Bloček  

8. 9. 2011

Předevčírem rezignovala na post zastupitele paní Alena Linhartová. Dalším v pořadí podle volebních výsledků je pan Petr Procházka. Pan Procházka ale na zastupitelskou funkci obratem rezignoval s omluvou, že vzhledem k své zaneprázdněnosti není schopen funkci řádně zastávat. Ode dneška je tedy novým zastupitelem v pořadí další kandidát sdružení Chýně 2010, kterým je pan David Chadima.

Dnes jsme také dostali souhlas se stavbou hřiště na Vyhlídce od opata Královské kanonie premonstrátů. Výstavbě hřiště teď v podstatě už nic nestojí v cestě, kromě toho, že hřiště se bude stavět současně s hřištěm na Kališti, takže musíme počkat, až proběhne územní řízení na lokalitu na Kališti. Všechno je ovšem na nejlepší cestě.

7. 9. 2011

Před doslova několika dny oznámila obci Krajská správa a údržba silnic, že se bude pokládat nový povrch na ulici Hlavní mezi betonárkou a návsí. Je to sice příjemné překvapení, ale myslel bych si – asi naivně - , že tak zásadní akce bude s obcí konzultována, nebo alespoň oznámena s větším předstihem než několik dnů. Na části ulice Hlavní se mají dělat nové chodníky, a bylo by bývalo velmi užitečné obě dvě akce synchronizovat. Dnes jsem proto narychlo svolal schůzku zástupců Krajské správy a údržby silnic a firmy Chládek a Tintěra, která bude dělat chodníky. Firma Chládek a Tintěra by se ráda do chodníků pustila, ale nemůže, protože čeká, až ČEZ distribuce provede plánované uložení elektrických rozvodů do země. Vzhledem k pokročilé roční době se už chodníky letos při nejlepší vůli nedají stihnout. Nakonec to tedy dopadne tak, že Správa a údržba silnic provede položení nového povrchu podle plánu, a chodníky se budou dělat na jaře příštího roku. Situace kolem silnice, chodníků, rozvodů, a úpravy veřejného osvětlení je složitá, a co nejdříve ji shrnu v samostatném článku.

5. 9. 2011

Pan Kácha, pěstitel jehličnanů v Chýni, nabídl před nějakou dobou obci jako dar 50 vzrostlých jehličnanů. Dříve jsme se nedostali k tomu, abychom tuto nabídku využili, ale teď je ideální doba pro výsadbu. Vybrané lokality jsou Malé rokle, a spodní část tzv. Třetí skály, tj. lesíka pod hnojným platem. Organizační stránku akce se uvolil vzít na sebe Ondřej Jelínek. Během října se bude konat brigáda na vykopání jam a výsadby stromů. Všichni, kteří budou ochotni přiložit ruku k dílu, jsou srdečně vítáni. Termín bude včas upřesněn a zveřejněn.

3.9.2011

Odpoledne byla ve Višňovce oslava při příležitosti předání ceny nadace „Dřevo pro život“ za nejlepší dřevěné dětské hřiště v kategorii  „Obec do 3000 obyvatel“ pro areál ve Višnovce. Lidí přišla spousta, počasí se vydařilo, děti i dospělí se snad dobře bavili. Obec dodala občerstvení pro děti za dotaci spojenou se získáním ceny, MaCeChy, rybáři a paní učitelky a vychovatelky ze školy a školky pro ně připravili zábavu, pan Kuchař dorazil se svým tradičním žlutým stánkem, od pana Vančaty se do Višňovky na chvíli přestěhoval i zmrzlinový stroj a stroj na výrobu kávy...

1.9.2011

Kontrolní den na stavbě školky. Přes drobná zdržení oproti původnímu harmonogramu to pořád vypadá, že slíbený termín dostavby, tj. 31. října, snad bude dodržen. Jsou položené přípojky inženýrských sítí, a v nejbližších dnech se bude betonovat základová deska.

31.8.2011

Přiznám se, že občas mi nad některými věcmi zůstává rozum stát. Je to něco přes měsíc, co byly po obci rozmístěny kontejnery na papír. Rozhodně pokrok a mám z toho radost. Když se do nich ale teď člověk podívá, zjistí, že mnozí si je pletou s obyčejným kontejnerem na směsný odpad. Kontejnery jsou plné všemožného bince, a když jsou kontejnery plné, vrší se kupy kolem. Čekal bych, že ten, kdo zjistí, že je kontejner plný, odveze papír zpět domů a vrátí se s ním po vyprázdnění kontejneru. Takhle to vypadá hrozně a je to opravdu nedůstojné. A navíc to obecní zaměstnanci musí uklízet, místo aby se věnovali smysluplnější práci.

25.8.2011

Poptával jsem se na Stavebním úřadě v Hostivici na podmínky okolo stavby provizorního chodníku z Vyhlídky. Bohužel jsem zjistil, že i na takovýto provizorní chodník je nutné územní rozhodnutí. Takže procedura stavby musí být zhruba takováto: žádost o povolení o poskytnutí u premonstrátů, ti svůj souhlas nejspíš podmíní souhlasem Embaladoru jako budoucího vlastníka, takže pak žádost u Embaladoru, poté konečné schválení od premonstrátů, někdy v té době zaměření chodníku a příprava projektu, pak žádost o územní rozhodnutí a po uplynutí všech zákonných lhůt se teprve bude moci začít budovat. Budeme na tom opravdu pracovat, ale požadavek z petice, aby byl chodník dokončen do konce září, se skutečně ani při nejlepší vůli nedá splnit. Když všechno dobře půjde, budeme mít do té doby snad svolení se stavbou od premonstrátů a od Embaladoru.

24.8.2011

Veřejné zasedání zastupitelstva. Usnesení zastupitelstva je k dispozici zde. Podstatným bodem zasedání bylo předání petice občanů z Vyhlídky s požadavkem vybudování provizorní pěšiny z Vyhlídky do obce. Nemohl jsem slíbit nic jiného, než co už jsem měl tak jako tak v plánu: tedy že budeme kontaktovat zástupce Premonstrátů, kterým patří pozemky, a pokusíme se vyjednat od nich svolení ke stavbě.
Jediný důvod, proč se to už dávno nestalo, je ten, že od Embaladoru máme příslib, že jakmile odkoupí pozemky, vybuduje pěšinu na své náklady. Až donedávna to vypadalo, že je to otázka krátké doby, a bylo by nehospodárné kvůli pár měsícům budovat provizorní cestu. Teď se ovšem zdá, že začátek výstavby v nedohlednu, a bude tedy nutné pokusit se najít alespoň provizorní řešení.

23.8.2011

Dnes bylo zahájeno územní řízení na výstavbu dětského hřiště na Kališti. Herní prvky jsou už nakoupené, firma připravená začít stavbu, chybí už jen rozhodnutí stavebního úřadu. Řízení se účastnili i zástupci lidí ze sousedství, kteří proti výstavbě hřiště protestovali. Nikomu neupírám právo na prosazování svých zájmů, ale doufám, že stavební úřad tento požadavek zamítne, a že to výstavbu hřiště příliš nezpozdí. Po vydání územního rozhodnutí poběží patnáctidenní odvolací lhůta. Tak držme palce, ať to dobře dopadne, ať se nikdo neodvolává a ať začneme co nejdřív stavět.

Starostův "bloček"

Vážení spoluobčané,

na úřadě i v obci se děje spousta věcí. Mnozí z vás by o tom všem chtěli mít podrobnější přehled, ať už ze zvědavosti nebo z potřeby mít  dění na úřadě pod lepší kontrolou. Ať tak či onak, vím, že informací není nikdy dost. Rozhodl jsem se proto připravovat pro vás touto formou stručné zprávy o aktuálních údálostech na úřadě a v obci. Nemám ambici psát přímo blog. Stejně tak nevím, jak se mi bude dařit být pravidelný, proto to nemůže být ani deník. Budou to zkrátka moje poznámky a postřehy, které bych nazval „starostův bloček“.

Pavel Fousek, starosta

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz