Bloček  

Práce v době omezení

23. 3. 2020

Život se v České republice zpomalil. Na úřadě probíhá dál běžná agenda, pouze se omezila doba pro veřejnost. Po práci probíhá šití roušek a venku s příchodem jara obecní zaměstnanci realizují veškeré plánované úpravy. Sem tam se zeptáte, tak jsme připravili souhrn všeho, co se za poslední necelé 3 týdny událo a věřím, že vás to všechny s příchodem jara potěší. 

- dokončilo se parkourové hřiště, které si vybrali žáci 2. stupně v ulici Bolzanova. Staré hřiště se renovuje a bude instalováno mezi sportovní halou a současným hřištěm "hradem"

IMG 0730

- vysázená Opatovka - stromy byly objednány, tak nám nezbylo nic jiného než je vlastními silami a za pomoci odborníků vysázet - celkem máme 50ks nových vzrostlých stromů

IMG 0721

IMG 0720

- dokončuje se přechod pro chodce mezi ulicí Ecksteinova a Johančina

IMG 0713 

- k realizaci je připraveno místo na nové dětské hřiště Na Vyhlídce

IMG 0716

- byl zbourán objekt na Hlavní ulici a probíhají terénní úpravy

IMG 0733

Děkuji moc všem zaměstnancům a obyvatelům Chýně za podporu a spolu to zvládneme!

Anna Chvojková

 

 

Návštěvy lékaře

Vážení spoluobčané,

chtěla bych Vás požádat, abyste v současné situaci zvážili nutnost návštěvy lékaře a v případě, že do čekárny paní doktorky Veselé půjdete, použijte ochrané pomůcky. Všichni zdravotníci našeho střediska dělají v současné chvíli maximum a potřebujeme, aby tu pro nás byli. Snažte se být vstřícní, trpělivý a tolerantní a važme si jejich práce. Pokud si nejste jisti nutností návštěvy, chcete konzultovat, raději do střediska předem zavolejte a nevypravujte se tam hned osobně.

Děkuji

Anna Chvojková 

 

Dementování fám

Vážení spoluobčané,
jsem si vědoma, že nastalá situace je náročná, ale ráda bych Vás požádala o zachování klidu a rozumu. Poslední hodiny se raketovou rychlostí Chýní šíří řada nepodložených informací. Mohu sdělit, že na základě dnes 16.3.2020 v 8:00 ověřených informací z několika zdrojů není v Chýni, ani v okolních obcí žádná osoba indikována jako pozitivní na COVID-19. I přes tuto skutečnost prosím o zachování obezřetnosti, ale především soudnosti.
Děkuji a přeji příjemný a klidný den
Anna Chvojková

 

Spuštění vodojemu

17.2.2020

Vážení spoluobčané,

na základě souhlasného stanoviska hygieny nám od dnešního dne teče v domácnostech voda protékající Chýňským vodojemem. Krátkodobě se může objevit bílé zbarvení nebo vyšší obsah chlóru, ale spíše to nepředpokládáme. Zároveň prosíme, zda můžete sledovat tlak vody a to především ve starších částech obce a případně na obec či přímo mně napsali, pokud by se Vám zdálo, že tlak je příliš malý nebo naopak velký.

Děkuji společnosti Metrostav za odvedenou práci, VRV za dozor a nám všem přeji dostatek pitné vody.

Anna Chvojková

 

 

Psi na bločku

20.1.2020

Vážení občané,

ráda bych Vám vysvětlila rozhodnutí zastupitelů přistoupit ke zvýšení poplatků za psy. O tomto kroku jsme diskutovali již na prosincovém zastupitelstvu, proto si na tomto místě dovolím pouze souhrn informací.

Skutečně se jedná o nárůst ceny na dvojnásobek, jak jste si s pochopitelným rozhořčením všimli na FB. Je to však první nárůst za více než deset let a za tu dobu trvale narůstá počet psů připadajících na hlášené obyvatele. A co vše obsahují náklady na psí agendu? Nejsou to pouze koše, pytlíky a jejich servis, ale zahrnuje to i odchyt pobíhajících psů a jejich návrat zpět majitelům. Obec nemá uzavřenu smlouvu s odchytovým zařízením kvůli vysoké ceně. Například Bouchalka pro rok 2019 měla stanovenou cenu 20 Kč za hlášeného obyvatele, to by představovalo v roce 2019 pro naši obec paušální částku 64.920 Kč, přičemž za poplatky za psy se v roce 2019 vybralo 82.000 Kč. K tomu musíme připočítat nákup košů (20.153 Kč), výdaje na pytlíky a na úklid psích výkalů, vysypávání košů a likvidace exkrementů v celkové částce téměř 94 000 Kč za rok. V roce 2019 obecní policie a obecní zaměstnanci odchytili 16 psů, z nichž se 12 vrátilo majitelům do 24 h, 2 do týdne a 2 byli umístěni po týdnu do útulku. Na tuto činnost je zapotřebí odchytové vybavení, kotec a zázemí, včetně zajištění potravy pro psy a prohlídky veterinářem; to vše z režijní činnosti obecní policie. Vzhledem k tomu, že bychom rádi rozšiřovali síť košů a je v plánu vybudování výcvikového výběhu pro psy, rozhodli jsme se poplatky zvýšit tak, aby nadále 50% celkových nákladů za servis kolem psů pokrývaly poplatky a zbylou část obec z běžného příjmu. Věřím, že naše rozhodnutí pochopíte.

V případě, že k dané problematice máte konstruktivní připomínky nebo nápady, případně víte o místech, kde je zapotřebí koše doplnit, jaký typ košů a pytlíků byste uvítali, budu moc ráda, když nám dáte vědět. V průběhu března plánujeme umístit 10 nových košů (jejich počet se může dle vybraného vypu zvýšit), takže návrhy na umístění jsou vítány.

Přeji pohodový začátek pracovního týdne

Anna Chvojková

Předvánoční týden

20.12.2019

"Když se to ..., ... se to na jednu hromadu", tak praví jedno přísloví. Za pět let na úřadě těch “hromad” bylo mnoho. Většinou ale mohu zpětně říct, že ve výsledku přinesly mnoho dobrého. Tento týden je jeden z těch případů. Vánoce se blíží, ukončují se projekty, dokumentace, účetnictví, odevzdávají se monitorovací zprávy a k tomu všemu se nám už v hlavě rozeznívají koledy. Vzduch je nabitý energií a stresem při schvalování rozpočtu a plánu na další, magický rok 2020. 

Mají toho plné kecky nejen lidé, ale zřejmě i technika. V noci z úterý na středu se nejprve splaší alarmy a úřad se může zbláznit a v ranních hodinách je následuje server - centrální mozek úřadu. Vybírá si samozřejmě úřední den, navíc se odpoledne koná zasedání zastupitelstva a za dva dny mají být hotovy všechny uzávěrky. 

Rozbíhá se maraton, který bude trvat ještě 48 hodin. Je plný improvizace, resuscitace a víry v zázraky, na které je to správné období roku. V polních podmínkách bez podpory IT probíhá zmíněné zasedání, za které chci poděkovat zastupitelům za podporu a veřejnosti za pochopení situace. 

Vše vrcholí v průběhu včerejšího dne, v němž se povedlo připravit nový server, nainstalovat vše potřebné, zprovoznit zálohy, připojit registry a vstoupit zpět do online světa a to vše bez ztráty dat, což ani v době neustálých záloh není úplně běžné! Velké díky patří panu Jenčíkovi a panu Vorlíčkovi, kteří mi byli po celou dobu velkou podporou a pomocí a pomohli mi si během celého incidentu uchovat duševní zdraví. 

Se zprovozněním nové výpočetní techniky přichází koncem roku i další dobré zprávy. Podařilo se zkompletovat nový územní plán pro veřejné projednání, které by mělo proběhnout 10. 2. 2020, získali jsme dotaci ve výši 50 % na obnovu, modernizaci a doplnění veřejného osvětlení v lokalitách Háje, Kamenice a Kaliště (výše dotace je 1 689 991 Kč) a po téměř dvou letech bylo zahájeno vodoprávní řízení na vaky ;-). Jsou to právě tyto okamžiky, kdy si uvědomuji, jak důležité je věřit v dobrý konec, nevzdat tvrdou práci a vše pak dobře dopadne. 

Za mě to byl nejnáročnější předvánoční týden. Zároveň byl ale skvělý a děkuji za něj. Děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu nejen za toto náročné období, ale za celý rok 2019.

Přeji Vám nádherné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v roce 2020.

Anna Chvojková

PF2020

Prezentace projektů Chop se Chýně

5.12.2019

Včera se uskutečnila prezentace předložených návrhů do participativního rozpočtu 2020. Ráda bych moc poděkovala všem předkladatelům i těm, kteří dorazili a pomohli nám jednotlivé projekty dotvořit. Jsem velmi ráda za vysokou kvalitu jednotlivých návrhů i angažovanost všech, kteří do toho šli a z každého vyzařoval zájem o zkvalitnění života v Chýni. Jednotlivé návrhy si můžete postupně přečíst na dvou stranách www.chopse.chyne.cz a hlasování se uskuteční počátkem února.

chopseprez1

Krásné adventní období

Anna Chvojková

 

Prezentace odpadového hospodářství Chýně

29. 11. 2019

V pondělí byla pro veřejnost diskuse na téma odpadů a prezentace fyzické analýzy, kdy jsme se prohrabali jedním svozem. Výsledky budou sloužit jako podklad k novému nastavení svozu, které nás čeká od počátku roku 2020. Budeme muset promítnout jednak zdražení skládkování, které odsouhlasila vláda, jednak efektivnější svoz tříděného odpadu zavedením dalších forem svozu tříděného odpadu a poslední nastavení dostatečné osvěty. 

Celá prezentace je k dispozici:

odpady

S další osvětou a prezentací počítáme v průběhu prvních měsících roku 2020.

Anna Chvojková

Vyhodnocení dotazníkového šetření

31.10.2019

Přinášíme Vám výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v září tohoto roku. Děkujeme ještě jednou všem 346 domácnostem, které nám dotazník vyplnily. Výsledky jsou pro naši práci velmi důležité a poslouží jako podklad pro nastavení akčních plánů a priorit Chýně pro následující roky.

Vzhled a rozvoj obce

OT1

Chýně je pro obyvatele bezpečná, klidná a s dobrými vztahy. Pro další roky vlivem rozvoje a pokračující výstavby bude důležité zachovat tyto hodnoty. Naopak je vnímán nedostatek obchodů a služeb. Zde jako první krok dojde 27. 11. 2019 k plánovanému otevření supermarketu Billa a na další nájemce vedlejších komerčních prostor o rozloze až 320m2 se zatím čeká (prostory jsou vhodné pro drogerii, lékárnu či jiný maloobchod). Další palčivou oblastí je nedostatek vyžití pro náctileté. Kromě plánovaných prvků ve Višňovce, v parku Opatovka a v budoucnu (rok 2021) v rámci workoutového hřiště je zde velký prostor i pro nápady, které je možné uplatnit v chopsechyne.cz

OT2 1 

Kvalitu života podle většiny obyvatel nejvíce ovlivňuje prostředí v obci, možnosti dopravního spojení a bezpečnost v obci. Pro příští rok se z pohledu rozpočtu obce zaměříme více na zlepšení prostředí pokračováním rekonstrukcí komunikací, chodníků i úpravou veřejných prostranství. U možností dopravního spojení stále probíhají jednání s Ropidem a Hostivicemi na zkrácení intervalu z Chýně ve špičce na 15 minut a z Prahy do Chýně na 20 minut a rozšíření víkendových spojů. Definitivní rozhodnutí padnou v první polovině listopadu. 

 Dále bylo uváděno (bez jakéhokoliv redakčního zásahu):

  • Bariérovost prostředí
  • Více zeleně
  • Zamezení černých skládek
  • Nedostatečná infrastruktura
  • Nedostatek chodníků, kvalitnější silnice a asfaltová směs
  • doprava v obci
  • ticho a klid
  • pozastaveni dalsi vystavby
  • Čím dál víc lidí!!!

Jaké slovní spojení se Vám vybaví, když se řekne Chýně?

Nejčastěji zmiňované slovní spojení byl "domov", "klidná obec" a různé podoby reprezentující rostoucí obec. Zde je potřeba uvést, že ze současného pohledu je snadné hodnotit dopady. Rozhodnutí o podobě a možnostech rozvoje Chýně udává současný územní plán z roku 2004 a následně vydaná územní rozhodnutí na sítě. Pěkný přehled byl vydán ve Zpravodaji v roce 2008 (https://www.chyne.cz/images/pdf/zpravodaj/2008/zpravodaj-2-2008.pdf). 

V současné době máme možnost se poučit a získané zkušenosti uplatnit v novém územním plánu, jehož předposlední fázi v podobě veřejného projednání předpokládáme začátkem roku 2020. 

Kompletní neupravovaný text odpovědí.

Co považujete za největší problém Chýně, který byl způsoben rychlým rozvojem v posledních 15 letech?

Smyslem této otázky bylo získat zpětnou vazbu o tom, které z negativních důsledků rychlého rozvoje jsou pociťovány jako nejpalčivější. Jak již zaznělo výše, rozvoj samotný probíhá na základě rozhodnutí starých více než deset let a nelze jej nyní úplně zastavit, některé se podařilo usměrnit, některé se nedohlídaly. Můžeme se pouze společně snažit dopady co nejvíce omezit. Nejčastěji zmiňovanými problémy kromě samotného rozšiřování zastavěné plochy byla chybějící infrastruktura, kapacita školky, školy a také stále živé vzpomínky na výpadky zásobování pitnou vodou.

Kompletní neupravovaný text odpovědí.

OT5

 

Nejvíce negativně ovlivňuje kvalitu životního prostředí nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad a psí výkaly. Zároveň jsou to oblasti, které může nejvíce ovlivnit každý z nás. V souvislosti s nastavením celého systému svozu odpadů probíhá analýza odpadového hospodářství společností INCIEN. Veřejná prezentace výsledků se uskuteční ve druhé polovině listopadu. 

Postupně budeme doplňovat další otázky.

Děkujeme

Anna Chvojková a zastupitelstvo obce Chýně

Dotazníkové šetření 2019

18.9.2019

Vážení spoluobčané,

k dnešnímu dni by většina z Vás měla ve svých domovních schránkách nalézt, kromě Chýňského Zpravodaje, rozsáhlý dotazník. Dotazník je zaměřen na různé oblasti a kvality života v Chýni. Jsem si vědoma, že jeho vyplnění Vám zabere 15 - 20 minut, ale ráda bych Vás poprosila o jeho vyplnění. Tento Váš čas nám velmi pomůže v plánování priorit a zároveň potřebujeme znát, alespoň od reprezentativního vzorku obyvatel, Váš názor. Do každé domácnosti, kde je hlášena osoba starší 15 let k trvalému pobytu, byl dán jeden dotazník, který má na sobě unikátní kód. Vyplňovat můžete a je to pro nás i lepší, na http://anketa.chyne.cz. Pokud se za domácnost neshodnete nebo chcete vyjádřit svůj názor individuálně, můžete si nechat zaslat kód na mail ou@chyne.cz do předmětu uveďte „dotazník“. Následně Vám z mailu starosta(a)chyne.cz přijde automaticky vygenerovaný mail s PINem. PIN v aplikaci dotazníku není spárován s mailem pro zachování anonymity.

Celkově jsme roznesli téměř 900 dotazníků a budeme rádi, když se nám jich alespoň 150 vrátí a to papírově do krabic na OU, škole, školce, knihovně nebo online vyplněných.

Předem všem, kteří již vyplnili nebo vyplní, děkuji

Anna Chvojková

dot

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz