového ředitele/ky ZŠ a MŠ Chýně. Výsledky jednání komise byly uchazečům oznámeny v pondělí 29.6. ve 13:00. Ke konkurzu dorazilo 5 přihlášek, samotného konkurzu se zúčastnili 3 kandidáti. Všichni 3 byli komisí posouzeni jako vhodní. Jmenování nového ředitele/ky proběhne koncem příštího týdne s termínem nástupu do funkce nejpozději 1.8.2015. Po jmenování zveřejníme podrobnější informace. Do té doby prosím o trpělivost – předčasným zveřejněním informací bychom se mohli vystavit riziku zpochybnění regulérnosti celého řízení.

Pozemky Oxes

26.6.2015

Včera 25.6.2015 jsem společně s paní místostarostkou podepsala Kupní smlouvu na pozemky společnosti Oxes s.r.o. a veřejné pozemky ve vlastnictví pana JUDr. Stehlíka a Berana. Dnes byla smlouva podána na katastr nemovitostí. V následujících dnech oslovíme SVJ jednotlivých bytových domů k dalšímu postupu. 

Kupní smlouva s OXES k nahlédnutí zde.

Příjemný víkend

Anna Chvojková

Poděkování

9.6.2015

DD1

Foto: Jiří Grégr

Ráda bych poděkovala všem sponzorům a spoluorganizátorům Dětského dne, který se uskutečnil v neděli 7.6.2015 na obecním hřišti. 

Dík sponzorům:

 • Káva jinak
 • KIT-CAR s.r.o.
 • p. Kropáč
 • KT CZ s.r.o.
 • OK Trans
 • Pivovarský dvůr - p. Eichlerová
 • Pizza u hřiště - p. Nejedlá
 • Plzeňský prazdroj
 • Premier Wines Spirit s.r.o.
 • p. Tatar
 • Šandera - prodejna ovoce a zeleniny

Spolkům za uspořádání soutěží:

 • Arbor
 • Dřevosad
 • Hasiči
 • Chýňská o.p.s.
 • Strahovský rybník
 • TJ Sokol Chýně
 • Zvonek - nadace

Děkuji i zaměstnancům Obecního úřadu za přípravu.

Anna Chvojková

 

 

Rozšíření mateřské školy

28.4.2015

V pondělí byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do mateřské školy. Ze 102 přihlášených dětí bylo přijato 40. Tento výsledek opět spustil vlnu dotazů, co bude s nepřijatými dětmi. Stručně řečeno - většina z nich by měla mít možnost nastoupit do MŠ po jejím rozšíření o 48 míst (s teoreticky možným navýšením až na 56 míst) na konci tohoto roku. K otevření nových dvou tříd MŠ by mělo dojít nejspíše v listopadu nebo v prosinci tohoto roku, v závislosti na rychlosti prací. Bližší údaje o plánovaném rozšíření a harmonogram prací naleznete v tomto článku.

Současně s rozšířením MŠ proběhne také rekonstrukce staré budovy školky. Ta by měla proběhnout v letních měsících tak, aby mohl být od 1. září zahájen plný provoz v současné kapacitě.

Do nové školy bude potřeba samozřejmě přijmout také nové učitelky. Přijetí nových uřitelek již bude úkolem nového ředitele ZŠ a MŠ, který by měl nastoupit do funkce nejpozději 1. 8. 2015. Už nyní je ale možné do školy posílat životopis a na nová místa se hlásit. Nástup nových pedagogů lze předpokládat o týden až dva dříve než bude termín otevření nových tříd MŠ pro děti.

Věřím, že i díky pomoci všech dobrovolníků, kteří se na přípravách a realizaci projektu v současné době podílejí, dopadne vše dobře a co nejrychleji a že převážná většina dětí, které nemohly být při současném zápisu přijaty, budou do konce tohoto roku moci začít chodit do chýňské školky.

První návrhy

23.4.2015

Na obecní úřad dorazily první návrhy do architektonické soutěže na novou základní školu. Termín pro odevzdávání návrhů je 29. dubna 2015 do 18:00 hodin do podatelny Obecního úřadu Chýně. Hodnotící porota bude zasedat ve dnech 1. - 2. 5. 2015 po celý den. Dokážete si tipnout, kolik návrhů nakonec přijde?

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz