Bloček  

Česká televize v Chýni

14.3.2017
Dnes proběhlo natáčení České Televize pro Zprávy z Regionu o lokalitě Sluneční údolí, která touto cestou řeší své spory se společností Verostav. Poslední dny je a bude Chýně v televizi také díky "Chrášťanské" skládce, kdy 1.3. letošního roku bylo doručeno rozhodnutí nejvyššího správního soudu o zamítnutí kasační stížnosti. Pro celou stavbu je nejdůležitější výrok týkající se práv k rekultivaci pozemků, na nichž se skládka nachází "...rozhodnutí stavebního úřadu, který nařídil opatření tohoto druhu osobě, která zjevně není vlastníkem dotčeného pozemku, je nezákonným rozhodnutím spočívajícím v podstatném porušení ustanovení o řízení před správním orgánem...", celý text rozhodnutí je k dispozici ZDE.
 
V minulých dnech již probíhal zásah České Policie a i v dalších dnech se dá předpokládat zvýšený ruch a další natáčení přímo na místě. Podrobnosti jsou k dispozici na webu české televize: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/stredocesky-kraj/2055106-dlouhodoby-spor-o-pozemky-pod-chrastanskou-skladkou-pokracuje-i

 

Výsledky hlasování a co bude dál?

5. 12. 2016

Děkujeme všem, kteří se zaregistrovali - celkem ke dni voleb bylo zaregistrováno 447 občanů Chýně s trvalým pobytem, kteří představovali necelých 24 % ze všech oprávněných voličů starších 15 let. Samotné volby se pak zúčastnilo 245 lidí. A kdo volil si můžete prohlédnout zde:

vekzena muz
Ten kdo na závěr zadal svůj email, dostal výsledky minutu po skončení hlasování na svůj mail. Ostatní si je mohou prohlédnout na webu https://vote.d21.me/vote/N1SEYwBzM/results. Na prvním místě bylo posílení dopravního spojení, které bylo zároveň i nejvíc sporným bodem mezi zastupiteli, co se zařazení týče, ale o tom až v některém z dalších článků. Na dalších místech skončilo propojení pěších tras u Strahovského rybníka a přechod pro chodce v ul. Ke Skále.

pdvnich10

 

Co bude dál?
Posílení dopravy je kromě finančních prostředků závislé na Ropidu a Krajském úřadu Středočeského kraje. Zároveň bude nutné uskutečnit ještě jednu volbu, která již vyhodnotí možnosti, kdy je možné nasadit další autobus, případně vlak nebo vlak o část posunout a kdy ho požadují občané. A zde bude to hlavní. Každý si nejspíš posílení představuje v jinou dobu. Při posledním navyšování počtu spojů nedošlo k uspokojení veškerých potřeb a zároveň dopad a využívání současných spojů je malé. Volba pomocí aplikace D21 by nám měla zajistit větší spokojenost se změnami. Tato změna bude patrná nejdříve k termínu změn jízdních řádů od 1. 9. 2017.

Propojení pěších tras začne být realizováno v jarních měsících z velké části obecními zaměstnanci. Dojde k vytyčení tras, odbagrování zeminy, navození štěrků a písků a jejich zhutnění. Pokud bude přát počasí a nebude terén podmáčen, bude realizace do prázdnin hotová.

Realizace přechodu pro pěší v ul. Ke Skále závisí na jeho umístění a souhlasném stanovisku dopravní policie. Jako první bude vypracován projekt se zakreslením a rozhledovými trojúhelníky, kde některé varianty ve formě studie již máme k dispozici. Pokud dojde k jeho umístění, kde hlavní vliv má stávající točna, bude realizován v letních měsících, aby s otevřením školy byl k dispozici.

Anna Chvojková

Chýňský ohňostroj

26. 12. 2016

Dovoluji si Vás pozvat na 31. 12. 2016 na ohňostroj, který se koná hlavně díky Vaší finanční spoluúčasti a společnosti OK Trans a to od 19:00 ve Višňovce. 

Část Višňovky v místě odpalu bude uzavřena dle nákresu níže:

odpal

Děkuji všem, kteří se podíleli na financování Silvestrovského ohňostroje. Celkem jste si koupili petardy nebo na dětských dílničkách zaplatili za 14.486 Kč.

Hodně štěstí a zdraví v roce 2017

Anna Chvojková

Zásobník akcí občanů nezařazených do hlasování

19.1.2017 (aktualizováno 16.3.2017 - přesunuto z Aktualit na Bloček)

Ještě jednou si dovolím poděkovat všem, kteří se aktivně zúčastnili hlasování o rozdělení částky 300t. Kč dle potřeb občanů. Ti z Vás, kteří svůj záměr na hlasovacím lístku nenašli ho najdou v seznamu níže. Zastupitelé dlouze hodnotili jednotlivé došlé záměry. Rozdělili jsme je do 4 kategorií. První byla realizována formou umístění v hlasovacím lístku, obdobné záměry byly sloučeny do jednoho bodu. Ostatní níže uvedené jsem rozdělili do dalších 3 kategorií. Podněty ač nezahrnuté do hlasování jsou pro nás velmi podstatné pro vnímání, jak Chýni vidíte jako občané a budeme s nimi dále pracovat. Řada bodů vyžaduje další detailnější práce a jasnější specifikace, ale určitě nezapadnou pouze do šuplíku. Některé z nich jsou už v přípravě a jejich náročnost je vyšší než 300t. Kč a z toho důvodu také nebyly součástí hlasování. Jako poučení si zároveň pro rok 2017 stanovíme, že před samotným vypracováním hlasovacího lístku uspořádáme veřejnou diskusi, kde se pokusíme jasně nadefinovat zadání a představy jednotlivých bodů, aby došlo k jejich přesné realizaci.

2 nezařazeno - nevejde se do 300t.
3 nezařazeno - závislé na 3.straně
4 neurčitý podnět

poř. kat. název navrhované akce: zdůvodnění potřebnosti projektu: stanovisko obce
1 2 Chodníky a komunikace udělat nový chodník od školky až k Hlavní ulici (směr stávající škola - druhý směr k úřadu by byl vítán k opravě také - dlažba je popraskaná a hýbe se). Stejně tak udělat chodník a zpevnit asfaltem ulici Dlouhou a navazující ulici doprava k rybníku. K chodníku - nejkratší vzdálenost chodníku od školky k Hlavní silnici je 205m, při šířce 1,5m a průměrné ceně 1200Kč/m2 se dostaneme nad stanovenou mez. ul. Dlouhá - zde momentálně probíhají projekční práce, cena realizace je v rozmezí 3,7-4,5mil. Kč.
2 2 Bezbariérové chodníky Háje, Kamenice, Kaliště Bohužel stav a rozmístění chodníků v těchto lokalitách je katastrofální, křižovatky jsou pro přecházení silnic velmi nepřehledné a situaci hodně komplikují vysoké obrubníky bez nájezdů.  Chodníky v daných lokalitách jsou úzké a mají nedostatečně řešeny bezpečnostní prvky. Podmínkou úprav je projektová dokumentace v souladu s platnou legislativou. Cena realizace je těžko odhadnutelná.
3 2 Chodníky Udělejte nové chodníky ke školce i v přilehlých ulicích jsou v takovém stavu že by si jeden zlámal nohy - navíc na nich dost často parkují auta - takže chodci nemají ani kudy bezpečně chodit Stejné jako bod 1.
4 2 Rekonstrukce chodníku Ke Skále ROzsireni chodniku az k plotu v useku Serikova - Dlouha. \nJedna se o pouzivanou trasu (lide od autobusu, vsichni do/z centra)Chodnik je zde uzky, neni mozne se vyhnout. Pritom je zde prostor od 30-50cm, kde v soucasne dobe je v lepsim pripade trava(musi se sekat) v horsim neurcity neporadek. Vedle sirky je trereba resit povrch - chodnik je nerovny, spatne vyspadovany, jsu zde nevyuzivane pripravene vjezdy atd... Problém se opakuje v celém úseku ul. Ke Skále, což představuje délku 427,5m. Kompletní smysluplná rekostrukce, osazení bezpečnostních prvků v celém rozsahu a rozšíření chodníku při ceně 300-500 Kč/m2 je nad rámec. Nicméně části je možné realizovat svépomocí, průběžně.
5 2 Oprava ulice Dlouhá Možnost průchodu touto ulicí pro pěší na zastávku autobusu Háje Stejné jako bod 1.
6 2 sluneční ulice - úprava povrchu velké výmoly Oprava výmolů po zimě bude součástí běžné údržby obce. Nicméně problém v ul. Sluneční je její nezpevněný povrch. Zde jsou v plánu vypracování projektové dokumentace.
7 2 pevný povrch Dlouhá, Obecní Udělejte pořádný pevný povrch v ulici Dlouhá a Obecní, nejenže jsou ulice nesmyslně zúžené, ale poté co jste tam ještě navezli nesmyslně recyklát, padáme do děr, zasypaných provizorně kamením a dřevem a nosíme si domů neskutečné nánosy bláta - nehledě na nebezpečí když se v místě domu pana Novotného a zahrady paní Kovářové kde je ulice nejužší potkáte jako chodec s autem - tam je to opravdu o život! Stejné jako bod 1.
8 2 zřízení točny pro autobusy u vlakové zastávky Chýně zvýší se tím komfort cestování pro občany Chýně, zvláště v časech výluky autobusů, nebo vlaků. Momentálně probíhá proces vydání stavebního povolení. Realizace je plánována, alespoň částečně na rok 2017, nicméně cenové náklady se pohybují 1,7-2,3mil. Kč.
9 2 Vybudování autobusové točny Prosím o vybudování autobusové točny v ulici ke Skále. Vybudování točny bylo slibováno již v roce 2015 a stále se nic neděje. Točna bude praktická především z důvodu, že pokud budou občané cestovat např. na Zličín apod. nemusí tak daleko přecházet, případně pokud nepojede vlak může se jet autobusem apod. Stejné jako bod 7.
10 2 Nova polni cesta UHLIRKA Jedna se o usek mezi Treti skalou smerem k Hajku. Vznikne tak okruh, který mohou obyvatele vyuzit pro relax a volny cas - prochazky, sport Polní cesta je součástí projektu pozemkových úprav a je komplexním řešením celé oblasti od vlakového viaduktu přes Třetí skálu, biocentrum až k Hájku. Celkové náklady celého projektu včetně výsadby jsou odhadovány na 5,7 - 6,5mil. Kč. Řešení této realizace je prostřednictvím dotačních titulů OPŽP.
11 2 Marnice Myslim,ze je to pri dnesni drahote docela potrebne pro nasi obec\n Celková přestavba a rekonstukce márnice/kaple na současném hřbitově se pohybuje mezi 1,2-2,5mil. Kč podle rozsahu. Je zapotřebí projektová dokumentace.
12 2 zřídit přístřešek popř.klubovnu pro teenagery, buď ve stávající škole nebo u hřiště mladiství se nemají kde scházet v trošku kulturním prostředí, zřízení ping-pongu, šipek,.... Zastupitelé počítají s umístění obdobného typu zařízení do objektu Okružní 170.
13 2 strážník Mám dojem, že by obci prospělo, kdyby měla vlastního strážníka, kterého občané znají a on zná je. Realizace obecní policie je komplexním řešením, jehož cena se do 300t. Nevejde, nicméně je již ve formě přípravy
14 3 Propojení polních asfaltových cest za tratí Tyto silnice jsou masově využívány občany Chýně všech věkových kategorií k procházkám, cyklistice, inline bruslení, běhu, atd atd. Jejich propojením by vznikl okruh nezatížený automobilovým provozem a tudíž bezpečný a příjemný. Jedná se o realizaci na katastru obce Úhonice. Realizace akce třeba i svépomocí je v jednání. V roce 2017 proběhne v části úseku výsadba stromořadí.
15 3 SILNICE - SKLÁDKA Rozšířit stávající vozovku v okolí skládky o 2 pruhy - aby když napadne 0,5 cm sněhu tam nebyla ihned zablokovaná cesta - a pro mnohé tak jediná šance dostat se do práce když využíváme autobusy které tudy jedou všechny. - Nebo propojte ulici Rudenskou kolmo ulicí Za Horou před skládku - bráno od Chrášťan. - Dopravní situace je neúnosná a neustále se zhoršuje a doplácí hlavně lidé využívající hromadnou dopravu !!!! Podnět jsme předali SÚS Kladno, který je správcem komunikace. V letošním roce probíhají projekční práce na rozšíření a zpevnění části silníce ve svahu a budou zahájeny realizační práce přeložky silnice přes Chrášťany.
16 3 postarat se o zřízení kruhového objektu na křižovatce za Strahovákem křížení směr Hostivice a Břve, další kruhový objezd nutný u betonárky Chýně na křižovatce bylo již mnoho dopravních nehod i smrtelných Ohledně prvního zmiňovaného byl i stranou Hostivice, ne jehož katastrálním území se křižovatka nachází akceptován kruhový objezd a je zanesen do platného územního plánu Hostivice. Realizace je vzhledem k silnici III.třídy na SÚS Kladno, projekční práce pro urychlení by musel připravit městský úřad Hostivice. Druhý kruhový objezd byl již projednáván s dotčenými orgány, ale momentálně se řeší celá dopravní koncepce silnice III/00513.
17 3 Zřízení propojovací cesty při silnici Úhonice - Hájek Zvýšení osobní bezpečnosti občanů z Chýně i z Úhonic, kteří také používají asfaltku, dosud jako neuzavřený okruh, pro sportovní vyžití. Stejné jako bod 13
18 3 Přidání ranního vlakového spoje po 8hod. Momentálně jede vlak z Chýně 7:26 a 7:39 a další až 9:26 a 9:39. Dvouhodinový interval v době největší špičky (tj. kolem osmé, kdy po odvedení dětí do MŠ a ZŠ člověk cestuje do práce) je zarážející. Ideálně přidat spoj v 8:26 a 8:39. Požadavek předán na kraj v rámci řešení jízdních řádů a objednávek železniční dopravy.
19 3 zajistit demolici chátrajících objektů bývalé Agrosy za pivovarem ve zdevastovaném objektu hrozí nebezpečí úrazu popř.úmrtí Upozornění na havarijní stav objektů byl rozeslán vlastníkům jednotlivých budov.
20 3 pošta podání listovních zásilek,\nvýdej doporučených listovních zásilek a balíků Probíhají jednání s Českou poštou, realizace je závislá na v současné době nedostatku vyhovujících prostor. Změna nastane po otevření nové základní školy a uvolnění stávajících obecních objektů.
21 3 Zřízení ordinace pediatra V Chýni i přes velké množství dětí chybí dětský lékař. Bylo by fajn mít pediatra v místě bydliště a nevláčet nemocné děti do Prahy. Pediatři jsou problém ve více suburbálních prostor. Řešení vidíme v pobídce prostor v rámci plánovaného lékařského domu v budově "současné" školy s realizací v průběhu roku 2018.
22 3 Pediatr Když tu má bydlet asi milion lidí, tak by to chtělo taky pediatra. Stejné jako bod 20
23 3 Zajistit vetsi prostor pro obchod Prodejna je mala je potreba zvetsit sortiment Prodejci jsou vstricni a ochotni , ti vedle pohostinstvi starsi obcane by to privitali dekujeme Podnět předán.
24 4 Modré z nebe Mám se výborně a chci se mít ještě lépe. Děkujeme, taky bychom rádi :)
25 4 obnovení SDH sbor dobrovolných hasičů tady chybí, nyní funguje jen Jednotka v zařazení č.5 - vhodná na vyčerpávání jímek a odstraňovaní vosích hnízd Ve spolupráci se stávající SDH se pokusíme podpořit jejich práci a rozšíření členské základny. Budeme rádi, pokud se také zapojíte.
26 4 dopravní hřiště stačilo by menší-třeba v prostoru u nádrže za železničním přejezdem Podnět, o kterém již probíhala diskuse v rámci plánovacích sobot na obci. Lokalizace a realizace je zatím závislá na novém územním plánu Chýně.

Za správnost a informace odpovídá Mgr. Anna Chvojková, starostka 

Spuštěno hlasování o rozpočtu 2017

29.11.2016

Do dnešního dne se registrovalo 401 obyvatel Chýně k možnosti hlasovat o rozdělení 300.000 Kč v Chýni pro rok 2017. Volbu a hlasovací lístek si můžete projít na webu ZDE. Hlasovat mohou osoby, kteří mají trvalý pobyt v Chýni, jejich registrace proběhla úspěšně a mailem, případně poštou či SMS (u těch bez uvedeného mailu) obdrželi unikátní PIN. Tento PIN umožňuje ve volbě hlasovat a to právě jednou. PIN je občanům přidělen na 2 roky a budou s jeho pomocí hlasovat i v dalších volbách. Ve volbách udělujete jednotlivým projektům pozitivní i negativní hlasy. To zpřesňuje celo hlasování. Více o systému na www.demokracie21.cz

V úvodním textu volby zůstala chyba, za kterou se omlouvám. Není možné dát více hlasů jedné volbě.

Stručný souhrn z webu www.demokracie21.cz:

"D21 je systém, který zefektivňuje jakékoliv skupinové rozhodování. Umožňuje lidem použít více než jeden hlas, a tím zvyšuje počet těch, kteří jsou s výsledkem spokojeni. Oproti klasickým hlasováním, v nichž každý hlasující disponuje jedním hlasem, umožňuje D21 mnohem přesnější vyjádření preferencí – díky tzv. efektu více hlasů. Jde o jednoduchý algoritmus: počet hlasů každého hlasujícího je dvakrát větší, než je počet vítězných možností. Většinou chcete znát jednoho vítěze, např. projekt, který má mezi hlasujícími nejvyšší podporu nebo místo, kam vyrazíte na výlet. V takové případě disponuje každý z hlasujících dvěma hlasy, neboť vítězem může být jen jeden projekt či jedna lokalita. Pro zpřesnění preferencí je možné použít i negativní hlas. Těch může hlasující vždy udělit dvakrát méně než hlasů kladných."

 

 

Participativní rozpočet 2017

1.11.2016

aktualizováno 26.11.2016

Vážení spoluobčané,

ráda bych občany Chýně více zapojila do diskuse o tom, co se v Chýni děje a v nejbližší budoucnosti bude dít. To nám pomůže poznat názory Vás obyvatel Chýně a tak získat data pro lepší práci jak na obecním úřadě, tak v zastupitelstvu. Již loni jsme odstartovali společná setkání o plánovacích víkendech, ve kterých jsme letos pokračovali. Abychom přes letošní podzim a zimu nezaháleli a pokročili zase o stupeň dál, rozhodli jsme se zapojit Vás přímo do plánování rozpočtu na rok 2017. Z odhadovaných příjmů roku 2017 jsme vyčlenili 300.000 Kč (omlouvám se za původní chybu), na akci, kterou navrhnete a odhlasujete Vy. Ze stejné sumy jsme v letošním roce 2016 realizovali rekonstrukci ulice Hájecká, která byla dlouholetým problémem. Pro rok 2017 jsou hlavní investiční a dotační akce dané projektovou přípravou letošního roku - bude se jednat o stavbu nové základní školy, v případě úspěšného schválení dotace o stavbu chodníku od obecního úřadu na Baštu, stavbu sběrného dvora a výsadbu zeleně na Třetí skále společně s biocentrem. Kromě těchto větších akcí Vás ale jistě napadne i řada dalších, které nemusí stát milióny, ale pomohou nám život v Chýni zpříjemnit. A o prioritách v těchto akcích teď máte možnost rozhodovat i Vy.

V první fázi, která bude probíhat od 1.11.2016 do 25.11.2016 (PRODLOUŽENO), budeme sbírat Vaše náměty. K tomu je připravený krátky formulář (viz níže), kde stačí vyplnit název záměru/akce, kterou by obec měla v roce 2017 realizovat, vyplnit jeho stručný popis a pokud dokážete odhadnout, tak i odhad nákladů. Všechny došlé náměty zveřejníme a vyhodnotíme. Následně koncem listopadu budou občané Chýně s trvalým pobytem mít možnost o návrzích online hlasovat a vítězná (či vítězné) akce bude realizována v průběhu roku 2017. Celý zásobník námětů zároveň rozdělíme na akce, kde je možné žádat o dotaci a které je možné udělat ji vlastními silami, a budeme s tímto souborem informací dále pracovat. Pro každou akci vyplňte prosím samostatný formulář.

Ve spolupráci s partnerem projektu Demokracií 2.1 (D21), která technicky zaštiťuje hlasování a garantuje jeho 100% anonymitu, mohou obyvatelé Chýně hlasovat kdykoliv a kdekoliv přes web či chytrý telefon. A co víc, výsledky hlasování jsou k dispozici ihned po dokončení hlasování, což je v participativních procesech světový unikát. Občané s trvalým pobytem se mohou k hlasování registrovat na Obecním úřadě nebo online ZDE.

Zásobník návrhů akcí a projektů pro rok 2017 PRO HLASOVÁNÍ 31.11.2016 A 1.12.2016 BYL PŘÍJEM UKONČEN 25.11.2016, NICMÉNĚ MŮŽETE PSÁT PODNĚTY I NADÁLE.

Název navrhované akce:*
Zdůvodnění potřebnosti projektu:*
V jaké lokalitě v Chýni bydlíte?
Do jaké patříte věkové skupiny? *

Jeho Svatost a Chýně

18.10.2016

Na dvorku mezi knihovnou a pracovnou Václava Havla bylo spousty novinářů. Šum z okolních ulic sem ale nedoléhal a na chvíli jako by se zastavil čas.

IMG 1893

Přichází malý velký muž, za ruku ho vede Dagmar Havlová. Pan Žantovský jako ředitel knihovny vítá a představuje Chýni, která se ujala jediného "reliktu" Jeho Svatosti - otisku jeho rukou do hrnčířské hlíny. Vedle mě stojí pan Jůza, autor otisku z dob, kdy Václav Havel ještě žil. Příhoda o putování otisku přes Katedrálu Sv. Víta až do Chýně budí úsměv na tváři všech přítomných. S paní místostarostkou máme zážitek, na který se nezapomíná. 

Děkuji Vám občanům Chýně, že jsem u toho mohla být.

IMG 1886

Anna Chvojková

Prezentace projektu Nová škola Chýně

Dne 4. 10. 2016 v 18 hod se u rozhledny v areálu Višňovka (v případě silného deště v budově nově otevřené části základní školy Okruží 170), uskuteční prezentace projektu Nová škola Chýně. Občané budou seznámeni jak s výsledky soutěže o zhotovitele stavby, tak i s připravovaným průběhem projektu samotného. Bude představen projekt, harmonogram stavebních prací a předpokládaný průběh výstavby. Přítomni budou projektový manařer, technický dozor, architekti i zástupce stavebné společnosti, která bude stavbu realizovat.

Na setkání se s Vámi těší

Mgr. Anna Chvojková

starostka

 

Budova základní školy v Okružní 170

Předposlední zpráva z 9týdenního maratonu.

Formálně dokončeno. Dneska dolepováno poslední linoleum, zítra poslední vysychání, vytřít, škola nastěhuje ve spolupráci s obecními zaměstnanci nábytek a zveřejníme poslední serii fotografií. Chybí však ještě drobnosti a drobné dokončovací práce jako srovnat terén, venkovní světla apod. 

 Okruzni kolaudace

východní třída

20160830 121254 resized

dívčí toalety

20160830 121158 resized

chlapecké toalety

20160830 124835 resized

23.8.2016

Zatepleno

20160819 120330 resized

15.8.2016

Začalo zateplování budovy a veškeré práce jsou v plném proudu. Elektrikáři roztahali všechny dráty, instalatéři napojují vodu a kanalizaci. Tepelné čerpadlo bude nachystáno každým dnem. 

20160815 164521

Západní třída

20160815 171508

Východní třída

20160815 171520

Hlavn vstup do budovy

20160815 171603

9.8.2016

Už máme hotovou celou střechu a jsou zazděná okna i dveře. Na stavbě jsou instalovány první příčky a budujeme stropní podhled. Bohužel byla stavba podruhé vykradena, ale stavební práce ani dodávky materiálu zatím nic neohrozilo a termín zahájení 1.9.2016 držíme.

20160808 112139 resized

20160808 112154 resized

26.7.2016

Budova Okružní 170 je podříznuta, odizolována podlaha a stropy, upraveny okení a dveřní otvory. Počasí nám zatím přeje.

20160721 083704 resized

12.7.2016

Bourací práce se blíží ke svému konci a suť se nám u objektu hromadí.

WP 20160718 003

WP 20160718 002

Bagr a bourání může začít.

WP 20160622 004

27.6.2016

Stavba oplocena a vytyčena. Při pohybu na hřišti dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

WP 20160622 005

23.6.2016

Zahajujeme stavební práce na objektu Okružní 170, ze kterého se během následujících 9 týdnů musí stát 2 třídy základní školy. 1.9.2016 do objektu nasloupí 2 první třídy. Za tu dobu je nutné zbourat a postavit nově část přístavby, vyměnit vymlácená okna, opravit zatékající střechu, podříznout a vysušit, vybourat staré příčky a postavit nové, udělat nové rozvody všech sítí, upravit okolní terén a mnoho dalších drobností.

Fotka z mapy.czz z 03/2015 z doby vydražení.

Okruzni pred r

 

Připomínkování vlakového jízdního řádu 2016/2017

25.7.2016

Připomínám, že nyní běží poslední týden na možnost připomínkovat změny v návrhu vlakového jízdního řádu pro trať 122, který se týká i chýně. Návrhové znění je k nahlédnutí např. ZDE. Protože pravděpodobně nebude možno zachovat provoz zastávky Praha-Smíchov Na Knížecí, navrhuje se prodloužení všech spojů až do stanice Praha hl. n. Tím by došlo i k zajištění lepší provázanosti dopravy a možnosti přestupů z dálkové dopravy na regionální.

Vaše případné připomínky můžete zasílat na následující e‑mailové adresy: jr‑vlaky@kr-s.cz do 29. července 2016 nebo přímo na ropid@ropid.cz do 31.července 2016. Předmět mailu je nutné označit „Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2016/2017“.

vlak

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz